Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

Informacja dla uczniów klas ósmych dotycząca badań lekarskich niezbędnych do podjęciach nauki w szkołach średnich kształcących w zawodach. Czytaj w: więcej.

Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiukpo uzgodnieniu z Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie przekazuje pakiet materiałów informacyjnych dotyczących badań lekarskich dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach.