Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

Wznowienie zajęć stacjonarnych od 26.10.2021r.

Od 26.10.2021r. wznawiane są zajęcia stacjonarne dla wszystkich klas i oddziałów przedszkolnych Naszej Szkoły. Prosimy rodziców uczniów z oddziałów przedszkolnych o przekazywanie dzieci nauczycielom i odbieranie po zajęciach na wejściówce do szkoły. Dowozy, odwozy i zajęcia świetlicowe realizowane będą wg…

Zawieszenie zajęć w oddziałach przedszkolnych od 21.10.2021 do 22.10.2021

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim oddział przedszkolny 0 B w całości i część dzieci poddanych kwarantannie z oddziału 0 A Naszej Szkoły będą miały zawieszone zajęcia stacjonarne od 21.10.2021 do 22.10.2021r. INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z ODDZIAŁU…

RUSZYŁ PROGRAM WSPARCIA DLA DZIECI Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR

RUSZYŁ PROGRAM WSPARCIA DLA DZIECI Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne. W programie ?Granty PPGR – Wsparcie dzieci…

Informacja dla rodziców dzieci poddanych kwarantannie

Jeżeli dziecko miało kontakt z osobą, u której potwierdzono wynik pozytywny w kierunku COVID-19 KWARANTANNA DZIECI OD DNIA 19.10.2021r. DO 25.10.2021r., (zakaz opuszczania domu oraz zakaz zapraszania gości), TYLKO DZIECKO MA KWARANTANNĘ!!!!! NALEŻY obserwować stan zdrowia dziecka, KONIECZNIE WYKONYWAĆ POMIAR…

Informacja o zawieszeniu zajęć i nauczaniu zdalnym dla klas 1, 2, 3, 7, 8a, 8b, 8c do dnia 25.10.2021

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim klasy 1, 2, 3, 7, 8a, 8b 8c Naszej Szkoły będą miały zawieszone zajęcia stacjonarne do 25.10.2021r. (do poniedziałku włącznie). W związku z tym klasy te będą realizować do 25.10.2021r. nauczanie w…

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSPLiM)

WÓJT GMINY ŁAZISKA                                     Łaziska, dnia 21 czerwiec 2021 r.     Wszyscy Mieszkańcy Gminy Łaziska Dotyczy: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSPLiM)                 Wójt Gminy Łaziska zachęca do wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, który…

Informacja dla uczniów i rodziców klas 7 i 8 w sprawie nauczania hybrydowego

Od 17.05.2021r. do 28.05.2021r. będzie realizowane nauczanie hybrydowe w Naszej Szkole, tzn. część klas będzie realizować zajęcia lekcyjne w formie stacjonarnej, a część w formie zdalnej wg następującego planu zajęć : Zajęcia stacjonarne w szkole 17.05.21 18.05.21 19.05.21 20.05.21 21.05.21…

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Informujemy uczniów i rodzicom klas 8 na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego, określone w Wytycznych GIS, które zamieszczone są stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-cke-mein-i-gis-dotyczace-organizowania-i-przeprowadzania-egzaminow-w-2021-r