Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2019 roku świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej . W tym dniu uczniowie klas pierwszych złożyli w obecności Wójta Gminy Łaziska Pana Karola Grzędy, Pana Dyrektora Zbigniewa Jackowskiego, radnych, rodziców i nauczycieli uroczyste ślubowanie. Na pamiątkę dzisiejszej uroczystości wszyscy pierwszoklasiści otrzymali Akt Pasowania wręczony przez wychowawczynię Panią Joannę Morek, a także drobne upominki przygotowane przez młodszych kolegów i koleżanki z oddziału przedszkolnego oraz Samorząd Uczniowski. Po ślubowaniu pierwszoklasistów uczniowie klas VII zaprezentowali część artystyczną

Pracą uczniów kierowały Panie: Agnieszka Duda i Dorota Pernak. Scenariusz przedstawienia nawiązywał do porównania szkoły dziewiętnastowiecznej ze szkołą współczesną. Po uroczystości zaproszeni goście udali się na słodki poczęstunek.