Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

„Kształcenie zawodowe dla rynku pracy”

Szanowni Państwo,
zapraszam na organizowaną przez Wojewodę Lubelskiego, we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej i Kuratorem Oświaty, lubelską debatę o edukacji ?Kształcenie zawodowe dla rynku pracy? realizowaną w ramach zapowiedzianego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej cyklu wojewódzkich debat oświatowych ?UCZEŃ- RODZIC ?NAUCZYCIEL. DOBRA ZMIANA?.

Debata odbędzie się w dniu 15 marca 2016 r., o godz. 10.00 w auli Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, ul. Elsnera 5.

Celem debaty jest wspólna dyskusja o polskiej edukacji, której tematem przewodnim będzie kształcenie zawodowe. Planowane są trzy panele dyskusyjne:

  • Rola pracodawców w realizacji dobrej zmiany w kształceniu zawodowym.
  • Stan bazy dydaktycznej kształcenia praktycznego po realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 ? 2013 i dalsze potrzeby w tym zakresie.
  • Struktura i organizacja kształcenia zawodowego.

Wspólnie wypracowane wnioski i postulaty, przekazane zostaną do Ministerstwa Edukacji Narodowej i posłużą wypracowaniu korzystnych zmian w edukacji zawodowej. Zapraszamy do zapoznania się z załączonym programem wydarzenia. Informujemy, że rejestracja uczestników debaty odbywa się poprzez system GSOK (do 11 marca 2016r.)

 

Lubelski Kurator Oświaty
Teresa Misiuk