Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

Losy absolwentów

CECHY ABSOLWENTA GIMNAZJUM W ŁAZISKACH

 1. Patriotyzm: Zna i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe, jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury, jest dumny z bycia Polakiem i Europejczykiem.
 2. Samodzielność: Umiejętnie stawia sobie cele i osiąga je. Korzysta z różnych źródeł wiedzy. Odkrywa i rozwija swoje zainteresowani
 3. Otwartość: Dostosowuje treść i formę komunikatu do odbiorcy. Posługuje się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi. Zna zasady współpracy w grupie.
 4. Odpowiedzialność: Ma poczucie obowiązku i uczciwości. Jest gotowy przyznać się do błędów. Rozumie pojęcie demokracji. Ma na względzie zasady bezpieczeństwa. Przyjmuje odpowiedzialność za efekty pracy grupy. Wykazuje odwagę cywilną. Czuje się odpowiedzialny za środowisko społeczne i przyrodnicze
 5. Krytycyzm: Weryfikuje informacje w oparciu o różnorodne źródła informacji. Odróżnia przedstawiony w przekazach medialnych świat realny od fikcyjnego. Potrafi obserwować i kojarzyć fakty;
 6. Rozwaga: Potrafi przewidzieć zagrożenia, odpowiednio do nich modyfikuje swoje zachowanie. Umiejętnie radzi sobie ze stresem. Planuje swoją pracę i wypoczynek.
 7. Prawość: W swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem wobec drugiego człowieka i samego siebie.

Współpraca szkoły z absolwentami ma różną formę i absolwenci:

 • uczestniczą w ważnych wydarzeniach z życia szkoły: Salon Ofert Edukacyjnych, Dzień Otwartych Drzwi
 • korzystają z kompleksu ?Orlik?, hali sportowej;
 • promują swoje szkoły ponadgimnazjalne do których uczęszczają, przekazując również informacje na swój temat, dzielą się swoimi doświadczeniami z uczniami gimnazjum ;
 • realizują praktyki studenckie.

Nauczyciele spotykają się z absolwentami i odwołując się do ich losów motywują uczniów do doskonalenia własnych umiejętności i wiadomości.

Szkoła pozyskuje informacje o losach absolwentów oraz stwarza warunki do współpracy z nimi, m.in. poprzez:

 • prezentowanie swoich szkół ponadgimnazjalnych
 • otrzymywanie informacji na portalach społecznościowych (Facebook)
 • rozmowy z absolwentami i ich rodzicami,
 • rozmowy z nauczycielami szkół do których uczęszczają,
 • ankiety skierowane do absolwentów,

Informacje o losach absolwentów dają możliwość:

 • sprawdzenia, czy wiedza i umiejętności zdobyte w gimnazjum przygotowują uczniów do nauki w kolejnym etapie edukacyjnym.
 • stwierdzenia, czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia oczekiwania uczniów, czy wymaga modyfikacji.