Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

Informacja o rekrutacji do Szkoły na rok 2021/2022

Informujemy rodziców uczniów oddziałów przedszkolnych, klasy 1, 2 i 3 oraz klas siódmych, którzy zapisali swoje dzieci do naszej Szkoły na rok szkolny 2021/2022, że wszystkie dzieci zostatały przyjęte. Listy uczniów przyjętych do poszczególnych oddziałów zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w szkole.