Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

Wywiadówka

W dniu 12 listopada 2015 roku o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie z rodzicami. Plan zebrania przedstawia się następująco:
1. O godzinie 16.00 odbędzie się szkolenie dla rodziców i nauczycieli z zakresu przeciwdziałania używania przez młodzież narkotyków i dopalaczy.
2.Spotkanie dyrektora z rodzicami w celu przekazania informacji dotyczących bieżących spraw.
3. Spotkania rodziców z wychowawcami.