Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

Informacja o funkcjonowaniu Szkoły od dnia 19.04.2021

W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, z dnia 15 kwietnia 2021 r. od dnia 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. W Naszej Szkole do nauki stacjonarnej wracają dzieci z oddziałów przedszkolnych. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

Uczniowie oddziałów przedszkolnych przychodzą do szkoły według obowiązującego planu zajęć. Mają zapewnione dowozy i odwozy, obiady w szkole i opiekę na świetlicy szkolnej od godziny 7.30 do czasu odjazdu autobusów szkolnych.

W okresie ograniczenia Szkoła będzie prowadzić działalność opiekuńczą na świetlicy szkolnej dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką. Szkoła zapewnia w/w uczniom opieką i realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Zbigniew Jackowski

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach