Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

Rekrutacja

Dokumenty dotyczące rekrutacji w roku szkolnym 2023/2024:

Nr druku
1. Deklaracja podjęcia nauki przez ucznia w klasach od II do VIII zamieszkałego w obwodzie szkoły.
2. Wniosek o przyjęcie ucznia zamieszkałego poza obwodem do klasy od II do VIII.
3. Deklaracja podjęcia nauki przez uczniów w klasie I zamieszkałych w obwodzie szkoły.
4. Wniosek o przyjęcie ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy I.
5. Deklaracja podjęcia nauki w oddziale przedszkolnym.
6. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
7. Potwierdzenie podjęcia nauki w oddziale przedszkolnym/w klasie od I do VIII.
8. Potwierdzenie kontynuacji nauki w oddziale przedszkolnym

Druki do pobrania: