Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

Książki dla przedszkolaków

Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach otrzymały dotację w wysokości3125 zł w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” .Środki finansowe zostały podzielone na: zakup książek-87,20% oraz realizację działań promujących czytelnictwo…

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach otrzymała dotację w wysokości 5000 zł w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.Środki finansowe zostały podzielone na: zakup książek-60% zakup elementów wyposażenia do biblioteki-36% realizację działań promujących…

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Zasady rekrutacji uczniów do oddziału przedszkolnego, klasy I oraz pozostałych oddziałów Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach na rok szkolny 2022/2023 Podstawy prawne Zasady przyjęć do oddziału przedszkolnego, klasy I oraz pozostałych oddziałów Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach,…