Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

NAUCZANIE ZDALNE PORADY DLA RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH

Szanowni Państwo!

Pragniemy Wam  doradzić, jak można motywować i wspierać swoje dzieci w zdalnym nauczaniu.

  1. Optymalny plan nauki

Razem ze swoim dzieckiemrozplanuj naukę, stwórzobraz planu dnia- dzięki temu nauczy sięono dokonywania wyboru tego, co jest ważniejsze, właściwego organizowania czasu, przewidywania i samokontroli.

Ważne są stałe miejsce i te same godziny nauki. Im mniej zmian, tym lepsze nawyki i efektywniejsze przyswajanie wiedzy. Niech dziecko określi, jakie cele przyświecają jego nauce, określi jaką ona ma dla niego wartość. Odpowie na pytanie ? Dlaczego się uczy?

Wytłumaczcie dziecku, że zdalne nauczanie, przyczyni się do zakończenia roku szkolnego w wyznaczonym terminie. Przypomnijcie, że czas zawieszenia zajęć nie jest czasem wolnym od nauki. Jest tylko czasem zmiany dotychczasowych metod przyswajania wiedzy.

  • Własny miejsce do nauki

Zadbajcie o to, by dziecko miało stałe miejsce do nauki i spokój, kiedy pracuje. Ograniczało bodźce zewnętrzne, wyłączyło muzykę, telewizor. Ograniczcie inne dźwięki rozpraszające uwagę dziecka.

Na ile to możliwe, nie obciążajcie dziecka w tym czasie dodatkowymi obowiązkami.

  • Dostosowanie czasu pracy i treści nauczanych do możliwości dziecka.

Czas nauki dziecka musi być dostosowany do jego możliwości intelektualnych, pamięciowych, związanych z umiejętnością skupienia uwagi, tendencją do zmęczenia np. dłoni itd. Treści materiału również muszą uwzględniać możliwości psychofizyczne dziecka. Na motywację dziecka silnie wpływa poczucie kompetencji, a to możemy wytworzyć tylko wtedy, gdy dziecko wie co i jak ma zrobić. Poradźcie się w tych sprawach wychowawcy, nauczyciela. Oni znają Wasze dzieci!

  • Pomagaj, nie wyręczaj dziecko w pracy.

Nie wykonuj za dziecko zleconych dla niego zadań. Pomoc polega na omówieniu, wytłumaczeniu polecenia, zaplanowaniu poszczególnych etapów niezbędnych do wykonania zadania. Wątpliwości, niejasności  zgłaszaj nauczycielowi, który na bieżąco będzie się starał udzielić pomocy. Nie zapomnij, że doświadczanie przez dziecko sukcesu na samym początku zdalnej nauki – będzie miało niewątpliwie wpływ na motywację do jej podejmowania w kolejnych dniach oraz na budowanie wiary we własne możliwości.