Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

Ewaluacja zdalnego nauczania-informacja dla rodziców i uczniów.

Od 25 marca 2020r. realizowane jest w naszej szkole nauczanie dzieci i młodzieży poprzez ?zdalne nauczanie? wykorzystując techniki informacyjne porozumiewania się na odległość. Spowodowała to pandemia występująca w Polsce i niemożliwość uczenia się w szkole w tradycyjny sposób. Nasza szkoła przygotowała się do wymogów stawianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła przeprowadzi ewaluację ?zdalnego nauczania?. Zapraszamy rodziców naszych uczniów do oceny jakości pracy ich dzieci. Zapraszamy również uczniów naszej szkoły do wyrażenia opinii na temat tego typu nauczania. Ankiety ewaluacyjne są dostępne na naszej stronie internetowej. Można je przesłać droga e-mail na adres infsplaziska@interia.pl lub wrzucić do skrzynki na listy, która znajduje się przed głównym wejściem do szkoły.

Jeżeli Państwo chcą wyrazić swoją opinię zapraszamy do udziału w badaniu. Za wszelkie uwagi i spostrzeżenia z góry dziękujemy.