Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

klasa VIIIa

07.05.2020
INFORMACJA W SPRAWIE ZASAD REKRUTACJI

Uczniowie klasy VIIIa!

Pan Dyrektor zaprasza Was wszystkich na lekcję informatyki, która odbędzie się w piątek 8 maja 2020r. Przekaże Wam informacje na temat rekrutacji do szkół średnich i udzieli wyjaśnień w razie wątpliwości. Obecność na lekcji jest obowiązkowa!

Barbara Jezierska


Język polski

25.03.2020r.
Temat: Soplicowskie afery (A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”) – proszę wpisać do zeszytu

Opracowanie zagadnienia: e-podręcznik (JĘZYK POLSKI – SOPLICOWSKIE AFERY)

– proszę przeanalizować materiał;
– wykonać zadania 2.7; 2.8; 2.9 w zeszycie przedmiotowym;
– można przesłać do sprawdzenia zad. 2.8.
(barbarajezierska3107@wp.pl)

26.03.2020r.
Temat: Pamiętam o Tobie! – dedykacja, podziękowanie.  – proszę wpisać do zeszytu

Opracowanie zagadnienia: e-podręcznik (JĘZYK POLSKI – PAMIĘTAM O TOBIE…)

– proszę o przeczytanie informacji;
 – proszę przeanalizować przykłady (Messenger – klasa VIIIa);
– proszę wykonać w zeszycie notatkę  o redagowaniu dedykacji 
  (Messenger – klasa VIIIa);
  – z zadań 1,2,3 proszę wybrać dwa przykłady, zredagować w zeszycie;
– proszę o przesłanie tej pracy do sprawdzenia
   (barbarajezierska3107@wp.pl

27.03.2020:

Temat:”Quo vadis” Henryka Sienkiewicza – wielkie dzieło światowej literatury
( proszę zapisać z datą 27.03.)
  Zadania:

A. wyszukaj informacje na temat biografii H. Sienkiwicza –
 (e-podręczniki – JĘZYK POLSKI – NA POCZĄTKU…-rozdziały: H.Sienkiewicz i jego twórczość;

Skąd pomysł napisania „Quo vadis”? H.Sienkiewicz i jego warsztat literacki)
– można skorzystać z innych dostępnych źródeł!
B. wykonaj zadania w zeszycie:
1. Na podstawie powyższych tekstów sformułuj 5 pytań, które mógłbyś zadać H.Sienkiewiczowi, przeprowadzając z nim wywiad. zapisz odpowiedź na 2 z nich (4-6 zdań).
2. Wymień wątki fabularne obecne w powieści Sienkiewicza.
3. W postaci schematu (tabeli, plakatu, krzyżówki…) przedstaw najważniejszych bohaterów powieści; określ, kim byli.

 !!! Proszę o przesłanie odpowiedzi na jedno wybrane zadanie.

30.03.2020:

Temat: Próbny egzamin ósmoklasisty 
 (proszę zapisać w zeszycie z datą 30.03)

Zadania:

1. Wymień jak najwięcej elementów (postaci, zdarzeń, miejsc, dat) historycznych obecnych w powieści H. Sienkiewicza.

31.03.2020:

Temat:Historia i fikcja literacka w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza

Zadania:e-podręczniki (JĘZYK POLSKI – NA POCZĄTKU

)1. Proszę przypomnieć sobie rozdział „Skąd pomysł napisania „Quo vadis”?
oraz zapoznać się z rozdziałem ” <Qv> – powieść historyczna” 
  – następnie w zeszycie zapisać poprawne odpowiedzi do zadania 3.2 (powstanie notatka o powieści Sienkiewicza);
 – proszę wyszukać w dostępnych źródłach informacje o postaciach z „Qv”:
 Neron ,Petroniusz, Paweł z Tarsu, Apostoł Piotr i zapisać kilka zdań o każdej z nich w zeszycie.

1.04.2020:

Temat: Charakterystyka Petroniusza (H.Senkiewicz „Quo vadis”)
Zadanie:1. Proszę napisać charakterystykę Petroniusza –
w charakterystyce wewnętrznej proszę odwołać siędo co najmniej sześciu cech charakteru i je uzasadnić
 (proszę o przesłanie pracy do piątku – 3 kwietnia 2020r.)

2.04.2020:

Temat: Między dobrem a złem (H.Sienkiewicz „Quo vadis”)

 Zadania:(proszę wpisać temat do zeszytu; podobnie – rozwiązania poniższych zadań)
1.a) W dwu kolumnach(oznaczonych „+„- bohater pozytywny i „” – bohater negatywny)  uporządkuj postacie z”Qv”:
Ligia, Neron, Pomponia Grecyna, Tygellin, Kryspus, Paweł z Tarsu, Aulus Plaucjusz, Ursus, Akte, Marek Winicjusz, Poppea, Piotr Apostoł, Petroniusz, Chilon Chilonides, Petroniusz

1.b) Które z postaci nie pasują do tak wyraźnego podziału? Odpowiedź uzasadnij.
2. zad.17 str.100 (w podręczniku do j. polskiego)

Praca nadobowiązkowa – proszę przesłać odpowiedź do zadania 1.b)

3.04.2020:

Temat: Wśród liter, głosek sylab
Zadania: e-podręczniki (JĘZYK POLSKI- WŚRÓD LITER, GŁOSEK, SYLAB…)
– proszę przeczytać informacje, 

– zadania do zeszytu: 1,2,5,6 ; warto obejrzeć film- zad.3

06.04. 2020:

Temat: Sceny z życia Rzymian w czasach Nerona (H. Sienkiewicz”Quo vadis”)
 Zadania:

1. Kim byli patrycjusze, a kim plebejusze? Przypomnij sobie wiadomości z historii lub skorzystaj z dowolnego źródła informacji.

2. Na podstawie powieści oraz fotografii z różnych ekranizacji „Qv” opisz ubiór noszony przez Rzymian. Jak się nazywał ten strój?
3. Jak wyglądało życie bogatych mieszkańców starożytnego  Rzymu? Odwołaj się do fragmentów opisujących życie Petroniusza, Winicjusza. W notatce uwzględnij  wystrój domu, sposoby dbania o wygląd i higienę, opisz zajęcia Rzymian i ich   rozrywki, sposób przemieszczania się i inne. 

 4. Co oznacza żądanie rzymskiego ludu: „Igrzysk i chleba!”? W jakich okolicznościach rzymianie zażądali tego od Nerona? Jak ich żądanie zostało zrealizowane przez władcę?

 5. zad. 11. str. 98 – z podręcznika do języka polskiego.

Proszę wpisać temat z aktualną datą i zapisać odpowiedzi na powyższe pytania do zeszytu.
 Proszę o odesłanie zadania 3. do sprawdzenia.

7.04.2020:

Temat: Upodobnienia wewnątrzwyrazowe pod względem dźwięczności

Proszę zapoznać się z notatką i wykonać zadania

8.04.2020:

Temat: W świecie dźwięków mowy – podsumowanie wiadomości z fonetyki

Zadania: Proszę wpisać temat z dzisiejszą datą  i rozwiązać zadania utrwalające.
1. Określ cechy głosek wg znanych Ci kryteriów:
 i, m, g, dź, pi, r
2. Podziel na głoski i sylaby podane wyrazy:
 wrzask, chrabąszcz, lipa, jesień, działo, piórnik, pięść

3. Jaki rodzaj upodobnienia wewnątrzwyrazowego występuje w podanych wyrazach; określ  rodzaj i kierunek tego zjawiska:
otwieracz, przekaz, trąbka,prośba, potrzeba, krzesło, chrzan, ćwierć

15.04.2020:

16.04.2020:

Temat: Baśń czy fantastyka naukowa? (Stanisław Lem „Trzej elektrycerze”)
Zadania: Proszę znaleźć utwór S. Lema pt. „Trzej elektrycerze” i go przeczytać  lub wysłuchać ze zrozumieniem.
Zad. 1) W dwuczęściowej tabeli proszę wynotować: 
 a) elementy baśniowe – mogą to być postacie,przedmioty, wydarzenia, cechy postaci,  wątki fabularne itp.
b) elementy science fiction 

17.04.2020:

Temat: Opowieść o mądrym królu
Zadania:(e-podręczniki – SŁUSZNE ZAŁOŻENIE)
 1. Proszę o przeczytanie fragmentu tekstu, który opowiada znaną historię   
 o sądzie króla Salomona, który stał się symbolem mądrości.
 2. Proszę wpisać temat do zeszytu i rozwiązać zadania 1,3,4,5,6,7,8,9
Zadania6,7,8 proszę wpisać do zeszytu.

Proszę się przygotować do krótkiego sprawdzianu
ze znajomości tekstu „Trzej elektrycerze” i opowieści o Salomonie,
który odbędzie się w poniedziałek – 20.04.2020.

20.04.2020
 

Temat: Neron – władca, artysta, człowiek 
Zadanie 1. Zapisz notatkę, w której sformułujesz ocenę Nerona, odnosząc się do zagadnień dotyczących: sposobu sprawowania rządów, twórczości artystycznej, relacji z rodziną i osobami z otoczenia. Należy odwołać się do wydarzeń z powieści, ale trzeba skupić się na opinii o postaci Nerona. (notatka – min. 12 zdań).

21.04.2020:

Temat: Gdzie i kiedy ? co wiemy o świecie przedstawionym w Quo vadis?

Całość w załączniku poniżej:

23.04.2020:

Temat: Pisownia wyrazów z „ó” i „u”

Zadania: (e-podręczniki – NIE PRZELEWAJ Z PUSTEGO W PRÓŻNE, CZYLI „U” I „Ó”)
Proszę zapisać temat na kartce i w e-podręczniku rozwiązać zadania: 2,3,4,5,6,7,8

22.04.2020

Temat: Analiza i poprawa prac domowych

Zadania:

1.Przejrzyj notatki o bohaterach ?Quo vadis?, uporządkuj informacje na ich temat:

weź pod uwagę: pochodzenie, status społeczny i majątkowy, poglądy, wyznawaną wiarę,  wygląd, cechy charakteru.

2.Wyszukaj w dostępnych źródłach informacje na temat polskich i zagranicznych ekranizacji ?Quo vadis?.

23.04.2020

Temat: Bohaterki „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza

Zadania:

1.Ligia jest jedną z pierwszoplanowych postaci w powieści Sienkiewicza. Sporządź notatkę

(w wybranej przez siebie formie ? notatki, tabeli, mapy myśli itp.), opierając się na podanych niżej pytaniach. Możesz umieścić w notatce również inne informacje.

LIGIA

1. Jak naprawdę miała na imię?

2.Co wiemy o jej pochodzeniu?

3. Dlaczego przebywała w Rzymie?

4. Kto ją wychowywał, a kto opiekował się nią na dworze Nerona?

5. Petroniusz zadał jej pytanie, a ona odpowiedziała cytatem. Jakie dzieło zacytowała i o czym to świadczy?

6. Kto powiedziało Ligii: To jest wprost nimfa [?]ją urodziła Wenus?.

7. Co zasugerował Petroniusz Neronowi o Ligii, żeby była bezpieczna?

8. Jaki znak narysowała na pisaku? Czego dowodził?

9. Wymieńcie podstawowe cechy charakteru Ligii (5).

11. Dlaczego jej charakter można nazwać kryształowym?

11.Jaką śmiercią miała zginąć?

12. Przedstaw okoliczności jej ocalenia.

13. Dlaczego wzbudziła nienawiść Poppei?

2.Określ relacje Ligii z Markiem Winicjuszem; zapisz wnioski:

  a) Co czuła i jak się zachowywała, kiedy miała trafić do domu Winicjusza?

  b) Jak postępowała wobec rannego Marka po nieudanym porwaniu?

  c) Jak sądzisz , jaki wpływ miała Ligia (jej uczucie, postępowanie, wiara, wierność zasadom religii) na przemianę Marka Winicjusza?

Zadanie domowe:

Przypomnij sobie inne kobiety występujące w powieści „Qv”:

1. Kim była Akte? Jakie miała cechy charakteru?

2. Kto był z Neronem do samego końca?

3. W kim kochała się Eunice? Czy i jak to okazywała?

4. Jaka była pozycja Poppei ? żony cezara na dworze?

5. Z jakiej przyczyny Petroniusz darzył szacunkiem Pomponię Grecynę?

*Odpowiedzi na powyższe pytania będą przydatne na kolejnej lekcji.

24.04.2020:

Temat: Kobiecy i męski punkt widzenia (Mark Twain „Pamiętniki Adama i Ewy” frag.)
Zadania: Proszę wyszukać w E-PODRĘCZNIKACH – PUNKTY WIDZENIA  i przeczytać zamieszczone tam fragmenty „Pamiętników Adama i Ewy. Do rozwiązania w e-podręczniku – zadania: 2,5,7,8. Proszę wpisać temat do zeszytu i jedno wybrane zadanie.

27.04.2020:

28.04.2020:

29.04.2020:

30.04.2020:

Temat: „Quo vadis” – skąd tytuł powieści, co oznacza?
Zadania:1. W jakich okolicznościach padają słowa, które stały się tytułem powieści? Opowiedz tę historię (notatka w zeszycie). 2. Tytuł ma znaczenie dosłowne, o którym była mowa w zadaniu 1. Jakie jest, Twoim zdaniem, przenośne znaczenie tytułu powieści H. Sienkiewicza? Odpowiedź sformułuj w postaci notatki.

4.05.2020:

Temat: U źródeł wiedzy – jak korzystać ze słowników?
Zadania: Informacje znajdziecie w e-podręcznikach (U ŹRÓDEŁ WIEDZY)- ćwiczenie 1 zawiera teorię. 
1. Proszę rozwiązać zadania: 2,3,4,5,6,7,8. Zadania: 8,3,5 proszę rozwiązać w zeszycie (zacznijcie od zadania 8., bo tam znajdziecie podział słowników i informacje na temat ich przeznaczenia – wyjdzie notatka)

5.05.2020:

6.05.2020:

08.05.2020

11.05.2020

Temat: W krainie wyobraźni – test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem

Zadanie: Proszę przeczytać DOKŁADNIE tekst źródłowy i rozwiązać zadania dotyczące tego fragmentu. Do zeszytu proszę wpisać – CZYTELNIE! – odpowiedzi na pytania 11,12,13. Poproszę o odesłanie pracy w dowolnej formie.

12.05.2020:

Temat: Z naciskiem o akcencie

Zadania:(e-podręcznik – AKCENTUJEMY) Przeczytajcie notatki, wysłuchajcie nagrań, przeczytajcie ciekawostki dotyczące akcentu i przeanalizujcie zadania.
Do zeszytu proszę wpisać odpowiedzi (pełnym zdaniem, wtedy nie trzeba przepisywać pytań) na pytania:1.Co to jest akcent? 2. Na którą sylabę pada akcent w języku polskim? 3.W jakich formach wyrazowych pada akcent na trzecią sylabę od końca? a)…, b)… 4.W jakich formach czasownikowych pada akcent na czwartą sylabę od końca?(trzeba to wywnioskować na podstawie podanych przykładów). 
!Pamiętajcie, że istnieje coś takiego jak akcent zdaniowy i intonacja. Kto chce wiedzieć więcej, niech krótko zdefiniuje te pojęcia.

13.05.2020:

 

14.05.2020:

15.05.2020:

18.05.2020:

19.05.2020:

Temat: Nie tylko swoimi słowami, czyli o stylizacji literackiej

20.05.2020:

Temat: Sprawdzian wiadomości z zakresu wiedzy o lekturze (H. Sienkiewicz „Quo vadis”)

21.05.2020:

22.05.2020

Temat: Losy Skawińskiego (H. Sienkiewicz „Latarnik”)

25.05.2020:

26.05.2020:

Temat: ?Jestem jak statek, który, jeśli nie wejdzie do portu, to zatonie? ?              o Skawińskim, bohaterze noweli pt. „Latarnik” H. Sienkiewicza

27.05.2020:

Temat: Wyrazy obce i inne typy słownictwa.

28.05.2020:

Temat:Przekształcenia stylistyczne tekstów

29.05.2020:

Temat: Treść i zakres znaczeniowy wyrazu

1.06.2020:

2.06.2020:

Temat:: ?Pieśń nocnego wędrowca? ? analiza i interpretacja wiersza J.M.Rymkiewicza

3.06.2020:

Temat: Młodość, miłość i przyjaźń jako wątki fabularne w lekturach – powtórzenie wiadomości

4.06.2020:

Temat: Fakt i opinia – ćwiczenia redakcyjneZajęcia polonistyczno-recytatorskie:

Temat: Fikcja i prawda w literaturze
 Zadania: e-podręcznik (JĘZYK POLSKI – FIKCJA I PRAWDA W LITERATURZE)
1. Proszę przeczytać początek i rozwiązać ćwiczenia 1.3; 1.5.
2. Proszę przeczytać „O fikcji” – „Rozmowy na koniec wieku…”
 i rozwiązać zadania 2.3; 2.4; 2.5.
3. Proszę przeczytać „Konteksty” i zrobić zadanie 3.

3.04.2020:

Temat: Przecinek, kropka, myślnik, wykrzyknik, pytajnik….

Zadania: e-podręczniki (proszę wyszukać powyższy temat)
 – proszę rozwiązać zadania utrwalające – 1,2,3,4 

17.04.2020:

Temat: Jak opisać przyrodę?
Zadania:(e-podręczniki – FRAGMENT KRAJOBRAZU)
W tej lekcji znajdziecie fragment „Pana Tadeusza”. Zadania będą powtórzeniem i uzupełnieniem wiadomości o środkach poetyckich stosowanych w literaturze.
Zadania 1,2,3,4,5 – proszę je rozwiązać (po dokładnym przeczytaniu fragmentu epopei!)

24.04.2020:

Temat: Wypowiedzenie złożone – powtórzenie i utrwalenie wiadomości
Zadania: Proszę wyszukać: (E-PODRĘCZNIKI – WYPOWIEDZENIE ZŁOŻONE – WPROWADZENIE, WYPOWIEDZENIE ZŁOŻONE PODRZĘDNIE). Znajdziecie tam informacje na temat zdań złożonych podrzędnie. Proszę zrobić zadania: 1,2,4,7,8,9. Zadanie 8. dotyczy imiesłowowych równoważników zdań – warto sobie przypomnieć to zagadnienie – bywa w testach egzaminacyjnych!
Dla części z Was będą to zadania bardzo proste, więc zamiast tych ćwiczeń można przeanalizować informacje o jeszcze dwóch typach zdań złożonych podrzędnie – zdaniach podmiotowych i orzecznikowych. Warto o nich wiedzieć! Są też ćwiczenia utrwalające, można skorzystać.

A dla osób, dla których zdania złożone nie mają tajemnic – temat : JAK OPISYWAĆ ZDANIA WIELOKROTNIE ZŁOŻONE – ćwiczenia proszę sobie wybrać samodzielnie

8.05.2020:

15.05.2020:

22.05.2020:

Temat: Jak wyszukiwać potrzebne informacje; jak je wykorzystywać?

29.05.2020:


Edukacja dla bezpieczeństwa:

1.Przypomnieć sobie i powtórzyć pozycję bezpieczną osoby poszkodowanej.

2.Przypomnieć sobie i powtórzyć resuscytację krążeniowo-oddechową u osoby dorosłej.

3.Powtórzyć pierwszą pomoc przy krwotoku z nosa .

4.Powtórzyć transportowanie osób poszkodowanych.

26.03.2020 45 minut

Temat: Tamowanie krwotoków.

1.Rodzaje ran i krwotoków.

2.Środki ochrony indywidualnej w kontakcie z płynami ustrojowymi.

3.Zakładanie opatrunku  osłaniającego i uciskowego w obrębie kończyn.

4. Praktyczne sposoby opatrywania ran w zależności od miejsca zranienia.

Proszę zrobić notatkę w zeszycie do punktów, zrobić zdjęcie i odesłać na mojego

 e-maila:nowaczek.michal85gmail.com

Można obejrzeć prezentacje lub filmiki dotyczące tematu lekcji na stronie www.youtube.pl

2.04.2020:

Temat: Oparzenia i odmrożenia.

1.Oparzenia termiczne i chemiczne-okoliczności, objawy, pierwsza pomoc.

2.Udar słoneczny i udar cieplny-objawy, pierwsza pomoc.

3. Wychłodzenie i odmrożenie- przyczyny, pierwsza pomoc.

4. Zapobieganie oparzeniom.

Proszę odpisać czy e-mail z materiałami doszedł , zrobić notatkę w zeszycie do punktów i zrobić zdjęcie notatki  i odesłać na mojego e-maila: nowaczek.michal85gmail.com do dnia 06.04.2020.

Można obejrzeć prezentacje lub filmiki dotyczące tematu lekcji  na stronie www.youtube.pl

15.04.2020:

7.05.2020:


Wiedza o społeczeństwie:

Uczniowie odpowiadają na pytania z podręcznika: strona  132 i 133. Pytania nr 1,2, 4, 5, 6, 7 i 8.

23.03.2020:

27.04.2020:

Zadania z dnia 20.03.2020:

Czy wybory prezydenckie powinny się odbyć w wyznaczonym terminie? Odpowiedź swoją uzasadnij.
Ps. Wysłuchaj informacji zawartych na różnego rodzaju portalach informacyjnych. Podaj źródła swojej wiedzy. Np. czasopismo „W sieci”.

30.03.2020:

2.04.2020

Dziś odpowiadamy na pytania z podręcznika. Strona 150. Pytania nr 1, 2, 3.

Na odpowiedzi czekam do godziny 14.

laziskawos8a@wp.pl

6.04.2020:

WOS 6 kwietnia 2020r.

Dziś odpowiadamy na pytania z podręcznika. Strona 151. Pytania nr  5, 6, 7 i 8

Na odpowiedzi czekam do godzinny 14.


Uwaga osoby, które jeszcze nic nie zrobiły i nie nadeślą mi prac dostaną oceny niedostateczne. Proszę przestrzegać terminów.

Można się ze mną kontaktować tylko w godzinach naszych zajęć przez mesengera

Kontakt dostępny przez facebook Jarosław Woźniak.

W temacie @ wpisujemy nazwisko i klasę. Wiadomości bez tematu będę traktował jak spam.

e-adresy:

klasa 8a                laziskawos8a@wp.pl

16.04.2020:

20.04.2020:

23.04.2020:

Dziś odpowiadamy na pytania nr 4 i 5 zadanie nr 6 dla chętnych z podręcznika strona 157.

Przypominam, że są osoby który jeszcze nie przesłały mi żadnej pracy.

Prace nadsyłamy na adresy:

VIII a                     laziskawos8a@wp.pl

  

W temacie wiadomości piszecie nazwisko i klasę. Bardzo proszę przestrzegać terminów. Czyli w dniu, w którym odbywa się lekcja nadsyłacie mi odpowiedzi.

4.05.2020:

Temat: Podsumowanie wiadomości.                  

Termin sprawdzianu 11 maja godzina jak w planie lekcji.

 1. Uczeń zna strukturę sądownictwa w Polsce.
 2. Uczeń zna i rozumie pojęcia
 3. Państwo
 4. Opinia
 5. Ustrój polityczny
 6. Trójpodział władzy
 7. Konstytucja (w tym konstytucja Polski)
 8. Ustawa
 9. Kadencyjność (w tym prezydenta RP, parlamentu)
 10.  Uczeń zna zasady rzetelnej pracy dziennikarskiej
 11. Uczeń zna zasady działania sądów.

UWAGA OSOBY KTÓRE NIC NIE ROBIĄ OTRZYMUJĄ OCENY NIEDOSTATECZNE.!

7 maja 2020:

Temat: Władza nad informacją

.https://epodreczniki.pl/a/wladza-nad-informacja/D1GLvnSUH

11.05.2020:

Sprawdzian

13.05.2020:

18.05.2020:

25.05.2020:

28.05.2020:

1.06.2020:

8.06.2020:


Matematyka i fizyka

Sprawdziłam Wasze sprawdziany i kartkówki z matematyki i fizyki. Jeśli chcecie zapoznać się z ocenami proszę się ze mną skontaktować drogą mailową.

Od dzisiaj zaczynamy również zdalną naukę. Ponieważ kartkówka z pól ostrosłupów wypadła słabo na początek przerobimy te zadania. Wysyłam wam treści zadań do przemyślenia i zrobienia. Następnego dnia sprawdzimy wyniki.

Mój adres: malgorzatakorgul9@gmail.com

Zadania z matematyki ( 20.03. 2020)

Zadania z matematyki-kolejne (20.03.2020):

24.03.2020:

27.03.2020:

03. 04. 2020 r.
  Dzień dobry!Wracamy do działu, który opuściliśmy „Zastosowania matematyki”. Mimo, że większość z Was radzi sobie z procentami, to jeszcze krótkie powtórzenie.
Temat: Obliczenia procentowe. Zmiana o dany procent. Lokaty bankowe.
Proszę przeanalizować przykłady pod tematami  i zrobić zadania na poniedziałek:zad. 1 a, e, k str. 122zad. 2 str. 122zad. 3 a, c, e str. 122zad. 4 str. 122zad. 11 str. 124zad. 4 str. 127zad. 10 str. 129str. 129 – Sprawdź, czy umiesz
Proszę nie odsyłać mi tych zadań. W poniedziałek poproszę kilka losowo wybranych osób o przesłanie zadań do sprawdzenia.Oczywiście możecie zrobić więcej zadań- zachęcam. Jeśli będziecie mieli jakieś problemy proszę pytać.

6.04.2020:

Temat: VAT i inne podatki.
Proszę przeczytać przykłady z podręcznika str. 130 -131 i przepisać do zeszytu ze str. 131 różnicę w naliczaniu podatków VAT i PIT( ceny towarów i usług oraz zarobki obywateli).
Proszę zrobić zadania na jutro:zad.1 s. 131zad. 2 -6 s. 132
Proszę o przesłanie dzisiejszej pracy domowej następujące osoby:KL. 8 a: Trzeciak Zuzanna, Nowak Karolina, Banach Natalia, Kalita Julia, Misalski EmilKL. 8 b :Kocon Klaudia, Naczas Anna, Jędrasik Magdalena, Pastwa Łukasz, Lasota Patrycja

— 
Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

Temat: VAT i inne podatki.
Proszę przeczytać przykłady z podręcznika str. 130 -131 i przepisać do zeszytu ze str. 131 różnicę w naliczaniu podatków VAT i PIT( ceny towarów i usług oraz zarobki obywateli).
Proszę zrobić zadania na jutro:zad.1 s. 131 zad. 2 -6 s. 132
Proszę o przesłanie dzisiejszej pracy domowej następujące osoby:KL. 8 a: Trzeciak Zuzanna, Nowak Karolina, Banach Natalia, Kalita Julia, Misalski Emil

— 
Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

8.04.2020:

Temat : Podział proporcjonalny.
Proszę przeanalizować przykłady z podręcznika str. 140 i  zrobić zad. 1 – 7 str. 141

Przykładowe zadanie : Jak należy podzielić kwotę 4500 zł w stosunku 3 : 6?

 I SPOSÓB                                                     

Piszemy równanie:                                                 

 x- jedna część                                                             

3x + 6x = 4500                                                       

 9x = 4500     /: 9                                           

 x = 500                                                           

3x = 3 * 500 = 1500 zł6x = 6 * 500 = 3000zł 

 I I SPOSÓB    dodajemy części
  3 + 6 = 9  
4500 : 9 = 500  
  3 * 500 = 1500 zł  
  6 * 500 = 3000 zł  
Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

16.04.2020:

Temat : Wyrażenia algebraiczne i równania – rozwiązywanie zadań powtórzeniowych.
Proszę rozwiązać zadania z załączników.–
Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

17.04.2020:

Temat : Obliczanie prawdopodobieństw.

Proszę zrobić notatkę ze str. 142 i zad. ze str. 143 – 145.W załączniku przesyłam przykładowe rozwiązania.


Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

21.04.2020:

Temat: Symetria punktu względem prostej.
Proszę przeanalizować przykłady z podręcznika str. 206 -209, zrobić notatkę ( z ćwiczenia c- własności punktów symetrycznych względem prostej k).
Zachęcam do skorzystania z e- podręcznika – szkoła podstawowa – matematyka,lub na stronie MEN: Zdalne lekcje – szkoła podstawowa – klasa 8 – plan lekcji  6 – 8. 04. 2020 r.- matematyka. Proszę zobaczyć jak rysujemy punkty symetryczne konstrukcyjnie, czyli przy użyciu ekierki i cyrkla.
Zadania do rozwiązania: 1 – 16 s. 211 
Kartkówka : czwartek 23. 04. 2020 r.–
Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

22.04.2020:

KARTKÓWKA z symetrii względem prostej – czwartek na mess godz. 11.00
Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

23. 04. 2020 r.

Temat: Wyrażenia algebraiczne i równania – rozwiązywanie zadań powtórzeniowych.
24. 04. 2020 r.

Temat: Oś symetrii figury

.Proszę przepisać definicje : osi symetrii figury i figury osiowosymetryczne ze str. 213.Zad. do zrobienia: 1, 2, 3, 4 str.213 – 214


Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

27 – 28. 04. 2020 r

.Temat  lekcji: Symetralna odcinka i dwusieczna kąta.
Realizujemy dwa krótkie tematy z podręcznika str. 216 i 218. W załącznikach 2 i 3 macie opisane konstrukcje symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta. Proszę przeprowadzić te konstrukcje w zeszycie i przepisać ich własności i przykładowe zadania.Zachęcam do materiałów zawartych w e – podręczniku lub na stronie MEN Zdalne lekcje w planie lekcji z 20 – 24. 04. 20 r. w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek. 
Proszę uzupełniać tematy na bieżąco. Chciałabym, abyśmy do piątku skończyli ten dział.  W czwartek spotkamy się na mess , aby to wszystko powtórzyć.
— 
Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

29. 04. -30. 04. 2020 r.

Temat: Symetria względem punktu. 

Proszę przeanalizować temat w podręczniku str.221 -222.Zachęcam do materiałów z e- podręcznika lub z MEN Zdalne lekcje – plan lekcji z 27 – 30 04. 20 r.Symetria względem punktu jest inaczej zwana symetrią środkową. W zeszytach proszę zrobić notatkę : co to jest symetria względem punktu i własności symetrii.Zadania do zrobienia: 1, 2, 3 str. 222
Temat :  Oś symetrii figury. Proszę napisać notatkę: co to jest środek symetrii figury i jaka to jest figura środkowosymetryczna- podręcznik str. 224.Zadania do zrobienia : 1, 2, 3 str. 225–
Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

04. 05. 2020 r.

Temat : Styczna do okręgu.
W załączniku 1 przesyłam notatkę, którą proszę przepisać do zeszytu.Proszę rozwiązać zad. z ćwiczenia str. 97, zad.1
05. 05. 2020 r.

Temat : Wzajemne położenie dwóch okręgów

.W załączniku 2 przesyłam notatkę. Proszę przepisać do zeszytu i zrobić zadania z podręcznika.Zad. 1, 3, 4, 5 str. 239– 
Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

11. 05. 2020 r.

Temat: Rozwiązywanie zestawów powtórzeniowych.

Zestaw przesyłam w załącznikach 1 i 2. Proszę rozwiązać do środy.

12. 05. 2020 r.

Temat : Sprawdzian wiadomości z działu „Koła i okręgi”.
Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

26.05.2020 r.:

Temat : Graniastosłupy – rozwiązywanie zadań powtórzeniowych.
Rozwiązania tych zadań są na grupie na Messengerze.
— 
Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

27.05.2020 r.:

Temat : Graniastosłupy – rozwiązywanie zadań powtórzeniowych.
Proszę rozwiązać zadania na czwartek
Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

29. 05. 20 r.

Temat : Rozwiązywanie zadań powtórzeniowych – ostrosłupy.
Proszę rozwiązać zadania na poniedziałek.– 
Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

Temat : Rozwiązywanie zadań powtórzeniowych – ostrosłupy.
Proszę rozwiązać zadania na poniedziałek.– 
Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

05. 06. 20 r.

Temat: Rozwiązywanie zestawów powtórzeniowych.
Proszę rozwiązać zadania na poniedziałek
Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

22.06.2020:

Temat : Obliczanie prawdopodobieństw. Proszę zrobić zadania z załączników.

Egzamin próbny z matematyki 18.12.2020r.

OMAP-100

KO_OMAP-100

KRZ_OMAP-100
Fizyka

2.04.2020:

17.04.2020:

Temat: Światło i cień.
1. Źródła światła.2. Co to jest promień światła?3. Rodzaje wiązek światła.4. Powstawanie cienia i półcienia.
Proszę zrobić notatkę na punkty i przerysować ze str. 166 dwa rysunki: powstawanie cienia z pojedynczego źródła i dwóch źródeł światła.

Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

Sprawdzian wiadomości ( lub poprawa) z działu : ” Drgania i fale” w poniedziałek 27. 04. 2020 r.

20-24.04.2020:

Temat: Widzimy dzięki światłu.
1. Dlaczego widzimy?

2. Co to jest kamera obskura i do czego służy?

3. Jakie to są ciała przezroczyste? Podaj przykłady takich ciał.

4. Jakie to są ciała nieprzezroczyste? Podaj przykłady takich ciał.
Proszę przeczytać temat z podręcznika str. 169 i zrobić notatkę.Zachęcam do e- podręcznika- szkoła podstawowa- fizyka – temat: Źródła światła i jego prędkość. Zjawisko powstawania cienia i półcienia.

27. 04. 2020 r.

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu ” Drgania i fale:.

— 
Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

5.05.2020:

Temat : Prawo załamania światła.
1. Zjawisko załamania światła.2. Treść prawa załamania światła.3. Przejście światła białego przez płytkę równoległościenną.4. Przejście światła białego przez pryzmat.
Proszę przeczytać temat w podręczniku i przepisać notatkę, którą przesyłam w załącznikach.Zachęcam do materiałów z e- podręcznika

11. 05. 20 r. – 15. 05 20 r.
Temat : Soczewki. Obrazy tworzone przez soczewkę skupiającą.
1. Pojęcie soczewki.2. Podział soczewek ze względu na :- kształt- na sposób załamania światła.3. Ognisko i ogniskowa soczewki.4. Zdolność skupiająca soczewki.5. Obraz rzeczywisty i obraz pozorny.6. Obrazy przedmiotu tworzone przez soczewkę skupiającą.Proszę przeczytać tematy i zrobić notatkę.

Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

26. 05. 2020 r.

Temat : Konstruowanie obrazów tworzonych przez soczewkę skupiającą.
1. Konstruowanie obrazów tworzonych przez soczewkę skupiającą :

a) x >  2f

b) x = 2f

c) f < x <2f

d) x < f

2. Obliczanie zdolności skupiającej soczewki i ogniskowej przy zadanej zdolności skupiającej.Z = 1/f

Proszę przeprowadzić konstrukcje obrazów , zrobić zad. 2 i 4 str.181 i przesłać do piątku. Jest to praca obowiązkowa na ocenę.

Pozdrawiam, Małgorzata Korgul

29.05.2020:

Temat : Oko i aparat fotograficzny.
1. Obraz tworzony na siatkówce oka.

2. Akomodacja i adaptacja oka.

3. Wady wzroku :- krótkowzroczność- dalekowzroczność

4. Budowa aparatu fotograficznego.

Proszę przeczytać temat z podręcznika i zrobić notatkę. Zwróćcie uwagę gdzie powstaje obraz i krótkowidza i jakie soczewki stosujemy do korygowania tej wady oraz u dalekowidza str. 196.

W piątek piszemy kartkówkę z tego działu. Obecność obowiązkowa.

5.06.2020:

Temat ; Sprawdzian wiadomości z optyki.


Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

9.06.2020:

Temat: Zwierciadła wklęsłe i zwierciadła wypukłe.
1. Ognisko zwierciadła.

2. Obrazy w zwierciadle wklęsłym.

3. zwierciadło wypukłe.

4. Zastosowanie zwierciadeł wklęsłych i wypukłych


Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

22.06.2020:

Temat: Zjawiska optyczne w przyrodzie.
1. Rozszczepienie światła białego.

2. Tęcza. 

3. Zjawisko halo.

4. Refrakcje i miraże.

5. Zaćmienie Słońca i zaćmienie Księżyca.
Zjawiska te możemy zaobserwować w życiu codziennym. Zachęcam do obejrzenia w internecie i poznania istoty ich powstania


Biologia

Temat: Drapieżnictwo i roślinożerność. Czytacie wszystko na ten temat z podręcznika a potem robicie lekcję: https://epodreczniki.pl/a/zjadajacy-i-zjadani/D17dzZ3q5 . Przesyłacie mi tylko zdjęcie przepisanych do zeszytu rozwiązań (pełne wyrazy lub zdania) z e-podręcznika albo print screeny na priv na messengera albo na maila. Powodzenia!

23.03.2020:

Temat: Pasożytnictwo.

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Chętni oglądają film: https://www.youtube.com/watch?v=P1QuT4YeMhQ

3. Wszyscy robią lekcję (część o pasożytnictwie): https://epodreczniki.pl/a/konkurencja-i-pasozytnictwo/DRye3Ymqf

4. Rozwiązujecie ćwiczenia z końca e-podręcznika i wysyłacie mi screeny albo zdjęcie rozwiązań z zeszytu

30.03.2020:

Temat: Oddziaływania nieantagonistyczne.

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Robicie lekcję: https://epodreczniki.pl/a/wspolpraca-miedzy-gatunkami/DoyBZxjoO

3. Dla chętnych: https://www.youtube.com/watch?v=2tLkE2hzK4YDzisiaj mi nic nie wysyłacie. 

6.04.2020:

Temat: Ekosystem

1. Czytacie temat z podręcznika.

2.  Robicie lekcję: https://epodreczniki.pl/a/ekosystem—wspolzaleznosc-srodowiska-i-organizmow/D17iBmqqS

2. Rozwiązujecie zadania z końca lekcji w e-podręczniku i wysyłacie mi screeny albo zdjęcie rozwiązań z zeszytu.

20.04.2020:

Temat: Zależności pokarmowe.

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Robicie lekcję: https://epodreczniki.pl/a/zaleznosci-pokarmowe-w-ekosystemie/D8y1yJaSy

3. Oglądacie film: https://www.youtube.com/watch?v=6bnL8Lgyg5w

4. Rozwiązujecie zadania z końca lekcji w e-podręczniku i wysyłacie mi screeny albo zdjęcie rozwiązań z zeszytu.

27.04.2020:

Temat: Materia i energia w ekosystemie.

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Robicie lekcję: https://epodreczniki.pl/a/ekosystem—obieg-materii-i-przeplyw-energii/DvPg1G4FH

3. Rozwiązujecie zadania z końca lekcji w e-podręczniku i wysyłacie mi screeny albo zdjęcie rozwiązań z zeszytu.

4.05.2020:

Temat: Organizmy w środowisku.

Dzisiaj w planie wypada nam… lekcja terenowa, zabieram Was więc na pola.

1. Oglądacie film: https://www.youtube.com/watch?v=Ipd3nRmr_T4

2. Wypisujecie przykłady drapieżnictwa, konkurencji i dowolnego oddziaływania nieantagonistycznego, jakie pojawiły się w filmie i wysyłacie mi.

3. Za tydzień może być niezapowiedziana kartkówka 😉

11.05.2020:

Temat: Powtórzenie wiadomości z ekologii.

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Rozwiązujecie zadania z załącznika.

3. Wysyłacie mi same odpowiedzi (zdjęcie odpowiedzi pisanych w zeszycie pełnymi wyrazami lub zdaniami albo zdjęcie wydruku)

4. O godzinie 12 poprzez messengera udostępnię link do lekcji on-line. Uczestnicy lekcji nie muszą wysyłać zadań z załącznika.

18.05.2020:

Temat: Sprawdzian- ekologia.

Sprawdzian o godzinie 10:00, proszę być o tej godzinie na messengerze.

25.05.2020:

Temat: Bioróżnorodność.

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Robicie lekcję: https://epodreczniki.pl/a/bioroznorodnosc-i-jej-znaczenie/D1FBuSNZB

3. Rozwiązujecie zadania z końca lekcji w e-podręczniku i wysyłacie mi screeny albo zdjęcie rozwiązań z zeszytu. 

1.06.2020:

Temat: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Robicie lekcję: https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-bioroznorodnosci/D19ogvFoa

3. Rozwiązujecie zadania (część o męskim układzie rozrodczym) z końca lekcji w e-podręczniku i wysyłacie mi screeny albo zdjęcie rozwiązań z zeszytu. 

Temat: Podsumowanie wiadomości.

Proszę powtórzyć wiadomości z ostatniego działu. Dzisiaj nie proszę o wysyłanie żadnych prac. Powodzenia jutro, pojutrze i w czwartek!

Witajcie na naszej ostatniej lekcji biologii. Na początku roku planowałem, że naukę zakończymy wspólnym wyjazdem do parku narodowego: Roztoczańskiego lub Poleskiego, niestety wirus pokrzyżował nam plany. Proponuję Wam więc wycieczkę wirtualną. Obejrzyjcie filmy:

Dziękuję Wam za dwa lata pracy i życzę Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję że będziecie dużo pamiętać z biologii i dobrze wspominać nasze lekcje. Mam tylko jedną prośbę. Napiszcie mi proszę, co Wam się podobało a co wolelibyście zmienić na naszych lekcjach.  Udanych wakacji!

23.06.2020:


Geografia

Temat : Kanada.

Czytacie rozdział z podręcznika a następnie robicie zadania z załączonego pliku. Odpowiedzi przesyłacie mi do następnej lekcji w formie pliku tekstowego albo zdjęcia z zeszytu. Jeżeli ktoś chce, o może wydrukować karty i wysłać mi zdjęcia na priv na messengera albo na maila. Powodzenia!

1.04.2020:

  Temat: Powtórzenie wiadomości o Ameryce.

Proszę samodzielnie przeczytać podsumowanie i zrobić powtórzenie z podręcznika. Nie trzebi niczego wysyłać, za to za tydzień sprawdzian. Pozdrawiam.

8.04.2020:

Temat: Sprawdzian wiadomości o Ameryce.

O godzinie 13:00 na grupie na komunikatorze Messenger pojawi się link do sprawdzianu. Obecność wszystkich obowiązkowa.

15.04.2020:

Temat: Położenie i przyroda Australii i Oceanii.

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Robicie lekcję: https://epodreczniki.pl/a/australia—srodowisko-przyrodnicze-cechy-gospodarki/DwTridQQA ale tylko 2 pierwsze punkty. Nie robicie o ludności ani dalej.To będzie następna lekcja.

3. Oglądacie film: https://www.youtube.com/watch?v=AJ1TPz9NOr0

4. Rozwiązujecie zadania w e-podręczniku, które są po drugim punkcie  i wysyłacie mi screeny albo zdjęcie rozwiązań z zeszytu.


22.04.2020:

Temat: Gospodarka i ludność Australii.

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Robicie zadania z załącznika (na grupie na Messengerze).

3. Wysyłacie mi rozwiązania z zeszytu albo zdjęcie wydruku.

4. Oglądacie film: https://www.youtube.com/watch?v=gZMTd9xUbGk&t=3246s  Wszyscy od minuty 48 do 55, chętni cały.

29.04.2020:

Tema: Środowisko Arktyki i Antarktyki

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Robicie lekcję: https://epodreczniki.pl/a/arktyka-i-antarktyka—srodowisko-przyrodnicze-obszarow-podbiegunowych/DyA7bYc9N

3. Rozwiązujecie zadania z końca lekcji w e-podręczniku i wysyłacie mi screeny albo zdjęcie rozwiązań z zeszytu. 

4. Polecam również obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=jZf5hMDGOdo

13.05.2020:

Temat: Badania obszarów polarnych.
1.Czytacie temat z podręcznika.
2.Oglądacie film (pierwsze 11 minut możecie pominąć): https://www.youtube.com/watch?v=E5hai7mP4-M
3.Wysyłacie mi tylko nazwiska polskich badaczy, którzy pojawili się w filmie.
4.Za dwa tygodnie sprawdzian.

20.05.2020:

Temat: Powtórzenie wiadomości o o Australii, Oceanii, Arktyce i Antarktydzie

1. Czytacie podsumowanie z książki

2. Robicie zadania z załączonego pliku.

3. Wysyłacie mi rozwiązania zadań.

4. Za tydzień sprawdzian.

27.05.2020:

Temat Sprawdzian wiadomości o Australii o obszarach polarnych.

Sprawdzian będzie o godzinie 14:30, proszę być wtedy na messengerze.

5.06.2020:

Geografia. Temat: Położenie i środowisko Europy.

Ponieważ skończyliśmy już podręcznik, to nie będziemy dzisiaj z nim pracować. Postanowiłem te kilka ostatnich lekcji wykorzystać na te zagadnienia, które- z racji tego że w klasie szóstej nie mieliście geografii, nam umknęły, a więc na Europę. Zatem:

1. Robicie lekcję: https://epodreczniki.pl/a/polozenie-europy-charakterystyczne-cechy-rzezby-powierzchni/DCBtp6ptC

2. Rozwiązujecie zadania z końca lekcji w e-podręczniku i wysyłacie mi screeny albo zdjęcie rozwiązań z zeszytu.

Poza tym, chcę dzisiaj o 14 spotkać się z Wami online. Wyślę link.

10.06.2020:

Temat. Klimat Europy.

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Robicie lekcję https://epodreczniki.pl/a/zroznicowanie-typow-klimatu-w-europie/Dt1CgdeK4

3. Rozwiązujecie zadania z e-podręcznika i wysyłacie mi screeny lub odpowiedzi.

23.06.2020:

Witajcie, To już ostatnia nasza lekcja.

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Robicie lekcję https://epodreczniki.pl/a/zroznicowanie-typow-klimatu-w-europie/Dt1CgdeK4

3. Rozwiązujecie zadania z e-podręcznika i wysyłacie mi screeny lub odpowiedzi.

Szkoda że nie będę miał okazji osobiście się z Wami pożegnać. W zdalny sposób życzę Wam wszystkiego najlepszego i udanych wakacji. Miło było Was spotkać, będę Was jak najlepiej wspominał. Mam nadzieję, że wpadniecie czasem do starej szkoły, no i jako admin szkolnej strony na FB liczę na stały kontakt 🙂Informatyka

Tematy na okres od 16.03.2020 do 27.03.2020

Tematy na okres od 30.03.2020 do 08.04.2020

15.04-17.04.2020:

20-24.04.2020:

27-30.04.2020:

6.05.2020:

4.05.2020:

11.05.2020:

20.05.2020:

25.05-29.05.2020:

1.06-5.06.2020:


Historia

TEMAT: DŁUGA DROGA DO WOLNOŚCI.

Robimy zadanie 10 na str. 190 pisemnie w zeszycie i odpowiedzi przesyłamy do 23 marca na adres kocik13@interia.eu

Zadanie 10 str. 190

Przedstaw politykę komunistów polskich i radzieckich w stosunku do ? Solidarności?

Ponadto wykonujemy na stronie https://epodreczniki.pl temat: Długa droga do wolności.

DLA CHĘTNYCH: Wykonujemy ze strony gov.pl/zdalnelekcje historia klasa VIII temat: Powojenna odbudowa.

25.03.2020:

TEMAT: Stan wojenny.

1. Działania władz PRL od 13 grudnia 1981 roku do października 1984 roku.

2. Postawa społeczeństwa polskiego wobec stanu wojennego.

Czytamy temat z podręcznika na stronach 192-199.

Do zeszytu zapisujemy temat lekcji i podpunkty.

Odpowiadamy na te podpunkty pisemnie w zeszycie.

Odpowiedzi ( zdjęcia ) przesyłamy do mnie do 28 marca.

Jeżeli są jakieś pytania to proszę o kontakt do mnie na e-maila lub Fb

2.04.2020:

TEMAT: Upadek PRL

Przeczytajcie temat ze stron200- 206

Pisemnie odpowiedzcie na pytania:

Wyjaśnij w jaki sposób rozmowy okrągłego stołu doprowadziły do powstania III Rzeczypospolitej?

Czyja ocena porozumień okrągłego stołu jest ci bliższa Lecha Wałęsy czy Lecha Kaczyńskiego? Uzasadnij odpowiedź.

Odpowiedzi na te pytania czytelne i wyczerpujące (ocena) przyślijcie do mnie. W e-mailu wpisujemy swoje imię i nazwisko.

Obejrzyjcie na YouTube film „PRL w pigułce”

7.04.2020:

TEMAT: ROZPAD ZSRR

1. Przyczyny rozpadu Związku Radzieckiego.

2. W jaki sposób pierestrojka i głasnost rozsadziły ustrój Związku Radzieckiego?

Przeczytaj temat lekcji strona 208- 215, zapisz do zeszytu podane podpunkty, pisemnie odpowiedz na nie w zeszycie. Odpowiedzi( zdjęcie) prześlij na e- maila.

17.04.2020:

TEMAT: PRZYGOTOWANIE DO SPRAWDZIANU – DZIAŁ PRL

TEMATY- OD GOMUŁKI DO GIERKA, SOLIDARNOŚĆ, STAN WOJENNY, UPADEK PRL

We wtorek 21.04.2020 o 8.00 wyślę na wasze e- maile pytania, odpowiedzi proszę odesłać do godziny 9.30 na mój adres e- mailowy. Pytania będą dotyczyć podanych powyżej tematów z podręcznika od stron 176- 206.Proszę jeszcze raz dokładnie zapoznać się z treścią tych tematów i przeanalizować pytania pod tekstami. Pytania na sprawdzianie będą różne: zamknięte, otwarte, praca z tekstem źródłowym lub mapą. Zagadnienia do sprawdzianu są jednocześnie pytaniami pod tekstem w podręczniku, więc ich nie piszemy do zeszytu, zapisujemy tylko temat i datę sprawdzianu.

29.04.2020:

TEMAT: JESIEŃ NARODÓW

Zapoznajcie się z treścią tematu na stronie 216-223

Zapiszcie w zeszytach temat lekcji i podpunkty

1.Jakie były przyczyny zmniejszania się zależności państw bloku sowieckiego od ZSRR po 1985 roku?

2.Jakie były główne wydarzenia aksamitnej rewolucji?

3.Kto i w jaki sposób przeprowadził zjednoczenie Niemiec?

4.Kiedy i dlaczego został rozwiązany Układ Warszawski?

PRACA, KTÓRĄ NALEŻY MI PRZESŁAĆ

Czy wydarzenia w Polsce miały wpływ na Jesień Narodów w Europie? Uzasadnij swoją wypowiedź (Wypowiedź wielozdaniowa 5-10 zdań, prace czytelne!!! Mogą być w wersji komputerowej lub zdjęcie, ale czytelne)

7.05.2020:

TEMAT: CHINY MOCARSTWEM.

Przeczytajcie temat lekcji strona 224-231

W zeszycie zapiszcie temat zajęć i podpunkty

Reformy Deng Xiaopinga.

Protest studentów kwiecień- czerwiec 1989

Problemy Chin od lat 80. XX wieku

PRACA PISEMNA

W formie tabeli w zeszycie \przedstaw problemy i sukcesy Chin. Zrób zdjęcie notatki i prześlij do 12 maja.( wtorek)

15.05.2020:

TEMAT: PROBLEMY NARODOWOŚCIOWE I GOSPODARCZE.

Zapoznaj się z tematem zajęć na stronie 218-224.

W zeszycie należy wpisać temat zajęć i podpunkty. Na podane podpunkty należy odpowiedzieć pisemnie w zeszycie i czytelną notatkę przesłać na mojego e- maila do 20 maja ( środa)

1. Jak przedstawiała się sytuacja gospodarcza Polski w latach 1926- 1935?

2. Jakie osiągnięcia gospodarcze miała II Rzeczpospolita?

3. Jak układały się relacje między Polakami, a przedstawicielami mniejszości ukraińskiej i żydowskiej?

22.05.2020:

TEMAT: INTEGRACJA EUROPEJSKA

1.Etapy powstawania Unii Europejskiej

2. Szanse i trudności związane z rozszerzeniem Unii Europejskiej o państwa postkomunistyczne.

3. Jak i kiedy zakończył się podział Europy dokonany po II wojnie światowej?

W zeszycie zapiszcie temat lekcji i podpunkty. Przeczytajcie temat w podręczniku strona 240 -245.

PRACA DO ODESŁANIA I SPRAWDZENIA:

W formie dłuższej wypowiedzi oceń procesy integracyjne w Europie. Wskaż mocne i słabe strony tego procesu. Swoją pracę napisz w edytorze tekstu i prześlij do mnie.

28.05.2020:

5.06.2020:

TEMAT: POLSKA W NATO I UNII EUROPEJSKIEJ

W zeszycie zapisujemy temat lekcji i podpunkty:

1. Główne problemy III Rzeczpospolitej.

2. Elementy programów ruchów liberalnego i narodowo- katolickiego.

3. Jakie były założenia planu Balcerowicza?

4. Przyczyny i znaczenie przystąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej.

PISEMNIE DO SPRAWDZENIA. Ostatnia praca, którą należy mi przesłać do wtorku, abym mogła wystawić oceny!!!

Pisemnie, w formie dłuższej notatki odpowiedz na podane polecenie:

Przemiany zachodzące w Rzeczpospolitej w latach 90 i na początku XXI wieku. Oceń te zmiany z perspektywy własnych życiowych doświadczeń.

9.06.2020:

TEMAT: POLSKA W NATO I UNII EUROPEJSKIEJ

W zeszycie zapisujemy temat lekcji i podpunkty:

1. Główne problemy III Rzeczpospolitej.

2. Elementy programów ruchów liberalnego i narodowo- katolickiego.

3. Jakie były założenia planu Balcerowicza?

4. Przyczyny i znaczenie przystąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej.

PISEMNIE DO SPRAWDZENIA. Ostatnia praca, którą należy mi przesłać do wtorku, abym mogła wystawić oceny!!!

Pisemnie, w formie dłuższej notatki odpowiedz na podane polecenie:

Przemiany zachodzące w Rzeczpospolitej w latach 90 i na początku XXI wieku. Oceń te zmiany z perspektywy własnych życiowych doświadczeń.


Język angielski

Proszę o rozwiązanie zadań powtarzających materiał gramatyczny i leksykalny z rozdziału 7 Żywienie w formie testów.

25.03.2020:

W załączeniu przesyłam klucz odpowiedzi do testów z rozdziału 7 Żywienie, które były wysłane w tamtym tygodniu, również przesyłam, w celu dalszego utrwalenia tego materiału kolejne testy gramatyczne, leksykalne oraz language test, tylko grupę B. Proszę o wykonanie ich do piątku, w piątek ponownie prześlę odpowiedzi, żeby każdy mógł sprawdzić sobie czy poprawnie wykonał zadania. Z tego rozdziału powinniście umieć: słownictwo do tematu Żywienie, str. 58 w podręczniku, gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepoliczalne- określenia ilości i liczy, str.60 w podręczniku, funkcje językowe- w restauracji, str.63 w podręczniku oraz utworzyć wypowiedź pisemną- wpis na blogu kulinarnym: przepis na potrawę, str. 64 w podręczniku. Te zadania, które Wam przesyłam sprawdzają właśnie ten materiał, przesyła również w odpowiedziach przykładową wypowiedź pisemną, jeżeli ktoś będzie miał problem z napisaniem własnej, można wzorować się na niej, jak również na materiale ze str 64 w podręczniku.

W poniedziałek, w ten sposób będziemy pracować z rozdziałem 8, czyli Zdrowie.

27.03.2020:

Subject: Conditional sentences- zdania warunkowe.
Jest to temat w podręczniku na str. 68. Proszę przeczytać ze zrozumieniem wyjaśnienie materiału i wykonać zadania 9, 10, 11, 12 str.68, z podręcznika. Odpowiedzi zapisujecie  w zeszycie. 

8.04.2020:

Proszę zapisać temat w zeszycie

Subject: Functions- samopoczucie, pytania i odpowiedzi.
Jest to temat na str. 71 w podręczniku, proszę nauczyć się na pamięć słownictwa, które macie wypisane i przetłumaczone na tej stronie, proszę wykonać zadania 1- 4 str.71 z podręcznika, odpowiedzi zapisujecie w zeszycie. 

17.04.2020:

Proszę zapisać temat w zeszycie Subject: Writing- e- mail: udzielanie rad, tworzenie wypowiedzi pisemnej.
Jest to temat na str. 72 w podręczniku, proszę wykonać zadania 1- 4 str.72 z podręcznika, odpowiedzi zapisujecie w zeszycie. 
Ponadto, proszę popracować sobie również ze str.73 w podręczniku- Revision, zapisać w zeszycie zadania 1- 5 str.73.

22.04.2020:

Przesyłam materiał do pracy w tym tygodniu. Temat to Nauka i technika- wprowadzenie do słownictwa. Vocabulary and grammar- strona bierna.

Proszę uczyć się słownictwa do tego tematu, który jest na stronie 76. Wykonujecie zadania 1, 2, 5, 6 str.77 w podręczniku.

 Proszę poczytać sobie o stronie biernej, jak tworzy się stronę bierną i spróbować wykonać zdania 8,9,10,11 str 78 z podręcznika, proszę odpowiedzi zapisywać w zeszycie.

 W przyszłym tygodniu będę przysyłać zadania testowe do sprawdzenia materiału z rozdziału 8, proszę powtarzać i utrwalać materiał.

29.04.2020:

Przesyłam materiał do pracy na tydzień. Pierwszy z tematów to: Get fit for functions- funkcje językowe: prośby, podziękowanie, oferta pomocy.

Jest to temat na str.81 w podręczniku. Wykonujecie zadania 1, 2, 3, 4 str.81 w podręczniku. Więcej zadań na przećwiczenie tych funkcji znajduje się w podręczniku na str. 97.

Drugi temat to : Get fit for writing- wiadomość: prośba o pomoc, tworzenie wypowiedzi pisemnej.

Jest to temat na str.82 w podręczniku. Wykonujecie zadania 1, 2, 3, 4 str.82 w podręczniku. 

Ponadto, w załączeniu, przesyłam materiał testowy do przećwiczenia i utrwalenia materiału z rozdziału ” Zdrowie”. Proszę w zeszycie zapisywać odpowiedzi, pracować z podręcznikiem i wykonywać zadania, w poniedziałek prześlę klucz odpowiedzi, żeby każdy mógł sprawdzić czy poprawnie wykonał zadania.

6.04.2020:

Przesyłam materiał do pracy na tydzień. Pierwszy z tematów to: Revision środki językowe- powtórzenie materiału do tematu- Nauka i technika.

Jest to temat na str.83 w podręczniku. Wykonujecie zadania 1- 7 str.83 w podręczniku.

Drugi temat to : SPORT- vocabulary and grammar- wprowadzenie do słownictwa.

Jest to temat na str.85 w podręczniku. Wykonujecie zadania 1, 2, 4 i 6 str.85 w podręczniku. 

Trzeci temat to : Czas Past Perfect.

Jest to temat na str.86, w zeszycie proszę wykonać zadania 8, 9, 10, 11 str 86 w podręczniku.

22.05.2020:

 Przesyłam materiał do pracy na tydzień. Pierwszy z tematów to: Jobs and work places- vocabulary practice. Zawody i miejsca w pracy- ćwiczenia leksykalne.

Jest to temat na str.95 w podręczniku. Wykonujecie zadania 1, 2, 6,7 str.95 w podręczniku.

Drugi temat to : Indirect questions and reported speech. Pytania pośrednie i mowa zależna. 

Jest to temat na str.96 w podręczniku. Wykonujecie zadania 9, 10, 11, 12  str.96 w podręczniku. Proszę w ćwiczeniu zapoznać się z materiałem odnośnie pytań pośrednich i mowy zależnej. 

Trzeci temat to : Get fit for functions: funkcje językowe – pytania o plany i marzenia, wyrażanie planów i marzeń.

Jest to temat na str.99, w zeszycie proszę wykonać zadania 1,2 str 99 w podręczniku.

28.05.2020:

Przesyłam materiał do pracy na tydzień. Pierwszy z tematów to: Dream jobs- writing practice. Wymarzony zawód- ćwiczenia w pisaniu. Blog: opis planów na przyszłość

Jest to temat na str.100 w podręczniku. Wykonujecie zadania 1, 2, 3,4 str.100 w podręczniku.

Drugi temat to :Revision 11- powtórzenie materiału gramatyczno- leksykalnego.

Jest to temat na str.101 w podręczniku. Wykonujecie zadania 1,2,3,4,5  str.101 w podręczniku. 

Trzeci temat to : Shopping- vocabulary practice. Zakupy- ćwiczenia leksykalne.

Jest to temat na str.102/103, w zeszycie proszę wykonać zadania 1,2, 6,7 str 103 w podręczniku.

Przesyłam materiał do pracy na tydzień. Pierwszy z tematów to: Pronouns- one/ ones, other, another. Zaimki- one/ ones, other, another.

Jest to temat na str.104 w podręczniku. Wykonujecie zadania 8,9,10,11,12 str.104 w podręczniku.

Drugi temat to : Get fit for functions- funkcje językowe- sprzedawanie i kupowanie. 

Jest to temat na str.107 w podręczniku. Wykonujecie zadania 1,2,3,5  str.107 w podręczniku. 

Trzeci temat to : Get fit for writing- e- mail- prośba o przysługę. 

Jest to temat na str.108 w podręczniku, w zeszycie proszę wykonać zadania 1,2,3,4 str 108 w podręczniku.


Wychowanie fizyczne-dziewczęta

26,27.03.2020r.

Temat:Ćwiczenia barków.

dziewczęta:

(jak mogą to niech wyślą mi na mes.tylko informacje że zrobili .)   

Temat Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).   
 1.Gdzie mieści się siedziba (WHO)/                                                                                                                 
 2 .Jakie jest jej zadanie.                                                                                                                                 
3. Epidemia,pandemia-wyjaśnij pojęcia.         
Proszę o napisanie pracy pisemnej,prace  zostaną ocenione.wysyłajcie je na adres poczty.   

15.04.2020:

Temat Światowa Organizacja Zdrowia (ciąg dalszy)

16-.17. 04. 2020r.
Temat  Znaczenie rozgrzewki.

1.Co to jest rozgrzewka.
2.Po co ją robimy.
3.Jakie ćwiczenia powinny być wykonane podczas rozgrzewki.

Dzień dobry.
Proszę o wysłanie prac na adres poczty.20.04 .2020r.
Pozdrawiam.A.Duda

20.04.2020:

Temat Odbicia piłki siatkowej sposobem oburącz górnym ,oburącz dolnym.
1.Jeśli jest to możliwe,to na dworze poćwiczcie ,odbicia piłki siatkowej ,na początku sposobem oburącz górnym ,a potem dolnym.
2.Następnie łączycie oba odbicia, zaczynając od górnego odbicia ,a następnie dolne,tak na przemian.
3.Jeśli nie macie piłki siatkowej to ćwiczcie dowolną .
4.Wystarczy tylko na zal.jak mi zgłosicie, że ćwiczycie na dotychczasowych zasadach.
Pozdrawiam.Agnieszka Duda.

27.04.2020:

Temat: Odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym – doskonalenie.
– łączenie na przemian obu odbić
– wyznaczcie koło o średnicy 2m i próbujcie w nim łączyć oba odbicia.
Pozdrawiam, A.Duda

4.05.2020:

Temat:Zabawy kopne, wykonanie strzału na bramkę z dystansu,rzuty karne.
1.Wykonanie rozgrzewki.
2.Wykonanie po 10-razy:strzał na bramkę dowolną noga,
                       10-razy rzutów karnych,na prawą nogę i lewa
3. Uczymy się żonglerki piłki :prawą nogą a potem lewą nogą.
Proszę Was abyście ćwiczyły,w tym czasie kiedy macie lekcje w-f, lub w wolnej chwili. Zadanie jest na cały tydzień i dlatego muszę mieć informacje zwrotną najlepiej w piątek 08.05 20r.
Pozdrawiam 
Agnieszka Duda.

18-19.05.2020:

Temat; Marszobieg terenowy biegi przełajowe, zabawy dowolne w terenie.
1. Rozgrzewka.
2.Biegi w terenie np.po lesie, polnej drodze,sadzie ok. 800 m.
3.Ćwiczenia z wykorzystaniem terenu np. drzew, konarów.

21-22.05.2020:

Temat;Ćwiczenia przy muzyce.
1 Rozgrzewka.
2.Wybieramy dowolną muzykę i wykonujemy ćwiczenia w zależności od kondycji czas jest dowolny.

Proszę o potwierdzenie wykonania zadań w piątek 22. 05. 2020r.
Pozdrawiam.A.Duda.

Temat;Start niski,technika biegów krótkich,bieg na dystansie 60m, 100m biegi sztafetowe.
1 Rozgrzewka.
2.Krótkie przebieżki,( poniedziałek,wtorek).
3.Technika startu niskiego,biegów krótkich(zapoznać się).
4.Pomiar czasu biegów  krótkich 60m,100m (czwartek, piątek).
5.Proszę o wysłanie w piątek 29  05. 2020r. pomiaru czasu na dystansie 60m,100m.
6.Biegi sztafetowe- napisać notatkę i wysłać na pocztę elektroniczną lub messenger.
Pozdrawiam .
Agnieszka Duda.

3.06.2020:

Temat:Doskonalenie elementów technicznych z piłki siatkowej.
1.Rozgrzewka.
2.Ćwiczenia doskonalące odbicia oburącz dolne i górne.
3.Zagrywka sposobem górnym.
4.Mała gra 3/3.
Pozdrawiam Agnieszka Duda.

   


Wychowanie fizyczne-chłopcy

26-31.03.2020:

Witam. Kolejne zadania z wychowania fizycznego na ten tydzień. Będziecie  musieli wykonać próby testu sprawności fizycznej, tzn. potrenować te próby   a potem wykonać tą jedną i zanotować  swój wynik. Mam nadzieję, że podejdziecie poważnie do tego zadania, w sumie to kiedyś ta kwarantanna się skończy i wrócimy do szkoły i sprawdzimy te wasze wyniki.   

Co sprawdza Indeks Zuchory? Kto może go wykonać? Jak interpretować wyniki? Zapraszam do dalszego czytania?. 

 KRÓTKO O KRZYSZTOFIE ZUCHORZE 

Krzysztof Zuchora -jeden z najbardziej wybitnych uczonych związanych z kulturą fizyczną.

Narodziny: 10.01.1940 rok
Miejsce urodzenia: Głowin
Studia: AWF Warszawa i UW
Doktorat: 1969 rok
Praca: AWF Warszawa (pracownik naukowy), Polski Komitet Olmpijski i Polska Akademia Olimpijska (członek), ?Kultura fizyczna? (red. nacz.), ?Kronika Sportu? (red. nacz.), poeta, eseista, pedagog, krytyk.

Krzysztof Zuchora opracował test, który sprawdza ogólną sprawność fizyczną. Mogą go stosować dzieci, jak również młodzież, osoby dorosłe i starsze. Tak więc śmiało może go zrobić cała rodzina i przekonać się na jakim poziomie jest jej sprawność fizyczna. Za wyborem tego testu przemawia wiele pozytywnych cech. Ćwiczenia nie są skomplikowane, lecz przygotowanie kondycyjne, jest wymagane, choć w znikomym stopniu.

W Indeksie możemy sprawdzić się w wielu próbach, są to:
1. Próba szybkości
2. Próba skoczności
3. Próba siły ramion
4. Próba gibkości
5. Próba wytrzymałości
6. Próba siły mięśni brzucha

W załączniku macie opisane i pokazane wszystkie próby. Macie do wykonania wszystkie, oprócz próby wytrzymałości( zrobimy w szkoleJ ).

Proponuję Wam następujące plan:

Czwartek 26.03.         – próba szybkości

Piątek 27.03.              – próba skoczności

Poniedziałek 30.03.    – próba siły ramion

Wtorek 31.03.            – próba gibkości i siły mięśni brzucha.

I taki macie termin na wykonie – 1.03.  Wtedy czekam na wiadomość z wynikami. Wysyłacie na moją skrzynkę tabelkę z wynikami. Mój adres jacekw1@gazeta.pl 

Oczywiście czekam na zaległe prezentację. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia i cierpliwości. Jacek Witczak

1.04.2020:

2.04.2020:

Witam. Zadanie z wychowania fizycznego na piątek 03.04.2020 r.. Tym razem macie oderwać się od tych komputerów i troszkę zadbać o swoją sylwetkę. Krótki trening poprawiający wygląd waszego ciała. Przesyłam bardzo dobrą stronę przedstawiającą krótki domowy trening.

https://www.youtube.com/watch?v=X75pEADfuGo

W tym zadaniu nic mi nie przesyłacie, wykonajcie tylko ten trening.

I jeszcze jedno te osoby, które na bieżąco nie przesyłają mi prac z wychowania fizycznego otrzymają oceny niedostateczne. I to już nie jest straszenie – tylko informacja. Te oceny będą wpisane do dziennika, a na  podstawie tych ocen zostanie wystawiona ocena końcowo roczna. Tak więc żarty się skończyły. Czekam do jutra na te osoby, które w ogóle się do mnie nie odezwały. 

Pozdrawiam Jacek Witczak Życzę dużo zdrowia i cierpliwości. 😉

6.04.2020:

Temat: Tętno ? podstawowe informacje.  06.07.04. 2020 r.

Zadanie 1.Proszę zapoznać się tymi informacjami, obejrzeć ten film, poćwiczyć mierzenie tętna, tak żeby każdy potrafił.

https://www.youtube.com/watch?v=wKodJdpGJVU&feature=emb_title

Znajomość tej podstawowej wiedzy pomaga zwiększyć efektywność treningu. Kiedy podczas treningu połączysz wiedzę z obserwacją swoich odczuć lepiej zrozumiesz, zachowanie Twojego organizmu.

Tętno spoczynkowe

Tętno spoczynkowe (HRspocz.) oznacza najniższe tętno podczas odpoczynku.

Jest to dobry wskaźnik rozwoju wydolności tlenowej. Gdy w wyniku długotrwałego treningu spada tętno spoczynkowe, można założyć, że Twoja wydolność tlenowa uległa poprawie.

Indywidualna miara wydolności

Warto obserwować zmiany swojego tętna spoczynkowego. Nie należy porównywać go wynikami innych osób. Wynika to z tego, że nawet przy różnicy w tętnie spoczynkowym dwóch osób wynoszącej 20 ud./min, osoba z wyższym tętnem spoczynkowym może mieć wyższą wydolność tlenową.

Tętno treningowe

Tętno treningowe to tętno, które utrzymujesz podczas ćwiczeń w danym momencie. Zróżnicowana intensywność treningu podnosi ogólną sprawność fizyczną znacznie skuteczniej niż jednorodny trening ze stałym tętnem Poprawa wytrzymałości podstawowej, na której opierają się wszystkie inne osiągnięcia, wymaga treningu z odpowiednio niskim tętnem.

Wskaźnik maksymalnej intensywności pracy serca

Gdy osiągasz tętno maksymalne podczas treningu, oznacza to, że serce pracuje z najwyższą możliwą intensywnością.

Najczęstszym wzorem używanym do oszacowania tętna maksymalnego jest 220 ? wiek. Sprawdza się on u znacznej części populacji. Na poziomie indywidualnym wzór ten może jednak dawać wynik odbiegający od stanu faktycznego o klika, kilkanaście uderzeń na minutę, dlatego należy zbadać własne tętno maksymalne podczas rzeczywistego treningu lub wykonując test wydolności (w laboratorium lub w terenie).

Zadanie 2. Przypominam o zaległych zadaniach z wychowanie fizycznego.

16.04.2020:

Temat : Sterydy i ich wpływ na zdrowie.

Zad 1 Napisać krótki referat na temat: Sterydy i ich wpływ na zdrowie młodego człowieka.

Zad 2. Referat należy przysłać na moją skrzynkę jacekw1@gazeta.pl

Zad 3. Czas wykonania : do 19.04.2020 r. Oczywiście przypominam o zaległych pracach. Życzę zdrowia i cierpliwości.

20.04.2020 r.
Temat : Ćwiczenia w domu z przyborami domowymi (produktami spożywczymi). Dbaj o zdrowie.

Witam. Przesyłam Wam zestaw ćwiczeń do wykonania w domu.
W załączniku znajduje się film instruktażowy wg którego macie wykonać to zadanie.

Każdy uczeń ma jutro wykonać w domu taki trening.

https://www.youtube.com/watch?v=J7Evuks9Fos&t=692s

21.04.2020 r.
Temat : Ćwiczenia na własnym ciężarze ciała. 10 ćwiczeń, praca 20 sekund odpoczywasz 30 sek.

To kolejny zestaw ćwiczeń na następny dzień.
Przypominam o wykonaniu rozgrzewki przed każdym treningiem.

https://www.youtube.com/watch?v=hWGi9rNzuRk

Nadal przysyłacie zaległe prace do moją skrzynkę.
Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia i cierpliwości.

23.04.2020:

Temat: Zmiany w przepisach gry w piłkę nożną na sezon 2019/2020

Temat : Doskonalenie żonglerki prawą i lewą nogą.

ZADANIE 1. Proszę o zapoznanie się z nowymi przepisami.

ZADANIE 2. Proszę o wykonanie kilku ćwiczeń doskonalących żonglerkę.

Poniżej wysyłam Wam film, który pomoże przy ćwiczeniach.

https://www.youtube.com/watch?v=86cgk7VtW4Q

Zmiany obowiązywać będą od sezonu 2019/2020. Część z nich ma na celu dostosowanie przepisów gry do systemu VAR. Większość natomiast będzie miała wpływ na grę także w niższych ligach piłkarskich. Przedstawiam kilka najciekawszych zmian i elementów, które od przyszłego sezonu będą wyglądały inaczej.

1. Zawodnik zmieniany w trakcie meczu będzie musiał opuścić boisko najbliżej miejsca, w którym stoi lub w miejscu wskazanym przez arbitra

2. Jeżeli członek sztabu danej drużyny zachowuje się nieprawidłowo/nieprzyzwoicie, sędzia może go ostrzec, napomnieć żółtą kartką, może też pokazać czerwoną kartkę, co jest jednoznaczne z wyrzuceniem z ławki rezerwowych. Jeżeli sędzia nie może namierzyć członka sztabu szkoleniowego, który zachował się nieodpowiednio, ukarać może pierwszego trenera zespołu

3. Jeżeli został podyktowany rzut karny, a zawodnik wyznaczony do wykonania jedenastki musi być przez dłuży moment opatrywany przez sztab medyczny, będzie on mógł być opatrywany na boisku, aby po ?reanimacji- mógł wykonać rzut karny- rzut sędziowski: jeżeli gra została zatrzymana w momencie, gdy piłka była w polu karny, wtedy arbiter -rzuca? piłkę bramkarzowi drużyny broniącej. W innych przypadkach arbiter „rzuca” piłkę zawodnikowi drużyny, która ostatnia dotykała piłkę

4 Jeżeli piłka trafia w trakcie akcji w arbitra, a drużyna będąca w posiadaniu piłki zaczynała owym kopnięciem obiecującą akcję lub piłka zmierzała bezpośrednio do bramki, dyktowany będzie rzut wolny pośredni. Biorąc pod uwagę zmiany w powyżej opisanym punkcie, piłka będzie wędrowała do drużyny, która była przy piłce. W pozostałych sytuacjach trafienie piłką w sędziego nie będzie skutkowało przerwaniem gry.

5. Zmiany, a może dokładniej ? uściślenia nastąpiły też w przypadku ręki w polu karnym. Jeżeli piłka trafi obrońcę w rękę uniesioną na wysokość lub powyżej ramienia, jest bezdyskusyjnie rzut karny, ponieważ taka pozycja nie jest naturalną dla zawodnika. Jeżeli natomiast obrońca zatrzyma piłkę ręką upadając na tę właśnie rękę, nie ma rzutu karnego, ponieważ taki ruch został uznany za naturalny ruch zawodnika podczas upadku.

6 Zawodnik będzie ukarany za niedozwoloną radość z bramki, nawet jeżeli bramka nie zostanie uznana
wszystkie słowne przewinienia są karane rzutem wolnym pośrednim

7. Jeżeli podczas rzutu wolnego w murze stoi minimum trzech zawodników, zawodnicy drużyny atakującej nie mogą stać bliżej muru niż 1 metr. Ma to zapobiec niepotrzebnym przepychankom pomiędzy zawodnikami drużyny atakującej i broniącej, przepychającymi się w murze. Jeżeli zawodnik atakujący będzie bliżej muru niż 1 metr, drużyna broniąca otrzyma rzut wolny pośredni.

8. Podczas wykonywania rzutu karnego bramkarz już nie musi stać na linii bramkowej obiema nogami (co i tak nie było przestrzegane), tylko kawałkiem jednej stopy

9. Gdy bramkarz rozpoczyna od bramki, piłka już nie musi opuścić pola karnego, by gra mogła być kontynuowana. Przeciwnicy przed kopnięciem piłki przez bramkarza muszą stać poza polem karnym, ale zawodnicy drużyny rozpoczynającej grę, mogą przyjąć piłkę podaną od bramkarza we własnym polu karnym i wtedy przeciwnicy mogą ich już atakować.

28.04.2020:

30.04. i 04.05.2020 r.

30.04. i 04.05.2020 r.

Temat: Piłka nożna – czucie piłki, prowadzenie, zwody.

Wysyłam Wam kolejne zadanie z wychowania fizycznego, z piłki nożnej, mam nadzieję, że każdy posiada jakąś piłkę w domu, wiec proponuję troszkę poćwiczyć, żeby całkiem nie zapomnieć podstawowych umiejętności.

https://www.youtube.com/watch?v=3vKzCE4-AHI&feature=emb_title

UWAGA !!!! Nie wszyscy mi przysłali zadane prace z wychowania fizycznego, proszę o przesyłanie zaległych zadań.

5.05.2020:

Temat : 10 ćwiczeń na płaski brzuch, które możesz robić w domu.

https://www.youtube.com/watch?v=EWg8y4JhGoE

 

Proszę w dni wykonać kolejny trening, tym razem będą to ćwiczenia kształtujące mięśnie brzucha. Wzmacnianie nie opiera się wyłącznie na ćwiczeniach mięśni zewnętrznych brzucha (co daje efekt wizualny), ale i na ćwiczeniach mięśni położonych głębiej. .

Należy pamiętać, aby nie trenować codziennie, ponieważ mięśnie potrzebują przerwy na regenerację. Zaleca się 2-3 treningi w tygodniu ukierunkowane na tę partię ciała.

Pamiętajcie również o rozciąganiu Rozciąganie jest równie ważne jak wzmacnianie. Odpowiedni stretching po treningu zapobiega nadmiernemu powstawaniu tzw. zakwasów (mikroukszodzenia włókien mięśniowych), przyspiesza regenerację mięśni oraz poprawia ich ukrwienie i elastyczność. Zwiększa również ruchomość w stawach i wzmacnia ścięgna.

Najczęściej stosowaną pozycją rozciągającą jest unoszenie tułowia na wyprostowanych kończynach górnych podczas leżenia przodem. Aby odpowiednio rozciągnąć mięśnie brzucha należy jednak wykonać kilka ćwiczeń.

11.05.2020:

12.05.2020:

Temat: Siatkówka – przepisy gry, pole gry i jego wyposażenie.

Przesyłam Wam prezentację zawierającą przepisy gry w piłkę siatkową. Proszę się z nimi zapoznać i jak najwięcej zapamiętać.

Adres strony z prezentacją:

https://slideplayer.pl/slide/428148/ Nie wszyscy mi jeszcze odesłali prace na ocenę. Proszę je jak najszybciej wykonać i odesłać na moją skrzynkę.

15.05.2020:

Temat: Choroby cywilizacyjne – otyłość.

https://slideplayer.pl/slide/1281365/

Proszę otworzyć sobie tą prezentację i dokładnie obejrzeć, dowiecie się jakie są to choroby cywilizacyjne i jaki sposób ustrzec się przed nimi.

https://www.youtube.com/watch?v=FVG2P1-L4i8 Ten film również przybliży Wam problem z chorobami cywilizacyjnymi.

18.05.2020:

21.05.2020:

Temat: Jak poprawić start do piłki? Szybkość wielokierunkowa dla piłkarzy!

Witam. Kolejny pakiet ćwiczeń dla młodych piłkarzy. Przesyłam Wam film z instruktażem, jakie wykonywać ćwiczenia żeby poprawić swój start do piłki.

Link do filmu:

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Jak+poprawi%C4%87+start+do+pi%C5%82ki%3F+Szybko%C5%9B%C4%87+wielokierunkowa+dla+pi%C5%82karzy%21

25.05.2020:

Temat: Samouczek szachowy: Nauka gry w szachy od podstaw. Część 1.

Witam przesyłam Wam zadanie z wych. fiz. Jest to film z podstawami gry w szachy, Dla tych co już potrafią grać będzie to małe przypomnienie, dla tych co nigdy nie grali będą to podstawowe informacje jak zacząć i co należy wiedzieć o tej grze. Link do filmu:

 https://www.youtube.com/watch?v=9t6IAPWkRdM

Powodzenia.

28-29.05. 2020r.:

W załączniku są ważne informacje!

4.06.-5.06.2020:

8.06.2020r.:

9.06.2020r.:

22.06.2020:

25.06.2020:

 


Język niemiecki:

Zadania z 20.03.2020:

24.03.2020:

6.04.2020:

15.04.2020:

20.04.24.04.2020:

27.04.2020:

4.05.2020-8.05.2020:

11.05.2020:

18.05.2020:

25.05.2020:

1.06.2020:


Chemia:

17.03 .2020

Temat Właściwości kwasów karboksylowych.
https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe—wlasciwosci/DAPv2781S
analizujemy lekcję i zapisujemy notatkę do zeszytu.

18.03 .2020

Temat Rozwiązywanie zadań na stężenie procentowe roztworu.Powtórzenie.
W związku z powtórzeniem wiadomości do egzaminu klas ósmych proszę o powtórzenie zadań dotyczących stężenia procentowego roztworu.
https://epodreczniki.pl/a/stezenie-procentowe-roztworu/DBs4CnWwG
analizujemy pierwszą część lekcji dotyczącą stężenia procentowego w przykładach. Zwracamy uwagę na drugi sposób rozwiązywania zadań za pomocą proporcji, rozwiązania przeanalizowanych zadań proszę zapisać do zeszytu.
Kontakt: messenger albo na maila dorotapernak71gmail.com

24.03.2020

25.03.2020

Temat: Rozwiązywanie zadań: masa, objętość, gęstość – powtórzenie wiadomości przed egzaminem.

https://epodreczniki.pl/a/stezenie-procentowe-roztworu/DBs4CnWwG

analizujemy drugą część filmu  wykonujemy zadania po tej lekcji i wpisujemy je do zeszytu. Sprawdzamy w grupie na messengerze 25.03 godz 10.45

7.04.2020

Temat: Wyższe kwasy karboksylowe.

https://epodreczniki.pl/a/wyzsze-kwasy-karboksylowe/DzjIkD3LL

notatka to podsumowanie w tej lekcji należy ją przepisać do zeszytu

praca domowa do zrobienia w zeszytach

(wszystko w lekcji epodręczniki.pl temat: Wyższe kwasy karboksylowe)

15.04.2020:

Temat: Porównywanie właściwości kwasów karboksylowych.

podręcznik str 174 

przygotowanie do kartkówki:

zadania na porównywanie właściwości kwasów karboksylowych

21.22.04.2020  temat: Estry.

https://epodreczniki.pl/a/estry—budowa-i-wlasciwosci/D1KYqhxnO

praca domowa polecenie 1.1, 1,2 epodręczniki.pl estry

kartkówka -kwasy karboksylowe środa godz 12.30

28.04.2020:

Temat: Aminy i aminokwasy.

https://epodreczniki.pl/a/aminy-i-aminokwasy/DzJZ5l9SX

notatka str 185 podręcznik (zapamiętaj)

05.05.2020:

Temat: Powtórzenie wiadomości o pochodnych węglowodorów.

6.05.2020

Temat: Tłuszcze

lekcja discort 6.05.2020 godz 11.45

12.05.2020:

Temat: Utrwalamy wiadomości o pochodnych węglowodorów.

podręcznik -podsumowanie- pochodne węglowodorów str 186-188

13.05.2020

Temat: Sprawdzian wiadomości – pochodne węglowodorów

godz 12.00

19.05.2020

Temat: Tłuszcze – zadania.

zadania 2,4,5, str 195 podręcznik  do zeszytu.

20.05.2020

Temat: Skład i budowa białek.

https://epodreczniki.pl/a/bialka—budowa/D1GxRoLpt

notatka do zeszytu.

26.05.2020

Temat: Właściwości i zastosowanie białek

Notatka ,,słowniczek? z filmu

https://epodreczniki.pl/a/bialka—wlasciwosci/DjlaK6xSr

Wykonaj doświadczenie – denaturacja a wysalanie białek –  drugi film

https://epodreczniki.pl/a/substancje-chemiczne-o-znaczeniu-biologicznym—podsumowanie/D11cEEFcP

27.05.2020

Temat: Sacharydy.

str 202,203 podręcznik

Co to są cukry, podział cukrów str 203 – notatka do zeszytu.

2.06.2020 temat: Glukoza i fruktoza – monosacharydy.

notatka do zeszytu

3.06.2020 temat: Sacharoza – disacharyd.

notatka do zeszytu

9.06.2020:

Temat:Skrobia i celuloza – polisacharydy.

https://epodreczniki.pl/a/cukry—skrobia-i-celuloza/Dnjv6UFEt

10.06.2020:

Temat: Podsumowanie wiadomości o substancjach o znaczeniu biologicznym.

podręcznik str 218-220


Religia

23.03.2020

Temat: Rekolekcje wielkopostne.
Zapoznaj się z tematem lekcji str. 162 Przeczytaj przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32)
następnie wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4 str.82,83
Rozwiązanie zadania 4 proszę przesłać na mój email: krystyna104@poczta.onet.pl  do 27.03.2020r

Zachęcam do udziału w rekolekcjach wielkopostnych online za pośrednictwem kanału YouTube, np:
Mocni w Duchu, Teobańkologia  bądź transmisji  z Kościołów naszej dziecezji.

Przypominam również o codziennej modlitwie różańcowej o godz. 20:30 w łączności z całym Kościołem w intencji ustania epidemii.

2.04.2020:

Temat:Triduum  Paschalne.

1. Powoli  dobiega końca czas Wielkiego Postu. Przed nami Wielki Tydzień, a w nim najważniejsze w roku liturgicznym dni. By dowiedzieć się, jak je nazywamy rozwiąż krzyżówkę ze strony 84.2. Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj następne 2 ćwiczenia z kart pracy.3. Zredaguj notatkę i zapisz ją w zeszycie.
Dziś obchodzimy 15 rocznicę odejścia Świętego Jana Pawła II. Kardynał Nycz zachęca, aby w dniu jego śmierci złączyć się w modlitwie, i przez wstawiennictwo papieża Polaka prosić o pomoc dla świata, Kościoła i wszystkich ludzi zakażonych oraz wypraszać łaski dla tych ,którzy ponieśli śmierć z powodu koronawirusa.  
Proszę was o zapalenie świec i ustawienie ich w oknie o  godz.21.37 oraz szczerą modlitwę.Pozdrawiam.Krystyna Naczas

Temat: Święta Jadwiga i chrystianizacja Litwy.

1. Modlitwa Pod Twoją Obronę

2. Rozwiązanie krzyżówki – zad. 1 str. 52
3. Przeczytać temat lekcji  z podręcznika str. 104

-Dzieło i życie Świętej Jadwigi.
-Obietnica chrystianizacji Litwy.
-Skutki unii Polski z Litwą.

4. Wykonać zad. 2 str. 53

5. Analiza mapy zamieszczonej w podręczniku i omówienie zgodnie z zamieszczoną legendą mapy.
Zad. 3 str. 53
Wypisz w diagramie cechy charakteru Św. Jadwigi.

7. Przepisz do zeszytu notatkę

Święta Jadwiga była jedynym w dziejach Polski królem – kobietą.
Jej zasługą było ponowne przyłączenie do Polski Rusi Halickiej i Chrystianizacja Litwy.
Podejmowała również różne inicjatywy w celu pokojowego rozwiązania konfliktu Polsko-Krzyżackiego.
Przyczyniła się do odnowienia Akademii Krakowskiej, zapisując jej w testamencie posiadane kosztowności.
Opieką otaczała także chorych i biednych.
Siłę do działania czerpała z głębokiej wiary w Boga.

8. Praca domowa dla chętnych – czas realizacji do 15.04.2020
Wykonaj prezentację przedstawiającą działalność charytatywną, ewangeliczną i polityczną królowej Jadwigi oraz jej zasługi dla rozwoju kultury i nauki.

Przed nami Triduum Paschalne, proszę was o wzięcie udziału w liturgii  tych dni  (online).
Przypomnijcie sobie zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Wielkiej Nocy, zachęcam was do wykonania pisanki albo innej ozdoby świątecznej.

W związku z zaistniałą sytuacją przekazuję informację na temat święcenia pokarmów otrzymane od Wydziału Katechetycznego:
https://archidiecezjalubelska.pl/1blog/1blogoslawienstwo-pokarmow-przed-posilkiem-w-niedziele-zmartwychwstania/

Następnie przesyłam link do materiałów Triduum Paschalne w domu

Życzę zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych
Pozdrawiam
Krystyna Naczas

16.04.2020:

Temat:Chrześcijański wymiar epoki odrodzenia.

I. Przypomnienie wiadomości o Św. Jadwidze (zaznacz właściwą odpowiedź).
1.Święta Jadwiga przyszła na świat:
a. 1387 r.
b. 1399 r.
c. 1374 r.
2.Królowa Jadwiga została żoną Władysława Jagiełły na mocy układu:
a. w Krewie
b. w Budzie
c. w Warszawie
3. Królowa Jadwiga została kanonizowana
a. 1979 r.
b.1987 r.
c. 1997 r.
4.Królowa Jadwiga przyczyniła się do chrystianizacji
a. Rusi Halickiej
b. Żmudzi
c. Litwy
5.Kanonizacji Jadwigi dokonał
a. Benedykt XVI
b. Jan Paweł II
c. Jan XXIII
6. Królowa Jadwiga zmarła
a. 1399 r.
b.1400 r.
c.1389 r.

II.Czytanie tematu lekcji z podręcznika str.107
1. Epoka odrodzenia
2. Humanizm chrześcijański
3. Chrześcijańskie arcydzieła
4. Renesans w Polsce
Napisz notatkę do zeszytu według podanych punktów.

III.Wykonanie ćwiczeń-karty pracy str.54 ,ćw. 1 i 2

Praca domowa
Napisz, w jaki sposób człowiek powinien rozwijać swoje talenty.

Temat: Miłosierdzie Boże-Jezu ufam Tobie.

Święto Miłosierdzia Bożego Kościół obchodzi w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Proszę uważnie obejrzeć prezentację. i zwrócić szczególną uwagę na sposób odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego. Zachęcam Was  do odmawiania tej modlitwy. Podczas ostatniej wizyty w ojczyźnie Ojciec Święty Jan Paweł II w Łagiewnikach zawierzył Polskę i świat Bożemu Miłosierdziu

.  https://view.genial.ly/5e8c7d350a461d0d7ca02a3a/presentation-jezu-ufam-tobie-katecheza-o-milosierdziu-kl421.04.2020:

Temat:Przyczyny i przebieg reformacji.

Modlitwa:Ojcze nasz

1. Proszę zapoznać się z tematem lekcji strona 110.

-Przyczyny reformacji.

-Wystąpienie Marcina Lutra.

J-an Kalwin i Ulrich Zwingli.

-Główne idee protestantyzmu.

– Rozwój protestantyzmu.

-Powstanie anglikanizmu.

2. Wykonaj zadanie 1 z kart pracy str.553.

Proszę przeczytać jeszcze raz

-Główne idee protestantyzmu i wykonać zadanie 2 str.56.

4. Zadanie 3 str.56

Do wyboru 1 fragment z Pisma Świętego: (Ef 1,4) , (1Kor 6,12) ,( Mt 6,34) ,Łk 12,6-7)
5. Notatka-przepisać do zeszytu:

Od wystąpienia Marcina Lutra w 1517 roku rozpoczęła się reformacja,która doprowadziła do powstania wspólnot protestanckich.Odrzucają one zwierzchnictwo papieżai w inny sposób rozumieją wiele prawd wiary.Współcześnie chrześcijanie różnych wyznań dążą do jedności i podkreślają, że łączy ich wiara w Trójcę Świętą.
6. Praca domowa:

Na podstawie informacji (np. z Internetu ) opracuj krótką notatkę biograficzną jednego z reformatorów:Jan Kalwin, Ulrich Zwingli, Henryk VIII.
Proszę  przysłać  pracę domową na moją pocztę  do soboty tj.25.04. 2020r .krystyna104@poczta.onet.pl
Pozdrawiam. Krystyna Naczas

27.04.2020:

30.04.2020:

Temat: Dzieło Soboru Trydenckiego.

Modlitwa ?Wierzę w Boga.

1.Kontekst historyczny.

2.Obrady Soboru.

3.Wielcy ludzie Kościoła XVI w.

Zapoznanie się z treścią tematu str.113 wg w/w punktów.

-wykonanie zadania1 str.57 ?Karty pracy,

– wykonanie zadania 2 str. 57-Karty pracy,

Datę i postanowienia Soboru Trydenckiego proszę wpisać do zeszytu .

-To jaki jest i będzie Kościół zależy także od nas, od naszego zaangażowania i konkretnych działań.

Chcąc uświadomić sobie lepiej, co możemy i powinniśmy zrobić ,aby Kościół dla każdego z nas

był prawdziwym domem, wykonajcie zadanie 3 str. 58-Karty pracy

-wykonanie zadania 4 str.58-Karty pracy

Pozdrawiam i życzę miłego weekendu.

5.05.2020:

12.05.2020:

19.05.2020:

26.05.2020:

2.06.2020:

09.06.2020:

23.06.2020:
Zajęcia z wychowawcą:

27.03.2020:

Temat: Zdalne nauczanie – plusy i minusy
             Zapraszam do dyskusji na ten temat w trakcie trwania zajęć
             (Messenger klasa 8a)


Wychowanie do życia w rodzinie:

Obejrzyj film, a potem napisz krótką recenzję na jego temat.
https://www.youtube.com/watch?v=TJ8cQevGRaU

2.04.2020:

17.04.2020:

24.04 2020:

15.05.2020:

22.05.2020:

5.06.2020:


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 Temat: Pisownia wyrazów z „ch”
    Zadania: e-podręczniki (proszę wpisać: HRABIA I CHIŃSKA HERBATA);
                            – proszę rozwiązać zadania 1,2,3,4,5.

16.04.2020:

Temat: Przyimki i pisownia wyrażeń przyimkowych

Zadania: e-podręczniki (proszę wpisać: BEZ PRZYIMKA ANI RUSZ);
– proszę rozwiązać zadania 1,2,3,4,5;
 – Zadanie 6.  Zastosuj w zdaniach podane niżej wyrażenia przyimkowe. 
Możesz ułożyć krótkie spójne opowiadanie:
na przykład, w ogóle, na pewno, naprawdę, na krótko przed, 
na ogół, naokoło, nade mną, beze mnie, do tego, dotychczas, 
z kąta w kąt, odkąd, dotąd, do tej pory, na co dzień

23.04.2020:

Temat: Pisownia wyrazów z „ó” i „u”

Zadania: (e-podręczniki – NIE PRZELEWAJ Z PUSTEGO W PRÓŻNE, CZYLI „U” I „Ó”)
Proszę zapisać temat na kartce i w e-podręczniku rozwiązać zadania: 2,3,4,5,6,7,8

30.04.2020:

Temat: Wielką czy małą literą? – cz.1.

Zadania: 1.Proszę wyszukać w e-podręcznikach temat WIELKĄ CZY MAŁĄ LITERĄ? 
2. Proszę zapisać temat i zanotować zasady podane poniżej:

NOTATKA (do zapisania)
A) przymiotniki od nazw własnych piszemy małą literą, np. Polska – język polski; Anglia – królowa angielska;
B) nazwy mieszkańców planet, kontynentów, państw, regionów piszemy wielką literą, np. Mars – Marsjanin; Azja – Azjata, Mongolia – Mongoł; Śląsk – Ślązaczka;

ALE! nazwy mieszkańców miejscowości (niezależnie od wielkości tej miejscowości!)- piszemy małą literą, np. Warszawa – warszawianin; Opole – opolanin; Łaziska- łaziszczanka.

3. W e-podręcznikach proszę rozwiązać zadania: 1,2,3. Dotyczą one powyższych zagadnień ortograficznych. 
Za tydzień ciąg dalszy pisowni wielkiej i małej litery!

7.05.2020:

14.05.2020:

21.05.2020:

28.05.2020:

4.06.2020: