Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

klasa VII bZajęcia z wychowawcą

       Od 25.03.2020r. zaczęła się realizacja podstawy programowej  tzn.macie obowiązek nauki na odległość.Proszę wszystkich o włączenie się do tej pracy i wywiązanie się z powierzonych zadań.Nauczyciele mają obowiązek Was sprawdzać,kontrolować i oceniać.Tematy lekcji są umieszczane na stronie szkoły ,będą wysyłane do Was przez maile,i inne komunikatory.Pracujemy według planu lekcji.Nauczyciele będą dostępni w tych  godzinach, w których odbywają się Wasze lekcje.Wysłałam wczoraj kody i hasła do e-podręczników,które mogą się wam przydać do dalszej nauki.                     

Pozdrawiam Agnieszka Duda.   

2.04.2020:    

Temat: Kształtowanie nawyku kulturowego zachowania.

1. Rola autorytetu w życiu człowieka:
– ustalenie jakie wartości w życiu człowieka są ważne, godne naśladowania. 
– potrzeba bliższego i głębszego poznania siebie.
– wartości służące osobistemu rozwojowi.

Kochani pozdrawiam Was i proszę abyście się zastanowili nad temat.
Życzę dużo zdrowia.

16.04.2020:

TEMAT Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.
1.Sposoby  właściwego spędzania wolnego czasu wolnego od nauki. 
2.Preferowanie aktywności umysłowej i ruchowej.
3.Zdrowe odżywianie.

29.04.2020:

Temat:Aktywne spędzanie wolnego czasu.Jego wpływ na zdrowie.

1.Zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne – znaczenie.
2.Aktywność fizyczna- jej wpływ na zdrowie.

7.05.2020:

Temat:Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.
1.Postawy i uczucia patriotyczne.
2.Potrzeba znajomości historii, kultury kraju,obyczajów.


                                                                                                                                       


Zajęcia polonistyczno-recytatorskie:

Temat: Różne oblicza bohaterstwa
Zadania: proszę zapoznać się z treścią zagadnienia w:
e-podręczniki (JĘZYK POLSKI – RÓŻNE OBLICZA BOHATERSTWA) i rozwiązać 5 wybranych zadań.

Temat: Poetycki opis zjawiska atmosferycznego 
Zadania: e-podręczniki (JĘZYK POLSKI- POETYCKI OPIS ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO)
 – proszę przeczytać informacje;
 – proszę rozwiązać zadania 1,2,3,4,7,9

17.04.2020:

Temat:O związkach wyrazów w zdaniu 
Zadania:(e-podręczniki – ZWIĄZEK ZWIĄZKOWI NIERÓWNY, TU POBOCZNY, A TAM GŁÓWNY )

Proszę o dokładne przeanalizowanie notatki, która porządkuje zagadnienia
dotyczące związków wyrazowych w zdaniu i ich hierarchii.                         Ćwiczenia w rozwijaniu zdań i wzbogacaniu ich o nowe wyrazy kształcą
przydatną umiejętność tworzenia wypowiedzi.

 Proszę o wykonanie zadań 1,2,3,4,5,6.
Zadanie 6. przypomina znany Wam sposób przedstawiania zależności
między wyrazami w zdaniu w postaci schematu, tzw,drzewa.

24.04.2020:

Temat: Zdania złożone współrzędnie – rodzaje, wykresy, spójniki
 Zadania:
1. Proszę jak zwykle zanotować temat.
2. Proszę o dokładne przeanalizowanie notatki o zdaniach złożonych i przykładów, które przesyłam w załączniku.
3. Dla utrwalenia zróbcie  oba zadania z załącznika.
4. Proszę wyszukać: (E-PODRĘCZNIKI – ZDANIA ZŁOŻONE WSPÓŁRZĘDNIE A ZDANIA ZŁOŻONE PODRZĘDNIE) i rozwiązać zadania 1,2.
Gdyby ktoś potrzebował dodatkowych wyjaśnień, proszę pytać: barbarajezierska3107@wp.pl

8.05.2020:

Temat:”Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą…”

Dzisiejsza lekcja dotyczy zasad dobrego zachowania, które m.in. przejawia się w języku, jakim się posługujemy. Polega na używaniu odpowiednich zwrotów w określonych sytuacjach.

Zadania: Wyszukajcie w e-podręcznikach temat ZWROTY GRZECZNOŚCIOWE. 1. Proszę zacząć od filmu2. Przejrzyjcie następnie słowniczek, który zawiera definicje – niektóre pojęcia na pewno będą dla Was nowe, a warto je znać! 3. Na koniec proszę się zmierzyć z ćwiczeniami multimedialnymi, które sprawdzają stan wiedzy z zakresu etykiety i netykiety. Powodzenia! 

15.05.2020:

Temat: O funkcjach i budowie wyrażeń przyimkowych. 

Zadania: W epodręczniku proszę wyszukać temat: FORMA BEZ ZMIAN – NIEODMIENNE CZĘŚCI MOWY. Znajdziecie tam niezbędne informacje oraz zestaw ćwiczeń (1-9) utrwalających wiadomości i umiejętności. Proszę je rozwiązać w epodręczniku.

22.05.2020

Temat: Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem

29.05.2020:

Temat: Bohaterowie i wątki fabularne w „Zemście”  A. FredryFizyka

Sprawdziłam Wasze sprawdziany fizyki. Jeśli chcecie zapoznać się z ocenami proszę się ze mną skontaktować drogą mailową. Mój adres: malgorztakorgul9@gmail.com

Od dzisiaj zaczynamy również zdalną naukę

Temat: Prędkość, droga, czas w ruchu jednostajnym prostoliniowym- rozwiązywanie zadań.

Zad. 1

Samochód porusza się z prędkośią 180 km/h. Wyraź tę prędkość w m/s.

Zad.2

Zawodnik przebiegł dystans 100m w czasie 10 s. Jaka jest jego prędkość wyrażona w m/s i w km/h?

Zad.3

Jaką drogę pokona ciało w ciągu 3 minut trwania ruchu, jeżeli porusza się po linii prostej ze stałą prędkością 36 cm/min? Wynik podaj w metrach.

Zad. 4

W jakim czasie kolarz przebędzie odległość 5 km, jeżeli jedzie ze stałą prędkością 5 m/s?

Czas podaj w minutach i sekundach.

Zad. 5

W czasie 20 s samochód jechał ze stałą prędkością 72 km/h. Ile wynosi droga, którą przebył samochód w tym czasie?

Wskazówka: wyraź prędkość w m/s.

Zad. 6

Samochód w czsie 15 minut przebył drogę 18 km. Oblicz jego prędkość. Jaką drogę przejedzie w czsie 2,5 godziny.

Zad. 7

Wyraź podane liczby we wskazanych jednostkach:

a) 3km = ?……m

b) 250 m = ?….km

c) 2h 45 min = ?……min

d) 15 min = ?……….h

Zadania proszę przepisać do zeszytów przedmiotowych i rozwiązać. W rozwiązanizch pamiętamy o wypisaniu: danych, szukanych, wzoru.

Zachęcam do przesłania odpowiedzi na mój adres do poniedziałku 23. 03. 2020r.

23.03.2020:

30.03.2020:

Tematy do realizacji od 30.03 do 3. 04. 2020 r

I. Temat: Energia kinetyczna.
1.Co to energia kinetyczna i od czego zależy.2. Wzór i jednostka.Proszę przeczytać temat i zrobić notatkę. Praca domowa zad. 3 str. 126
II. Temat: Przemiany energii mechanicznej

1. Przemiany energii kinetycznej w potencjalną i odwrotnie

.2. Zasada zachowania energii.Proszę przeczytać temat i zrobić notatkę. —
Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

7.04.2020:

Temat : Moc – wzór i jednostka.
1. Pojęcie mocy.2. Symbol i jednostka mocy w układzie SI.3. Kilowatogodzina.4. Obliczanie mocy.
Proszę przeczytać temat z podręcznika str. 134 i zrobić notatkę. Pod notatką przepiszcie przykładowe zadania, z załącznika.
Praca domowa: zad. 1 a) s. 137 i zad. 2 a) s. 137
Każdy uczeń ma odesłać notatkę i pracę domową na moją pocztę.
Zapowiadam również KARTKÓWKĘ w piątek po świętach 17. 04. 2020 r.
Odnośnie formy umówimy się w środę po świętach.Tematyka: rozwiązywanie zadań z energii potencjalnej i energii kinetycznej ( bez mocy).–
Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

20. 04. – 24. 04. 20 r.
Temat: Dźwignie.1. Dźwignia dwustronna.2. Warunek równowagi dźwigni. 3. Wyznaczanie masy za pomocą dźwigni.Proszę zrobić notatkę i przesłać do piątku.Podręcznik str. 138 ( w notatce przerysujcie ze str.138 rys. dźwigni dwustronnej na  samym dole kartki ten, w którym zaznaczone są ramiona r1, r2 i siły F1 i F2 oraz prawo dźwigni).Spróbujcie rozwiązać zad. 1 str. 141
Temat: Maszyny proste.1. Pojęcie maszyn prostych.2. Przykłady maszyn prostych: – dźwignia dwustronna- dźwignia jednostronna- kołowrót-bloczek nieruchomyProszę zrobić notatkę i przesłać do wtorku. Podręcznik str. 143


Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

29.04.2020:

Temat : Powtórzenie wiadomości z działu ” Praca i energia”
Proszę przeczytać powtórzenie z podręcznika str. 148 – 149 i zrobić zadania z testu 1 i 2 str. 149 – 150.Rozwiązania przesyłamy do 4. 05. 20 r.
Jeśli ktoś chce pisać poprawę kartkówki to spotykamy się na mess w środę o godz. 12. 00
— 
Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

05.05.2020 r.
Temat : Cząsteczki.

1. Cząsteczkowa budowa materii.2. Dyfuzja. 3. Siły międzycząsteczkowe, siły spójności i przylegania.4. Napięcie powierzchniowe.5. Ruchy Browna.
Proszę przeczytać temat z podręcznika str. 154 i zrobić notatkę.Notatki należy odesłać do piątku.

08. 05. 2020 r.

Temat: Stany skupienia materii.

1. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów.2. Co to są kryształy i ciała bezpostaciowe.3. Zmiany stanów skupienia substancji.4. Temperatura topnienia i wrzenia.
Proszę przeczytać temat z podręcznika str. 158 i zrobić notatkę.–
Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

12.05.2020:

Dzień dobry !W załącznikach przesyłam dokładniejsze notatki do dwóch ostatnich tematów. Proszę przepisać do zeszytu. Postarajcie się robić dokładniejsze notatki, przepisanie tylko podsumowania, to za mało. Trzeba jeszcze przeczytać temat .
Temat na piątek:Temperatura a energia.1. Zasada działania termometru.2. Skale termometryczne – skala: Celsjusza, Kelvina i Fahrenheita.3. Energia wewnętrzna.4. Treść I zasady termodynamiki ( podręcznik str.166 – druga definicja na tej stronie zapisana na niebiesko).5. Przepływ ciepła.Proszę zrobić notatkę i przesłać do piątku.

Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

26.05.2020:

Temat: Sposoby przekazywania ciepła.
1. Co to jest dobry i zły przewodnik ciepła.

2. Zastosowanie dobrych i złych przewodników ciepła.

3. Zjawisko przewodnictwa cieplnego.

4. Rola izolacji cieplnej.

5. Subiektywne odczuwanie ciepła i zimna.

6. Zjawisko konwekcji dla cieczy i gazów. 

7. Promieniowanie.

8. Przykłady konwekcji i promieniowania w otoczeniu i na Ziemi.
Proszę przeczytać dwa tematy z podręcznika str. 176 i 180, przepisać temat i zagadnienia do zeszytu i zrobić notatkę. Notatki przesyłamy do piątku.

29.05.2020:

Temat : Topnienie, krzepnięcie, parowanie i skraplanie.
1. Temperatura topnienia ciał krystalicznych.

2. Temperatura topnienia ciał bezpostaciowych.

3. Wpływ temperatury na szybkość parowania.

 4. Temperatura parowania.

5. Wrzenie, temperatura wrzenia.
Proszę przeczytać dwa tematy z podręcznika str. 183, 186 i odesłać notatkę do wtorku.We wtorek zrobimy powtórzenie a w czwartek chciałabym, żebyśmy napisali sprawdzian. Wiem, że lekcje mamy w piątek, ale w piątek muszę być w szkole na konsultacjach.

— 
Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

2.06.2020:

Temat : Powtórzenie wiadomości z działu : „Cząsteczki i ciepło”.
Proszę zrobić testy powtórzeniowe str. 190 – 192, test 1, 2, 3 i przesłać do czwartku.
4. 06. 2020 r.- czwartek

Temat : Sprawdzian wiadomości z działu ” Cząsteczki i ciepło”godz. 13. 30- OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

04. 06. 2020 r.

Temat : Sprawdzian wiadomości z działu : „Cząsteczki i ciepło”.


Pozdrawiam,Małgorzata Korgul

9.06.2020:

Temat : Gęstość i jej jednostka. 

1. Pojęcie gęstości.

 2. Jednostka gęstości.

3. Wyznaczanie gęstości.
Proszę przeczytać tematy w e-podręczniku  i odesłać notatki do poniedziałku.

15. 06. 2020 r.

Temat: Pojęcie, wzór i jednostka ciśnienia. Ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne.

22. 06. 2020 r. 

Dzień dobry. Przesyłam ostatni temat w tym roku szkolnym. Proszę przepisać do zeszytu i przeczytać w podręczniku. Zachęcam do obejrzenia prawa Archimedesa i Pascala w e- podręczniku. Doświadczenia z tych tematów wykonamy w następnym roku.Mam nadzieję, że  spotkamy się w szkole.
Temat: Prawo Pascala i prawo Archimedesa.

1. Treść prawa Pascala.

2. Zastosowanie prawa Pascala.

3. Treść prawa Archimedesa.

4. Warunki pływania ciał.

5. Zastosowanie prawa Archimedesa.


Geografia

Temat: Produkcja zwierzęca w Polsce.
1. Robimy rozdział ze strony: https://epodreczniki.pl/a/chow-i-hodowla-zwierzat-w-polsce/DwN790Alx
2. Rozwiązujemy zadania z karty pracy przesłanej na messengera (możecie zrobić w zeszycie, na pliku tekstowym na komputerze- wtedy wpisujemy tylko rozwiązania tak jak wtedy, gdy robimy powtórzenia, albo możecie wydrukować to co wysłałem)
3. Rozwiązania przesyłamy jako plik tekstowy, zdjęcie z zeszytu lub zdjęcie wydruku na mój priv na messengera. Macie czas do poniedziałku

Temat: Zmiany w Polskim przemyśle.

Do zrobienia https://epodreczniki.pl/a/zmiany-w-przemysle-polski/DKjGKWrpH i temat z książki. Zadania w załączniku robimy jak w poprzednim temacie i wysyłamy na priv na messengera lub maila. Powodzenia!

23.03.2020:

Temat:  Energetyka.

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Robicie lekcję: https://epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/DZ9m3Dvd0

3. Dla chętnych film: https://www.youtube.com/watch?v=nM5uB773KlM

4. Rozwiązujecie ćwiczenia z końca e-podręcznika i wysyłacie mi screeny albo zdjęcie rozwiązań z zeszytu.

24.03.2020:

Temat: Gospodarka morska.

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Robicie lekcję: https://epodreczniki.pl/a/gospodarka-morska/D2ODFx1ux

3. Chętni oglądają film: https://www.youtube.com/watch?v=d5y31hmyL-k

4. Rozwiązujecie ćwiczenia z końca e-podręcznika i wysyłacie mi screeny albo zdjęcie rozwiązań z zeszytu.

30.03.2020:

Temat Powtórzenie o rolnictwie i przemyśle Polski.

1. Robicie podsumowanie z książki.

2. Robicie lekcję https://epodreczniki.pl/a/gospodarka-polski-podsumowanie/DJBu33w2F tylko bez części o usługach.

3. Wysyłacie mi screeny albo odpowiedzi z e-podręcznika (tylko pytania z rolnictwa i przemysłu- z usług nie) Z tydzień sprawdzian!

31.03.2020:

Temat: Usługi w Polsce. Transport lądowy.

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Robicie lekcję: https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-transportu-ladowego-w-polsce/Dp9t736SI

3. Rozwiązujecie zadania z końca lekcji w e-podręczniku i wysyłacie mi screeny albo zdjęcie rozwiązań z zeszytu.

7.04.2020:

Sprawdzian wiadomości o rolnictwie i przemyśle Polski.

Sprawdzian odbędzie się poprzez platformę quizizz o godzinie 12:00. Proszę o obecność na komunikatorze Messenger wszystkich uczniów o godzinie 11:55.

20.04.2020:

Temat: Regiony turystyczne Polski.

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Oglądacie film: https://www.youtube.com/watch?v=j-wIms_hspQ

3. Wypisujecie do zeszytu nazwy wszystkich regionów, które pojawiły się w filmie i wysyłacie mi zdjęcie zeszytu.

4. Oglądacie film: https://www.youtube.com/watch?v=jzwzftGXSXY

Dla chętnych jeszcze jeden film: https://www.youtube.com/watch?v=rXTm23idSSg

21.04.2020:

Temat: Handel

1. Na podstawie podręcznika rozwiązujecie kartę pracy z załącznika.

2. Wysyłacie mi same odpowiedzi z zeszytu lub zdjęcie wydruku.

27.04.2020:

Temat: Zanieczyszczenie środowiska.

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Robicie lekcję: https://epodreczniki.pl/a/ochrona-srodowiska-w-polsce/DF1PcYKMb ale tylko pierwszą część.

3. Rozwiązujecie zadania 1-3 z końca lekcji w e-podręczniku i wysyłacie mi screeny albo zdjęcie rozwiązań z zeszytu. 

Temat: Powtórzenie wiadomości o usługach.

1. Czytacie ?Sprawdź się? z podręcznika.

2. Robicie zadania z załącznika (na grupie na Messengerze).

3. Wysyłacie mi rozwiązania z karty pracy przepisane PEŁNYMI ZDANIAMI do zeszytu albo zdjęcie wydruku.

4. Za tydzień we wtorek sprawdzian o usługach.

28.04.2020:

Temat: Zanieczyszczenie środowiska.

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Robicie lekcję: https://epodreczniki.pl/a/ochrona-srodowiska-w-polsce/DF1PcYKMb ale tylko pierwszą część.

3. Rozwiązujecie zadania 1-3 z końca lekcji w e-podręczniku i wysyłacie mi screeny albo zdjęcie rozwiązań z zeszytu. 

4.05.2020:

 Temat: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi.

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Oglądacie film: https://www.youtube.com/watch?v=Aht_60-TpXQ

3. Wypisujecie wszystkie sposoby zapobiegania powodziom, jakie pojawiły się w filmie i wysyłacie mi je na priv.

5.05.2020:

Sprawdzian z działu „Usługi” o godzinie 10:00 Proszę być o tej godzinie na messengerze, sprawdzian będzie on-line.

11.05.2020:

Temat: Warunki produkcji energii z różnych źródeł.

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Rozwiązujecie zadania z załącznika.

3. Wysyłacie mi same odpowiedzi (zdjęcie odpowiedzi pisanych w zeszycie pełnymi wyrazami lub zdaniami albo zdjęcie wydruku)

18.05.2020:

Temat: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich.

1. Czytacie podsumowanie z książki

2. Oglądacie film: https://www.youtube.com/watch?v=625042-DHGA

3. Robicie zadania z załączonego pliku.

Wysyłacie mi rozwiązania zadań.

26.05.2020:

Temat: Wpływ transportu na rozwój przemysłu.

1. Oglądacie film: https://www.youtube.com/watch?v=9O4OUPi_474

2. Na podstawie podręcznika rozwiązujecie zadania z załącznika.

3. Wysyłacie mi same odpowiedzi (zdjęcie odpowiedzi pisanych w zeszycie pełnymi wyrazami lub zdaniami albo zdjęcie wydruku)

1.06.2020:

Temat: Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki.

1. Czytacie tematy (2 tematy) z podręcznika.

2. Rozwiązujecie zadania z załącznika.

3. Wysyłacie mi same odpowiedzi (zdjęcie odpowiedzi pisanych w zeszycie pełnymi wyrazami lub zdaniami albo zdjęcie wydruku)

4. W przyszły wtorek sprawdzian!

2.06.2020:

Temat: Powtórzenie wiadomości

1. Czytacie podsumowanie z podręcznika.

2. Rozwiązujecie zadania ze ?sprawdź się?.

3. Wysyłacie mi same zagadnienia, których nie rozumiecie.

4. Na następnej lekcji sprawdzian.

8.06.2020:

 Temat: Poznaję region, w którym mieszkam.

 Dzień dobry.

Jutro sprawdzian, a my zaczynamy nowy dział. Dzisiaj chcę żebyście określili, gdzie położony jest Wasz dom. Tak dokładnie. Tu macie przykład jak to zrobić:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Regionalizacja_fizycznogeograficzna#System_i_oznaczenia_regionalizacji_fizycznogeograficznej

A nasz mezoregion nazywa się Kotlina Chodelska, zobaczcie jak się dzieli i gdzie Wy mieszkacie. Oczywiście podobną tabelę jak tą, która jest w linku, chcę od Was dostać. Pozdrawiam.

9.06.2020:

Sprawdzian wiadomości o godzinie 8:50, link do sprawdzianu podam przez messengera.

22.06.2020:

Temat: Moja mała ojczyzna.

Witajcie. Dzisiaj chcę, żebyście wyszukali informacje o swojej miejscowości. Kiedy powstała, ilu ma mieszkańców itp. Chcę również żebyście dodali do tego jakąś ciekawostkę. Najlepiej coś od siebie, za co Wy lubicie miejsce, w którym mieszkacie.


Biologia

Temat: Budowa i działanie układu wydalniczego.

Tym razem robimy tak: robimy lekcję https://epodreczniki.pl/a/uklad-moczowy/DdqSJxj2r i oglądamy film: https://www.youtube.com/watch?v=srrEfoXwscc . Wysyłacie mi namessengera albo na maila tylko odpowiedzi do zadań z e-podręcznika. Odpowiedzi mają być w zeszycie, mogą być też print screeny. Czas do poniedziałku. Powodzenia.

24.03.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości o układzie oddechowym.

 1. Czytacie podsumowanie działu o układzie oddechowym.

2. Robicie test: https://www.memorizer.pl/test/364/uklad-oddechowy—sprawdzian/

3. Wysyłacie mi screena lub zdjęcie z wynikiem testu on-line (jeżeli wynik będzie niższy niż 75%, robicie jeszcze raz i dopiero wysyłacie)

26.03.2020:

Temat: Powtórzenie wiadomości i układzie wydalniczym.

1. Robicie powtórzenie z tyłu rozdziału.

2. Rozwiązujecie test https://www.memorizer.pl/test/1293/uklad-wydalniczy/0

3. Wysyłacie mi screena lub zdjęcie z wynikiem testu on-line (jeżeli wynik będzie niższy niż 75%, robicie jeszcze raz i dopiero wysyłacie)

4. Uczymy się do testu on-line za tydzień.

1.04.2020:

Temat: Sprawdzian z układów oddechowego i wydalniczego.

Test rozpoczyna się o godzinie 14:30 na portalu quizizz

2.04.2020:

Temat: Sprawdzian z układów oddechowego i wydalniczego.

Test rozpoczyna się o godzinie 14:30 na portalu quizizz. Przez messengera podam link i proszę w niego wejść.

8.04.2020:

 Temat: Działanie układu hormonalnego.

1. Czytacie temat z podręcznika.

2.  Robicie lekcję: https://epodreczniki.pl/a/jak-dzialaja-hormony/D19PuZPjL

3. Rozwiązujecie zadania z końca lekcji w e-podręczniku i wysyłacie mi screeny albo zdjęcie rozwiązań z zeszytu.

16.04.2020:

Temat: Budowa i rola układu nerwowego.

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Robicie lekcję: https://epodreczniki.pl/a/uklad-nerwowy/D7nf5jx0A

3. Rozwiązujecie zadania z końca lekcji w e-podręczniku i wysyłacie mi screeny albo zdjęcie rozwiązań z zeszytu.

Film do budowy mózgu: https://www.youtube.com/watch?v=AlBgsPzRrZY

21.04.2020:

Temat: Ośrodkowy układ nerwowy.

1. Czytacie temat z podręcznika.

Robicie lekcję: https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-osrodkowego-ukladu-nerwowego/DyIidwFvA

2. Oglądacie film https://www.youtube.com/watch?v=AlBgsPzRrZY

3. Rozwiązujecie zadania z końca lekcji w e-podręczniku i wysyłacie mi screeny albo zdjęcie rozwiązań z zeszytu.

23.04.2020:

Temat: Obwodowy układ nerwowy i odruchy.

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Robicie lekcję: https://epodreczniki.pl/a/odruchy-bezwarunkowe-i-warunkowe/D1GGZ5Pra

3. Rozwiązujecie zadania z końca lekcji w e-podręczniku i wysyłacie mi screeny albo zdjęcie rozwiązań z zeszytu. 

28.04.2020:

Temat: Choroby i higiena układu nerwowego.

1. Czytacie temat z podręcznika

2. Oglądacie film: https://www.youtube.com/watch?v=dHBJK2id3DI

3. Robicie zadana z karty pracy.

4. Chętni oglądają jeszcze jeden film: https://www.youtube.com/watch?v=yDUh8fie-bA

5. Za tydzień w czwartek sprawdzian z układu nerwowego i hormonalnego.

5.05.2020:

Temat: Budowa i działanie oka.

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Robicie lekcję: https://epodreczniki.pl/a/oko—narzad-wzroku/DJaCYwpna

3. Rozwiązujecie zadania z końca lekcji w e-podręczniku i wysyłacie mi screeny albo zdjęcie rozwiązań z zeszytu.

6.05.2020:

Sprawdzian z działu „Regulacja nerwowo- hormonalna” o godzinie 11:00. Proszę być o tej godzinie na messengerze, sprawdzian będzie on-line.

7.05.2020:

Temat: Budowa i działanie oka.

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Robicie lekcję: https://epodreczniki.pl/a/oko—narzad-wzroku/DJaCYwpna

3. Rozwiązujecie zadania z końca lekcji w e-podręczniku i wysyłacie mi screeny albo zdjęcie rozwiązań z zeszytu.

12.05.2020:

Temat: Ucho- narząd słuchu i równowagi

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Robicie lekcję: https://epodreczniki.pl/a/ucho—narzad-sluchu-i-rownowagi/D19FNnBQ3

3. Rozwiązujecie zadania z końca lekcji w e-podręczniku i wysyłacie mi screeny albo zdjęcie rozwiązań z zeszytu. 

14.05.2020:

Temat: Higiena oka i ucha.

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Robicie lekcję: https://epodreczniki.pl/a/dbamy-o-oczy-i-uszy/D2TW9p3HF

21.05.2020:

Temat: Powtórzenie wiadomości o narządach zmysłów.

1. Czytacie podsumowanie z książki

2. Robicie zadania z pliku wysłanego na messengera.

3. Wysyłacie mi rozwiązania zadań.

26.05.2020:

Temat: Męski układ rozrodczy.

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Robicie lekcję: https://epodreczniki.pl/a/zenski-i-meski-uklad-rozrodczy/D13CyPZ3o, tylko część o męskim układzie rozrodczym.

3. Rozwiązujecie zadania (część o męskim układzie rozrodczym) z końca lekcji w e-podręczniku i wysyłacie mi screeny albo zdjęcie rozwiązań z zeszytu. 

28.05 .2020:

Sprawdzian z narządów zmysłów

Sprawdzian o godzinie 13, proszę być wtedy na portalu messenger.

2.06.2020:

Temat. Żeński układ rozrodczy.

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Robicie lekcję https://epodreczniki.pl/a/zenski-i-meski-uklad-rozrodczy/D13CyPZ3o (część o żeńskim układzie rozrodczym)

3. Rozwiązujecie zadania dotyczące żeńskiego układu rozrodczego i wysyłacie mi screeny lub odpowiedzi.

9.06.2020:

Temat. Od poczęcia do narodzin.

1. Czytacie temat z podręcznika.

2. Robicie lekcję https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-zarodkowy-i-plodowy-czlowieka/Dufk9jBuI

3. Rozwiązujecie zadania z e-podręcznika i wysyłacie mi screeny lub odpowiedzi.

23.06.2020:

emat: Od narodzin do starości, choroby i higiena układu rozrodczego.

Moi drodzy, niestety uciekło nam kilka lekcji, więc dzisiaj dwa tematy. Jeden nowy, drugi tak naprawdę już zrobiliście w poprzednich tematach. Tradycyjnie, proszę o screeny.

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-czlowieka-po-narodzinach/DJU6OoioQInformatyka

Tematy na okres od 16.03.2020 do 27.03.2020

Tematy na okres od 30.03.2020 do 08.04.2020

15.04-17.04.2020:

20.04.2020:

27.04.2020:

04.-08.05.2020:

11.05.2020:

19.05.2020:

25.05.29.05.2020:

1.06.-5.06.2020:


Historia

TEMAT: KSZTAŁTOWANIE SIĘ GRANIC POLSKI PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ.

Robimy zadania ze strony 182 pisemnie w zeszycie i odpowiedzi przesyłamy do 23 marca na kocik13@interia.eu

Zadanie 1 str.182

Gdzie i dlaczego zasada samostanowienia narodów okazała się nieprzydatna do ustalenia granic Polski?

Zadanie 2 str. 182

Przedstaw proces kształtowania się granicy polsko- niemieckiej w latach 1918- 1919

Dla chętnych: wykonujemy na stronie https://epodreczniki.pl temat: Dziwny koniec wojny. Rok 1918.

25.03.2020:

Temat: WOJNA POLSKO-RADZIECKA

1. Przyczyny konfliktu Polski z Rosją Radziecką.

2. Skutki Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia 1920 roku.

3. Postanowienia pokoju w Rydze w marcu 1921 roku.

Czytamy temat z podręcznika na stronach 183-189.

Do zeszytu zapisujemy temat lekcji i podpunkty.

Odpowiadamy na te podpunkty pisemnie w zeszycie.

Odpowiedzi ( zdjęcia ) przesyłamy do mnie do 28 marca.

Jeżeli są jakieś pytania to proszę o kontakt do mnie na e-maila lub Fb

2.04.2020:

TEMAT: Rzeczpospolita Polska

Przeczytajcie temat ze stron 190- 195

Pisemnie odpowiedzcie na następujące pytania:

1. Przedstaw trudności wewnętrzne odrodzonej Polski

2. Omów zasady ustroju państwa wprowadzone przez Konstytucję marcową.

Odpowiedzi na te pytania przyślijcie do mnie , zdjęcie ma zawierać temat zajęć, w e-mailu wpisujemy swoje imię i nazwisko

Wejdźcie na e- podręczniki, zróbcie temat: Walka o kształt polityczny państwa polskiego. Konstytucja marcowa

7.04.2020:

TEMAT: PIERWSZE LATA NIEPODLEGŁEJ POLSKI

1. Przedstaw proces tworzenia Wojska Polskiego

2. Co zrobiły władze Polski, żeby ujednolicić oświatę?

3. Reformy Grabskiego i ich skutki dla gospodarki.

Przeczytaj temat lekcji strona 196-202, zapisz do zeszytu podane podpunkty, pisemnie odpowiedz na nie w zeszycie. Odpowiedzi( zdjęcie) prześlij na e- maila.

17.04.2020:

TEMAT: PRZYGOTOWANIE DO SPRAWDZIANU ? II RZECZPOSPOLITA- FORMOWANIE PAŃSTWA

TEMATY- ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI, WALKA O GRANICE, WOJNA POLSKO- RADZIECKA, RZECZPOSPOLITA POLSKA.

We wtorek 21.04.2020 o 9.00 wyślę na wasze e- maile pytania, odpowiedzi proszę odesłać do godziny 10.30 na mój adres e- mailowy. Pytania będą dotyczyć podanych powyżej tematów z podręcznika od stron 170- 195. Proszę jeszcze raz dokładnie zapoznać się z treścią tych tematów i przeanalizować pytania pod tekstami. Pytania na sprawdzianie będą różne: zamknięte, otwarte, praca z tekstem źródłowym lub mapą. Zagadnienia do sprawdzianu są jednocześnie pytaniami pod tekstem w podręczniku, więc ich nie piszemy do zeszytu, zapisujemy tylko temat i datę sprawdzianu.

29.04.2020:

TEMAT: POD RZADAMI SANACJI

Zapoznajcie się z treścią tematu na stronie 204- 211

Zapiszcie w zeszytach temat lekcji i podpunkty

1. Co i jak chciał osiągnąć Piłsudski 12 maja1926 roku?

2. Czym jest autorytaryzm?

3. Dlaczego i jak prowadził Piłsudski walkę z opozycją?

4. Jakie uprawnienia prezydenta nadawała Konstytucja Kwietniowa?

5. Jak wyglądał podział władzy w Polsce w 1936 roku?

PRACA, KTÓRĄ NALEŻY MI PRZESŁAĆ

Czy Józef Piłsudski postąpił słusznie dokonując zamachu stanu? Uzasadnij swoją wypowiedź. ( Wypowiedź wielozdaniowa 5-10 zdań, prace czytelne!!! Mogą być w wersji komputerowej lub zdjęcie, ale czytelne)

7.05.2020:

TEMAT: POLITYKA ZAGRANICZNA II RZECZYPOSPOLITEJ

Przeczytajcie temat lekcji z podręcznika strona 212- 217.

W zeszycie zapiszcie temat lekcji i podpunkty:

1. Stosunki Polski z sąsiadami

2. Wojna celna z Niemcami (1925- 1934)

3. Sojusze i układy dyplomatyczne Polski

4.Wykorzystanie przez Polskę agresywnej polityki Hitlera.

PRACA PISEMNA

W formie tabeli w zeszycie przedstaw sukcesy i porażki polskiej polityki zagranicznej po zamachu majowym. Zrób zdjęcie tej pracy i mi prześlij do 12 maja (wtorek)

15.05.2020:

TEMAT: PROBLEMY NARODOWOŚCIOWE I GOSPODARCZE.

Zapoznaj się z tematem zajęć na stronie 218-224.

W zeszycie należy wpisać temat zajęć i podpunkty. Na podane podpunkty należy odpowiedzieć pisemnie w zeszycie i czytelną notatkę przesłać na mojego e- maila do 20 maja ( środa)

1. Jak przedstawiała się sytuacja gospodarcza Polski w latach 1926- 1935?

2. Jakie osiągnięcia gospodarcze miała II Rzeczpospolita?

3. Jak układały się relacje między Polakami, a przedstawicielami mniejszości ukraińskiej i żydowskiej?

22.05.2020:

KLASA VIII A, KLASA VIII B

TEMAT: INTEGRACJA EUROPEJSKA

1.Etapy powstawania Unii Europejskiej

2. Szanse i trudności związane z rozszerzeniem Unii Europejskiej o państwa postkomunistyczne.

3. Jak i kiedy zakończył się podział Europy dokonany po II wojnie światowej?

W zeszycie zapiszcie temat lekcji i podpunkty. Przeczytajcie temat w podręczniku strona 240 -245.

PRACA DO ODESŁANIA I SPRAWDZENIA:

W formie dłuższej wypowiedzi oceń procesy integracyjne w Europie. Wskaż mocne i słabe strony tego procesu. Swoją pracę napisz w edytorze tekstu i prześlij do mnie.

28.05.2020:

9.06.2020:

TEMAT: JAPOŃSKA EKSPANSJA

1. Reformy przeprowadzone przez wadze Japonii w okresie Meiji

2. Polityka zagraniczna Japonii

3. Przyczyny ekspansji Japonii

4. Podobieństwa i różnice w położeniu Chin i Japonii

W zeszycie zapiszcie temat zajęć i podpunkty.

Zapoznajcie się z tematem z podręcznika strona 232- 239

W zeszycie odpowiedzcie na podane zagadnienie: oceń politykę prowadzoną przez Japonię na przełomie XIX i XX wieku.

Odpowiedzi nie przesyłamy. Dzisiaj i jutro wystawiam już oceny.


Religia

Drodzy Uczniowie klas VII proszę o uzupełnienie brakujących ćwiczeń w waszych kartach pracy z przerobionego wcześniej materiału, przygotowując w ten sposób zeszyt ćwiczeń do sprawdzenia.
Pozdrawiam.
Krystyna Naczas

23.03.2020

Temat :Rekolekcje wielkopostne.
Przeczytaj temat z podręcznika str.167  Napisz odpowiedzi na pytania do zeszytu.
-Czym są rekolekcje?
-W jaki sposób powinniśmy je przeżywać?
Wykonaj ćwiczenia 1,2,3 do tego tematu.

Zachęcam do udziału w rekolekcjach wielkopostnych online za pośrednictwem kanału YouTube, np:
Mocni w Duchu, Teobańkologia 

Przypominam również o codziennej modlitwie różańcowej o godz. 20:30 w łączności z całym Kościołem w intencji ustania epidemii.

30.03.2020:

Temat:Triduum Paschalne centrum roku liturgicznego.

 1. Wyjaśnienie katechety:

Święte dni przygotowania do uroczystości Zmartwychwstania noszą nazwę Triduum Paschalnego.
Termin ten z języka łacińskiego oznacza trzy dni, w których wspominane są męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Stanowią one najważniejsze wydarzenia w ciągu całego roku liturgicznego.W tym czasie celebrujemy to , co Bóg w swoim Synu Jezusie Chrystusie uczynił dla naszego zbawienia.
Z miłości do nas cierpiał, umarł i zmartwychwstał.
Uwielbiamy Go i głosimy Jego zmartwychwstanie.

2. Proszę dokładnie przeczytać temat z podręcznika str.170, a następnie wykonać  ćwiczenie 1 i 2 z kart pracy.

3. Notatka:
   Korzystając z Pisma Świętego,odszukaj podany fragment z liturgii słowa na każdy dzień Triduum Paschalnego i przepisz do zeszytu.
– Wielki Czwartek: J 13,1
-Wielki Piątek: J 18, 5
-Wigilia Paschalna; Mk 16,6

Temat :Droga Krzyżowa Pana Jezusa.

1.Przypomnij sobie stacje Drogi Krzyżowej.
2.Napisz  własne rozważanie do wybranej stacji i prześlij na  moją pocztę:
krystyna104@poczta.onet.pl  do 03.04.2020 r.(tj. piątek)

Zachęcam do modlitwy różańcowej o godz.20.30 oraz do wzięcia udziału w obchodach Triduum Paschalnego online.

Życzę miłej pracy . Krystyna Naczas

Temat: Zesłanie Ducha Świętego.
Modlitwa przed nauką religii do Ducha Świętego.
1.Wykonaj ćwiczenie 1 w Kartach pracy
2.Przeczytaj temat z podręcznika.
3.Wykonaj ćwiczenie 2 
4. Proszę przeczytać Sekwencję do Ducha Świętego (Internet) i wypisać do zeszytu przynajmniej 5 określeń Ducha Świętego.
5.Napisz odpowiedzi na pytania do zeszytu.
-kim jest Duch Święty?
-kiedy i gdzie miało miejsce zesłanie Ducha Świętego?
-w jaki sposób to wydarzenie zmieniło życie apostołów?
-jak dzisiaj Duch Święty działa w Kościele?
6. Przepisz do zeszytu  Owoce Ducha Świętego(str.98)

W tym roku ? w Wielką Sobotę ? w kościołach i kaplicach nie będzie tradycyjnego poświecenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku tzw. święconka ma mieć charakter liturgii domowej.

Przed śniadaniem niedzielnym ojciec, matka lub inna osoba dorosła powinna odmówić modlitwę błogosławieństwa pokarmów [tekst modlitwy poniżej] i jeśli jest woda święcona w domu je poświęcić.


Więcej o świętowaniu Wielkanocy w okresie epidemii można znaleźć m.in. na stronie: https://swietawdomu.pl/:

15.04.2020:

Temat: Pierwsza wspólnota chrześcijańska.
1.Proszę obejrzeć krótki film o wspólnocie.Proszę was o zwrócenie uwagi , w jaki sposób młodzi ludzie spędzają czasi co ich łączy.Uwaga, proponuję pierwsze 3:14 min.Film znajduje się na youtube.com i na www.kulkat.pl.
Po obejrzeniu filmu odpowiedz na pytania:a. Co wasi rówieśnicy robią na tym filmie?b. Dlaczego chcą razem spędzać czas?c. Dlaczego dla każdego człowieka tak ważne jest to, żeby mieć grupę przyjaciół?
2.Zapoznaj się z tematem  katechezy  z podręcznika str. 99-gdzie kształtowała się i żyła pierwsza gmina chrześcijańska po zmartwychwstaniu Chrystusa?-proszę wskazać na mapie to miejsce-podręcznik str.1003. Wykonaj ćwiczenie 1 z kart pracy z tego tematu.4.Przeczytaj tekst z Dziejów Apostolskich (Dz 2, 42-47), a dowiesz się,co robili chrześcijanie żyjący w pierwszej wspólnocie i jakie były skutki takiego stylu życia.5.Zredaguj notatkę i zapisz  ją do zeszytu.6. Praca domowaWpisz do zeszytu wspólnoty, jakie istnieją w parafii Opole Lubelskie: http://paropolelub.natan.pl/ i opisz jedną z nich.Napisz , czym się zajmuje i kiedy się spotykają.Skorzystaj ze strony parafii oraz Internetu.Pracę domową proszę przesłać na moją pocztę: krystyna104@poczta.onet.pl  do piątku tj.17.04.2020 r.Jeśli będą kłopoty proszę pytać.Pozdrawiam. Krystyna Naczas

20.04.2020:

Temat: Jezu ufam Tobie-niedziela Miłosierdzia Bożego.
Święto Miłosierdzia Bożego Kościół obchodzi w pierwsza niedzielę po Wielkanocy. Proszę uważnie obejrzeć prezentację. i zwrócić szczególną uwagę na sposób odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego. Zachęcam Was  do  odmawiania tej modlitwy. Podczas ostatniej wizyty w ojczyźnie Ojciec Święty Jan Paweł II w Łagiewnikach zawierzył Polskę i świat Bożemu Miłosierdziu.
https://view.genial.ly/5e8c7d350a461d0d7ca02a3a/presentation-jezu-ufam-tobie-katecheza-o-milosierdziu-kl4
Temat:Powstanie Ewangelii.

1. Modlitwa – Akt Wiary
2. Czytanie tematu katechezy z podręcznika str. 102.
3. Wypisz do zeszytu etapy powstawania Ewangelii.
4. Wykonanie zad. 1 str.41 karty pracy.
5. Odczytaj treść „Zapamiętaj” i wykonanie zad. 2 str. 42

27.04.2020:

4.05.2020:

emat: Maryja w dziejach narodu polskiego.

Proszę wysłuchać katechezy i obejrzeć krótki film.

https://youtu.be/qRrMdgwKXIshttps://www.youtube.com/watch?v=f3Z8dkZCnuk

Temat: Trudności w głoszeniu Ewangelii.

Modlitwa :Wierzę w Boga.
1. Czytamy temat z podręcznika str.111
-jakie trudności napotykali ci , którzy u początków chrześcijaństwa
podejmowali się dzieła głoszenia Ewangelii?
-co to jest politeizm?
-co to jest herezja?
Odpowiedzi na pytania piszemy do zeszytu.
2.Wykonanie zadania 1 z kart pracy str 44
3.Obejrzenie fragmentu filmu przedstawiającego wyznanie wiary.
Film znajduje się na youtube.com i na www.kulkat.pl.
Niech to świadectwo  wielkiego polskiego aktora stanie się
także dla nas wezwaniem do tego, żeby nigdy nie wstydzić się wiary.
Praca domowa
Napisz jakie trudności spotykają dzisiaj chrześcijanie w głoszeniu Ewangelii? 
Pracę domową przysyłamy na moją pocztę krystyna104@poczta.onet.pl do 08.05.2020 r

11.05.2020:

18.05.2020:

25.05.2020:

Temat: Schizma wschodnia.

Chrześcijaństwo powstało i rozwijało się w Cesarstwie Rzymskim. Było to państwo, w którym mieszkali ludzie rożnych kultur i języków. Od samego początku uwidaczniały się różnice między Wschodem i Zachodem. Z czasem Cesarstwo uległo podziałowi na dwie części. Niestety podział nie ominął Kościoła. W 1054 roku miała miejsce tzw. schizma wschodnia w wyniku której od Kościoła katolickiego (zachodniego) oddzieliły się Kościoły prawosławne (wschodnie).  

Przeczytaj historię z podręcznika na str. 123.

Wiele różni Kościół rzymskokatolicki od Kościołów prawosławnych, jednak jeszcze więcej łączy. Wspólne korzenie, wspólna historia, a przede wszystkim ta sama wiara i sakramenty. 

O podziałach w chrześcijaństwie przeczytaj w podręczniku na str. 124.

Wykonaj ćwiczenie 1 ? Karty pracy str.48

Zobacz:


1.06.2020:

8.06.2020:

15.06.2020:


Wychowanie fizyczne

26-31.03. 2020:

chłopcy:

Witam. Kolejne zadania z wychowania fizycznego na ten tydzień. Będziecie  musieli wykonać próby testu sprawności fizycznej, tzn. potrenować te próby   a potem wykonać tą jedną i zanotować  swój wynik. Mam nadzieję, że podejdziecie poważnie do tego zadania, w sumie to kiedyś ta kwarantanna się skończy i wrócimy do szkoły i sprawdzimy te wasze wyniki.   

Co sprawdza Indeks Zuchory? Kto może go wykonać? Jak interpretować wyniki? Zapraszam do dalszego czytania?. 

Krzysztof Zuchora ? jeden z najbardziej wybitnych uczonych związanych z kulturą fizyczną.

 KRÓTKO O KRZYSZTOFIE ZUCHORZE 

Narodziny: 10.01.1940 rok
Miejsce urodzenia: Głowin
Studia: AWF Warszawa i UW
Doktorat: 1969 rok
Praca: AWF Warszawa (pracownik naukowy), Polski Komitet Olmpijski i Polska Akademia Olimpijska (członek), ?Kultura fizyczna? (red. nacz.), ?Kronika Sportu? (red. nacz.), poeta, eseista, pedagog, krytyk.

Krzysztof Zuchora opracował test, który sprawdza ogólną sprawność fizyczną. Mogą go stosować dzieci, jak również młodzież, osoby dorosłe i starsze. Tak więc śmiało może go zrobić cała rodzina i przekonać się na jakim poziomie jest jej sprawność fizyczna. Za wyborem tego testu przemawia wiele pozytywnych cech. Ćwiczenia nie są skomplikowane, lecz przygotowanie kondycyjne, jest wymagane, choć w znikomym stopniu.

W Indeksie możemy sprawdzić się w wielu próbach, są to:
1. Próba szybkości
2. Próba skoczności
3. Próba siły ramion
4. Próba gibkości
5. Próba wytrzymałości
6. Próba siły mięśni brzucha

W załączniku macie opisane i pokazane wszystkie próby. Macie do wykonania wszystkie, oprócz próby wytrzymałości( zrobimy w szkoleJ ).

Proponuję Wam następujące plan:

Czwartek 26.03.         -próba szybkości

Piątek 27.03.              – próba skoczności

Poniedziałek 30.03.    – próba siły ramion

Wtorek 31.03.            – próba gibkości i siły mięśni brzucha.

I taki macie termin na wykonie – 1.03.  Wtedy czekam na wiadomość z wynikami. Wysyłacie na moją skrzynkę tabelkę z wynikami. Mój adres jacekw1@gazeta.pl 

Oczywiście czekam na zaległe prezentację. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia i cierpliwości. Jacek Witczak

Witam. Kolejne zadania z wychowania fizycznego na ten tydzień. Będziecie  musieli wykonać próby testu sprawności fizycznej, tzn. potrenować te próby   a potem wykonać tą jedną i zanotować  swój wynik. Mam nadzieję, że podejdziecie poważnie do tego zadania, w sumie to kiedyś ta kwarantanna się skończy i wrócimy do szkoły i sprawdzimy te wasze wyniki.   

Co sprawdza Indeks Zuchory? Kto może go wykonać? Jak interpretować wyniki? Zapraszam do dalszego czytania?. 

Krzysztof Zuchora ? jeden z najbardziej wybitnych uczonych związanych z kulturą fizyczną.

 KRÓTKO O KRZYSZTOFIE ZUCHORZE 

Narodziny: 10.01.1940 rok
Miejsce urodzenia: Głowin
Studia: AWF Warszawa i UW
Doktorat: 1969 rok
Praca: AWF Warszawa (pracownik naukowy), Polski Komitet Olmpijski i Polska Akademia Olimpijska (członek), ?Kultura fizyczna? (red. nacz.), ?Kronika Sportu? (red. nacz.), poeta, eseista, pedagog, krytyk.

Krzysztof Zuchora opracował test, który sprawdza ogólną sprawność fizyczną. Mogą go stosować dzieci, jak również młodzież, osoby dorosłe i starsze. Tak więc śmiało może go zrobić cała rodzina i przekonać się na jakim poziomie jest jej sprawność fizyczna. Za wyborem tego testu przemawia wiele pozytywnych cech. Ćwiczenia nie są skomplikowane, lecz przygotowanie kondycyjne, jest wymagane, choć w znikomym stopniu.

W Indeksie możemy sprawdzić się w wielu próbach, są to:
1. Próba szybkości
2. Próba skoczności
3. Próba siły ramion
4. Próba gibkości
5. Próba wytrzymałości
6. Próba siły mięśni brzucha

W załączniku macie opisane i pokazane wszystkie próby. Macie do wykonania wszystkie, oprócz próby wytrzymałości( zrobimy w szkoleJ ).

Proponuję Wam następujące plan:

Czwartek 26.03.         -próba szybkości

Piątek 27.03.              – próba skoczności

Poniedziałek 30.03.    – próba siły ramion

Wtorek 31.03.            – próba gibkości i siły mięśni brzucha.

I taki macie termin na wykonie – 1.03.  Wtedy czekam na wiadomość z wynikami. Wysyłacie na moją skrzynkę tabelkę z wynikami. Mój adres jacekw1@gazeta.pl 

Oczywiście czekam na zaległe prezentację. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia i cierpliwości. Jacek Witczak

26,27.03.2020r. w-f kl.VII,VIII .


Wychowanie fizyczne -dziewczęta

Temat:Ćwiczenia barków.

dziewczęta:

(jak mogą to niech wyślą mi na mes.tylko informacje że zrobili .)   

30.03.2020:

dziewczęta:

Temat Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). 

1. Gdzie mieści się siedziba (WHO)
2. Jakie jest jej zadanie.
3. Epidemia,pandemia-wyjaśnij pojęcia.

Proszę o napisanie pracy pisemnej,prace  zostaną ocenione.wysyłajcie je na adres poczty.

15.04.2020:

Temat Światowa Organizacja Zdrowia (ciąg dalszy)

16-.17. 04. 2020r.
Temat  Znaczenie rozgrzewki.

1.Co to jest rozgrzewka.
2.Po co ją robimy.
3.Jakie ćwiczenia powinny być wykonane podczas rozgrzewki.

Dzień dobry.
Proszę o wysłanie prac na adres poczty.20.04 .2020r.
Pozdrawiam.A.Duda

27.04.2020:

Temat: Odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym – doskonalenie.
– łączenie na przemian obu odbić
– wyznaczcie koło o średnicy 2m i próbujcie w nim łączyć oba odbicia.
Pozdrawiam, A.Duda.

4.05.2020:

Temat:Zabawy kopne, wykonanie strzału na bramkę z dystansu,rzuty karne.
1.Wykonanie rozgrzewki.
2.Wykonanie po 10-razy:strzał na bramkę dowolną noga,
                       10-razy rzutów karnych,na prawą nogę i lewa
3. Uczymy się żonglerki piłki :prawą nogą a potem lewą nogą.
Proszę Was abyście ćwiczyły,w tym czasie kiedy macie lekcje w-f, lub w wolnej chwili. Zadanie jest na cały tydzień i dlatego muszę mieć informacje zwrotną najlepiej w piątek 08.05 20r.

Pozdrawiam 
Agnieszka Duda.

11-15.05.2020:

Temat:Skok w dal z miejsca.
1.Wykonajcie rozgrzewkę ok.10-15 min.
2.Przygotujcie miejsce i taśmę do pomiaru odległości.
3.Wykonanie skoku : stoimy na początku taśmy (0),wykonujemy skok z odbicia obiema nogami, następnie dokonujemy pomiaru odległości do najbliższego śladu( pięty).
Pierwszego dnia robicie próby, drugiego dnia  wykonujecie 3 skoki,trzeba zapisać odległość( 3 skoki,3 pomiary odległości).Jeśli sprawi Wam kłopot to macie cały tydzień,w piątek 15.05.2020r. proszę o wysłanie pomiarów odległości.Praca na ocenę,oceniam najdłuższy skok.
POZDRAWIAM
A.Duda.

18-22.05.2020:

Temat: Marszobieg terenowy biegi przełajowe, zabawy dowolne w terenie.
1. Rozgrzewka.
2.Biegi w terenie np.po lesie, polnej drodze,sadzie ok. 800 m.
3.Ćwiczenia z wykorzystaniem terenu np. drzew, konarów.

Temat:Ćwiczenia przy muzyce.
1 Rozgrzewka.
2.Wybieramy dowolną muzykę i wykonujemy ćwiczenia w zależności od kondycji czas jest dowolny.

25.05.2020:

Temat:Start niski,technika biegów krótkich,bieg na dystansie 60m, 100m biegi sztafetowe.
1 Rozgrzewka .
2.Krótkie przebieżki,( poniedziałek,wtorek).
3.Technika startu niskiego,biegów krótkich(zapoznać się).
4.Pomiar czasu biegów  krótkich 60m,100m (czwartek, piątek).
5.Proszę o wysłanie w piątek 29  05. 2020r. pomiaru czasu na dystansie 60m,100m.
6.Biegi sztafetowe- napisać notatkę i wysłać na pocztę elektroniczną lub messenger.
Pozdrawiam .
Agnieszka Duda.

3.06.2020:

Temat:Doskonalenie elementów technicznych z piłki siatkowej.
1. Rozgrzewka.
2.Ćwiczenia doskonalące odbicia oburącz dolne i górne.
3.Zagrywka sposobem górnym.
4.Mała gra 3/3.
Pozdrawiam Agnieszka Duda.

Temat: Zajęcia ruchowe doskonalące umiejętności z piłki siatkowej i piłki nożnej,według własnej inwencji.

Temat:Doskonalenie technik biegów,zabawa w podchody.Bezpieczne wakacje.1.Biegi o różnej długości,różnym tempie.
2.Zabawa w podchody.
3.Jak należy wypoczywać podczas wakacji aby były bezpieczne.


Wychowanie- fizyczne- chłopcy

1.04.2020:


2.04.2020:

Witam. Zadanie z wychowania fizycznego na piątek 03.04.2020 r.. Tym razem macie oderwać się od tych komputerów i troszkę zadbać o swoją sylwetkę. Krótki trening poprawiający wygląd waszego ciała. Przesyłam bardzo dobrą stronę przedstawiającą krótki domowy trening.

W tym zadaniu nic mi nie przesyłacie, wykonajcie tylko ten trening.

I jeszcze jedno te osoby, które na bieżąco nie przesyłają mi prac z wychowania fizycznego otrzymają oceny niedostateczne. I to już nie jest straszenie – tylko informacja. Te oceny będą wpisane do dziennika, a na  podstawie tych ocen zostanie wystawiona ocena końcowo roczna. Tak więc żarty się skończyły. Czekam do jutra na te osoby, które w ogóle się do mnie nie odezwały. 

Pozdrawiam Jacek Witczak Życzę dużo zdrowia i cierpliwości. 😉

6.04.2020:

Temat: Tętno – podstawowe informacje.  06.07.04. 2020 r.

Zadanie 1.Proszę zapoznać się tymi informacjami, obejrzeć ten film, poćwiczyć mierzenie tętna, tak żeby każdy potrafił.

Znajomość tej podstawowej wiedzy pomaga zwiększyć efektywność treningu. Kiedy podczas treningu połączysz wiedzę z obserwacją swoich odczuć lepiej zrozumiesz, zachowanie Twojego organizmu.

Tętno spoczynkowe

Tętno spoczynkowe (HRspocz.) oznacza najniższe tętno podczas odpoczynku.

Jest to dobry wskaźnik rozwoju wydolności tlenowej. Gdy w wyniku długotrwałego treningu spada tętno spoczynkowe, można założyć, że Twoja wydolność tlenowa uległa poprawie.

Indywidualna miara wydolności

Warto obserwować zmiany swojego tętna spoczynkowego. Nie należy porównywać go wynikami innych osób. Wynika to z tego, że nawet przy różnicy w tętnie spoczynkowym dwóch osób wynoszącej 20 ud./min, osoba z wyższym tętnem spoczynkowym może mieć wyższą wydolność tlenową.

Tętno treningowe

Tętno treningowe to tętno, które utrzymujesz podczas ćwiczeń w danym momencie. Zróżnicowana intensywność treningu podnosi ogólną sprawność fizyczną znacznie skuteczniej niż jednorodny trening ze stałym tętnem Poprawa wytrzymałości podstawowej, na której opierają się wszystkie inne osiągnięcia, wymaga treningu z odpowiednio niskim tętnem.

Wskaźnik maksymalnej intensywności pracy serca

Gdy osiągasz tętno maksymalne podczas treningu, oznacza to, że serce pracuje z najwyższą możliwą intensywnością.

Najczęstszym wzorem używanym do oszacowania tętna maksymalnego jest 220 ? wiek. Sprawdza się on u znacznej części populacji. Na poziomie indywidualnym wzór ten może jednak dawać wynik odbiegający od stanu faktycznego o klika, kilkanaście uderzeń na minutę, dlatego należy zbadać własne tętno maksymalne podczas rzeczywistego treningu lub wykonując test wydolności (w laboratorium lub w terenie).

Zadanie 2. Przypominam o zaległych zadaniach z wychowanie fizycznego.

16.04.2020:

Temat : Sterydy i ich wpływ na zdrowie.

Zad 1 Napisać krótki referat na temat: Sterydy i ich wpływ na zdrowie młodego człowieka.

Zad 2. Referat należy przysłać na moją skrzynkę jacekw1@gazeta.pl

Zad 3. Czas wykonania : do 19.04.2020 r. Oczywiście przypominam o zaległych pracach. Życzę zdrowia i cierpliwości.

20.04.2020 r.
Temat : Ćwiczenia w domu z przyborami domowymi (produktami spożywczymi). Dbaj o zdrowie.

Witam. Przesyłam Wam zestaw ćwiczeń do wykonania w domu.
W załączniku znajduje się film instruktażowy wg którego macie wykonać to zadanie.

Każdy uczeń ma jutro wykonać w domu taki trening.

21.04.2020:

Temat : Ćwiczenia na własnym ciężarze ciała. 10 ćwiczeń, praca 20 sekund odpoczywasz 30 sek.
To kolejny zestaw ćwiczeń na następny dzień.
Przypominam o wykonaniu rozgrzewki przed każdym treningiem.

Nadal przysyłacie zaległe prace do moją skrzynkę.
Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia i cierpliwości.

Temat: Zmiany w przepisach gry w piłkę nożną na sezon 2019/2020

23.04.2020:

Temat : Doskonalenie żonglerki prawą i lewą nogą.

ZADANIE 1. Proszę o zapoznanie się z nowymi przepisami.

ZADANIE 2. Proszę o wykonanie kilku ćwiczeń doskonalących żonglerkę.

Poniżej wysyłam Wam film, który pomoże przy ćwiczeniach.

Zmiany obowiązywać będą od sezonu 2019/2020. Część z nich ma na celu dostosowanie przepisów gry do systemu VAR. Większość natomiast będzie miała wpływ na grę także w niższych ligach piłkarskich. Przedstawiam kilka najciekawszych zmian i elementów, które od przyszłego sezonu będą wyglądały inaczej.

1. Zawodnik zmieniany w trakcie meczu będzie musiał opuścić boisko najbliżej miejsca, w którym stoi lub w miejscu wskazanym przez arbitra

2. Jeżeli członek sztabu danej drużyny zachowuje się nieprawidłowo/nieprzyzwoicie, sędzia może go ostrzec, napomnieć żółtą kartką, może też pokazać czerwoną kartkę, co jest jednoznaczne z wyrzuceniem z ławki rezerwowych. Jeżeli sędzia nie może namierzyć członka sztabu szkoleniowego, który zachował się nieodpowiednio, ukarać może pierwszego trenera zespołu

3. Jeżeli został podyktowany rzut karny, a zawodnik wyznaczony do wykonania jedenastki musi być przez dłuży moment opatrywany przez sztab medyczny, będzie on mógł być opatrywany na boisku, aby po ?reanimacji? mógł wykonać rzut karny- rzut sędziowski: jeżeli gra została zatrzymana w momencie, gdy piłka była w polu karny, wtedy arbiter ?rzuca? piłkę bramkarzowi drużyny broniącej. W innych przypadkach arbiter „rzuca” piłkę zawodnikowi drużyny, która ostatnia dotykała piłkę

4 Jeżeli piłka trafia w trakcie akcji w arbitra, a drużyna będąca w posiadaniu piłki zaczynała owym kopnięciem obiecującą akcję lub piłka zmierzała bezpośrednio do bramki, dyktowany będzie rzut wolny pośredni. Biorąc pod uwagę zmiany w powyżej opisanym punkcie, piłka będzie wędrowała do drużyny, która była przy piłce. W pozostałych sytuacjach trafienie piłką w sędziego nie będzie skutkowało przerwaniem gry.

5. Zmiany, a może dokładniej ? uściślenia nastąpiły też w przypadku ręki w polu karnym. Jeżeli piłka trafi obrońcę w rękę uniesioną na wysokość lub powyżej ramienia, jest bezdyskusyjnie rzut karny, ponieważ taka pozycja nie jest naturalną dla zawodnika. Jeżeli natomiast obrońca zatrzyma piłkę ręką upadając na tę właśnie rękę, nie ma rzutu karnego, ponieważ taki ruch został uznany za naturalny ruch zawodnika podczas upadku.

6 Zawodnik będzie ukarany za niedozwoloną radość z bramki, nawet jeżeli bramka nie zostanie uznana
wszystkie słowne przewinienia są karane rzutem wolnym pośrednim

7. Jeżeli podczas rzutu wolnego w murze stoi minimum trzech zawodników, zawodnicy drużyny atakującej nie mogą stać bliżej muru niż 1 metr. Ma to zapobiec niepotrzebnym przepychankom pomiędzy zawodnikami drużyny atakującej i broniącej, przepychającymi się w murze. Jeżeli zawodnik atakujący będzie bliżej muru niż 1 metr, drużyna broniąca otrzyma rzut wolny pośredni.

8. Podczas wykonywania rzutu karnego bramkarz już nie musi stać na linii bramkowej obiema nogami (co i tak nie było przestrzegane), tylko kawałkiem jednej stopy

9. Gdy bramkarz rozpoczyna od bramki, piłka już nie musi opuścić pola karnego, by gra mogła być kontynuowana. Przeciwnicy przed kopnięciem piłki przez bramkarza muszą stać poza polem karnym, ale zawodnicy drużyny rozpoczynającej grę, mogą przyjąć piłkę podaną od bramkarza we własnym polu karnym i wtedy przeciwnicy mogą ich już atakować.

28.04.2020:

30.04. i 04.05.2020 r.

Temat: Piłka nożna -czucie piłki, prowadzenie, zwody.

Wysyłam Wam kolejne zadanie z wychowania fizycznego, z piłki nożnej, mam nadzieję, że każdy posiada jakąś piłkę w domu, wiec proponuję troszkę poćwiczyć, żeby całkiem nie zapomnieć podstawowych umiejętności.

UWAGA !!!! Nie wszyscy mi przysłali zadane prace z wychowania fizycznego, proszę o przesyłanie zaległych zadań.

11.05.2020:

12.05.2020:

Temat: Siatkówka – przepisy gry, pole gry i jego wyposażenie.

Przesyłam Wam prezentację zawierającą przepisy gry w piłkę siatkową. Proszę się z nimi zapoznać i jak najwięcej zapamiętać.

Adres strony z prezentacją:

https://slideplayer.pl/slide/428148/ Nie wszyscy mi jeszcze odesłali prace na ocenę. Proszę je jak najszybciej wykonać i odesłać na moją skrzynkę

15.05.2020:

Temat: Choroby cywilizacyjne – otyłość.

https://slideplayer.pl/slide/1281365/

Proszę otworzyć sobie tą prezentację i dokładnie obejrzeć, dowiecie się jakie są to choroby cywilizacyjne i jaki sposób ustrzec się przed nimi.

https://www.youtube.com/watch?v=FVG2P1-L4i8 Ten film również przybliży Wam problem z chorobami cywilizacyjnymi.

18.05.2020:

21.05.2020:

Temat: Jak poprawić start do piłki? Szybkość wielokierunkowa dla piłkarzy!

Witam. Kolejny pakiet ćwiczeń dla młodych piłkarzy. Przesyłam Wam film z instruktażem, jakie wykonywać ćwiczenia żeby poprawić swój start do piłki.

Link do filmu:

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Jak+poprawi%C4%87+start+do+pi%C5%82ki%3F+Szybko%C5%9B%C4%87+wielokierunkowa+dla+pi%C5%82karzy%21

25.05.2020:

Temat: Samouczek szachowy: Nauka gry w szachy od podstaw. Część 1.

Witam przesyłam Wam zadanie z wych. fiz. Jest to film z podstawami gry w szachy, Dla tych co już potrafią grać będzie to małe przypomnienie, dla tych co nigdy nie grali będą to podstawowe informacje jak zacząć i co należy wiedzieć o tej grze. Link do filmu:

 https://www.youtube.com/watch?v=9t6IAPWkRdM

Powodzenia.

28-29.05.2020:

W załączniku są ważne informacje!

4.06.-5.06.2020:

8.06.2020:

9.06.2020:

15.06.2020:

22.06.2020:

25.06.2020:

Język niemiecki:

Zadania z 20.03.2020:

23.03.2020:

30.03.2020:

6-8.04.2020:

16.04.2020:

20.04.2020:

27.04.2020:

4.05.2020:

11.05.2020:

18.05.2020:

25.05.2020:

1.06.2020:

8.06.-10.06.2020:

22.06-25.06.2020:


Język polski

20.03.2020:

25.03.2020:

31.03.2020:

15.04.2020:

20.04.2020:

27.04.2020:

4.05.2020:

11.05.2020:

18.05.2020:

25.05.2020:

1.06.2020:

8.06-10.06. 2020r.:

15-19.06.2020r.:

22.06-25.06.2020r.:


Język angielski:

20.03.2020:

26.03.2020:

Temat: Countable and uncountable nouns- praktyczne zastosowanie rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.
Przesyłam linka z lekcją do tematu: Countable and uncountable nouns- praktyczne zastosowanie rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. https://www.youtube.com/watch?v=yay1OUgMSlo&list=PLcetZ6gSk96-ZHfHIl2EZmzfwrbZeAulE&index=27. Proszę obejrzeć , zapoznać się z materiałem, w zeszycie proszę wykonać exercises 5 and 6 p.70 z podręcznika

3.04.2020:

Subject: Past Simple and Past Continuous- – czasy przeszłe. 
Jest to temat w podręczniku na str. 72, lekcja 6.4. Wyjaśnienie tych czasów macie na str 128 w podręczniku w języku polskim. Proszę nauczyć się teorii do tych czasów, i wykonać zadania 5 i 6 str 72 w podręczniku.
Proszę o przećwiczenie sobie zadań w ćwiczeniu do tej lekcji 6.4.
W poniedziałek prześlę krótki test sprawdzający te czasy, który będziecie musieli rozwiązać i mi go odesłać. Będzie on oceniony. 

8.04.2020:

Subject: Symptoms and illnesses. Talking about health and illnesses. Objawy i choroby. Rozmowy o zdrowiu i chorobach.
Jest to lekcja 6.5 w podręczniku, na stronie 73. Proszę w zeszycie przetłumaczyć wyrażenia z ramki na język polski i nauczyć się tych słówek. W zeszycie wykonać zadanie 1 i 2 str 73, podręcznik 
W załączeniu, przesyłam krótki test na czasy przeszłe Past Simple i Past Continuous, do ostatniej lekcjji, proszę go wykonać i odesłać mi do jutra, do godziny 15, czyli do 09.04.2020. Będzie on oceniony.

17.04.2020:

Dzisiaj proszę zapisać Subject: English in use ? phrasal verbs. Użycie czasowników frazowych- Zdrowie, choroby i urazy, Czasowniki frazowe.Jest to lekcja 6.7 w podręczniku, na stronie 75. W zeszycie, do tego tematu, proszę wykonać zadania 1 -4  str 75 w podręczniku.
Proszę również, w zeszycie wykonać zadania 1- 5 str. 76 z podręcznika w zeszycie- Revision- unit 6. 
W załączeniu, przesyłam krótki test na słownictwo do rozdziału 6, możecie wykonując ten krótki test pracować ze słownikiem ze str.77, przesyłam również test dla osób, które chcą poprawić ocenę z czasów przeszłych Past Simple i Past Continuous, jeżeli ktoś chce jeszcze przećwiczyć te czasy również może go wykonać i odesłać, wszystkie te testy będą ocenione. Proszę odsyłać testy najszybciej jak zrobicie, postarajcie się wykonać i odesłać testy, najpóźniej do jutra , 18.04.2020, do godziny 12.

24.04.2020:

Przesyłam tematy lekcji, które proszę zapisać w zeszycie, dzisiaj, Subject: Revision. Powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego z rozdziału 6.
Z tej lekcji, trzeba powtórzyć słownictwo do tematu Zdrowie, gramatyka czasy Past Simple/ Past Continuous.
W zeszycie proszę wykonać zadania 1-7 str 76 w podręczniku oraz str. 37 w ćwiczeniu
Materiał na poniedziałek, Subject: Exam Skills Revision. Rozwijanie umiejętności egzaminacyjnych.
Słownictwo- Miejsce zamieszkania, zdrowie, Gramatyka: Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, określenia ilości, słowotwórstwo.
Do tej lekcji proszę wykonać zadania 1- 2 str. 80 oraz zadania 3-7 str. 81. w podręczniku.

Przesyłam tematy lekcji, które proszę zapisać w zeszycie, dzisiaj, Subject: Shopping around ? vocabulary. Zakupy ? wprowadzenie słownictwa.
Z tej lekcji, poznacie Zakupy i usługi, rodzaje sklepów, towary.  Czas Present Simple do opisu sklepów i produktów.
W zeszycie proszę wykonać zadania 1-2 str 82, 3-9 str.83 w podręczniku oraz str. 38 w ćwiczeniu
Materiał na poniedziałek, 04.05.2020. Subject: Comparatives and superlatives of adjectives. Stopień wyższy i najwyższy przymiotników.
Poznacie:
Słownictwo-Towary i ich cechy,  Gramatyka: Stopniowanie przymiotników. Do tej lekcji proszę wykonać zadania 1- 8 str. 84 w podręczniku oraz w ćwiczeniu str.39.
W podręczniku, na stronie 129 jest wytłumaczony materiał teoretyczny do stopniowania przymiotników, jest on wytłumaczony w języku polski, proszę przeczytać i nauczyć się jak tworzyć stopień wyższy i najwyższy przymiotników.
Proszę zrobić notatkę w zeszycie .
Osoby, które nie przysłali testów, które trzeba było wykonać i odesłać , proszę żeby do końca tego tygodnia odesłać.

6.05.2020:

Przesyłam tematy lekcji, które proszę zapisać w zeszycie, dzisiaj, Subject: Going to and Present Continuous- czas Present Continuous i konstrukcja – going to – do wyrażania planów i intencji.
Proszę przeczytać dialog, w zeszycie proszę wykonać zadania 1, 2, 5,6 str 86,  oraz  w ćwiczeniu zadania do tej lekcji- 7.4. Na stronie 129 w podręczniku jest wytłumaczony materiał, proszę się z nim zapoznać.

Kolejny temat – 

Subject: Shopping for clothes- speaking.
Poznacie: funkcje językowe związane z kupowaniem i sprzedawaniem ubrań.
Do tej lekcji proszę wykonać zadania 2- przepisać do zeszytu te funkcje i przetłumaczyć, 3, 4 str. 88 w podręczniku oraz w ćwiczeniu str do lekcji- 7.6.

13.05.2020:

Przesyłam tematy lekcji , które proszę zapisać w zeszycie, dzisiaj, Subject: Taking notes to make arrangements- writing. Robienie notatek w celu umówienia spotkania- wypowiedź pisemna.Ten temat jest na stronie 89 w podręczniku, w zeszycie proszę wykonać zadania 1, 2, 3, 4, 5, str 89,  oraz  w ćwiczeniu zadania do tej lekcji- 7.7. Zadanie 5, czyli wypowiedź pisemną proszę odesłać do sprawdzenie do końca tygodnia.

Kolejny temat –  Subject: Revision- powtórzenie materiału gramatyczno- leksykalnego z rozdziału 7.
Do tej lekcji proszę wykonać zadania 1,2, 4,5,6,7 str.90 w podręczniku, w ćwiczeniu- Check yourself do rozdziału 7.

Trzeci temat: Jobs- vocabulary. Praca- wprowadzenie do słownictwa.Jest to lekcja na stronie 94,95 w podręczniku. Proszę w zeszycie zrobić zad. 1,4,7 str 94/95.

28.05.2020:

Przesyłam tematy lekcji , które proszę zapisać w zeszycie, dzisiaj, Subject: Probability- speaking. Prawdopodobieństwo- wypowiedzi ustne.Ten temat jest na stronie 100 w podręczniku, w zeszycie proszę wykonać zadania 1, 3 ( przetłumaczyć i przepisać wyrażenia z ramki do zeszytu), 7, str 100,  oraz  w ćwiczeniu zadania do tej lekcji- 8.6. 
Kolejny temat –  Subject: English in use- adjectives with prepositions. Związki przymiotników z przyimkami.
Do tej lekcji proszę wykonać zadania 2, 3, 5, 6  str.101 w podręczniku, w ćwiczeniu zadania do lekcji 8.7.

Trzeci temat: Revision 8 – powtórzenie materiału gramatyczno- leksykalnego z rozdziału 8.Jest to lekcja na stronie 102 w podręczniku. Proszę w zeszycie zrobić zad. 1-6 str.102. W ćwiczeniu proszę zrobić Check yourself do rozdziału 8.

4.06.2020:

Przesyłam tematy lekcji , które proszę zapisać w zeszycie, dzisiaj, Subject: Landscapes and countries- vocabulary. Krajobrazy i kraje- wprowadzenie do słownictwa.Ten temat jest na stronie 106 w podręczniku, w zeszycie proszę wykonać zadania 3,5,6,7,8,9 str 106/ 107,  oraz  w ćwiczeniu zadania do tej lekcji- 9.1. 
Kolejny temat –  Subject: Present Perfect to talk about experiences. Czas Present Perfect do opisywania doświadczeń.
Do tej lekcji proszę wykonać zadania 3,4, 5, 6  str.108 w podręczniku, w ćwiczeniu zadania do lekcji 9.2. Na stronie 131 w podręczniku jest wyjaśniony materiał  o tym czasie Present Perfect proszę przeczytać i zrobić zad.1,2,3 str 132.

Trzeci temat: Present Perfect with already/ just/ yet. Czas Present Perfect z already/ just/ yet.Jest to lekcja na stronie 110 w podręczniku. Proszę w zeszycie zrobić zad. 3,4,5,6 str.110. W ćwiczeniu proszę zrobić zadania do lekcji 9.4. Na stronie 132 w podręczniku jest wytłumaczony materiał gramatyczny w języku polskim, proszę sobie przeczytać i nauczyć się oraz wykonać zadania 1,2,3,4 str.132 w podręczniku.
W poniedziałek 08.06.2020 o godzinie 9 są zajęcia z języka angielskiego dla grupy 1 i 2 , razem, na google meet. Proszę uczestniczyć w zajęciach.


Matematyka:

tydzień 16 -20.03 2020

1.Temat: Przekształcanie wzorów.

Obejrzyj film i zapisz przykłady przekształcania wzorów

z filmu w zeszycie.

Przy przekształcaniu wzorów stosujemy zasady te same co przy rozwiązywaniu równań.

Obejrzyj rozwiązane przykłady w książce str 209 

rozwiąż zadanie 1 str 210.

2. Temat: Przekształcanie wzorów

filmhttps://www.youtube.com/results?search_query=przekszta%C5%82canie+wzor%C3%B3w+tomasz+gwiazda 

 To są trudniejsze przykłady wystarczy jak przeanalizujecie ten film i zapiszecie  te przykłady do zeszytu, kto umie wykona zadanie 7 str 211 to ostatni temat z tego działu później będziemy powtarzać.  odp w zał.

3. Temat: Powtórzenie wiadomości o równaniach.

https://pistacja.tv/film/mat00383-rozwiazywanie-rownan-wprowadzenie?playlist=281

film na str.gov.pl zdalne nauczanie kl7 matematyka

Analizujemy te filmy  w zależności od swoich umiejętności później będziemy rozwiązywać zadania z powtórzenia w podręczniku.

4. Temat: Powtórzenie wiadomości

Rozwiązujemy zadania str 212 ,213 podręcznik ,,Przed klasówką .                   zapisujemy obliczenia w zeszycie.We wtorek będziemy sprawdzać wykonane zadania na grupie.

 kontakt w ustalonych grupach na facebooku albo na maila dorotapernak71@gmail.com

24.03. 2020:

Temat: Powtórzenie wiadomości o równaniach.

Sprawdź zadania z powtórzenia: 1.a)3 b)6 2.a)prawda b)prawda c)prawda 3.c 4.c 5.c 6.b 7.b 8.c 9.c 10.sposoby Oli i Krysi są prawidłowe 11.l-a 12.90 gr za sztukę. Trudniejsze zadania rozwiązujemy na grupie wtorek godz 13.

25.03. Temat: Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań.

rozwiąż równania str. 214 215 podręcznik po dwa pierwsze przykłady

z zadań 10,12, 13, kto nie umie zadanie 10 całe.

lekcja na grupie czwartek godz10.00 wszyscy mają być lub proszę się usprawiedliwić indywidualnie

Sprawdzian z działu równania 3.04.2020 godz 9.00

31.03.2020 1.2.temat: Potęga o wykładniku naturalnym.

https://www.youtube.com/watch?v=dm8cUBnQ0RA

notatka do zeszytu z filmu

ćwiczenia  interaktywne

https://epodreczniki.pl/a/potega-o-wykladniku-naturalnym/DWf4w8Gvv

 1.04.2020

3.Temat: Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach.

https://epodreczniki.pl/a/iloczyn-i-iloraz-poteg-o-takich-samych-podstawach/DkARwCpzV

proszę przeanalizować filmy i wykonać zadania 1,2,5 str 226 z podręcznika

w zeszycie.

6.04.2020:

1. Temat: Potęgowanie potęgi.

https://www.youtube.com/watch?v=ehmD2pVfuk4

notatka do zeszytu 

zad 1, 2, 3,4 str 229 podręcznik

2. Temat: Potęga iloczynu i ilorazu.

https://www.youtube.com/watch?v=Y1yxV1qa4is

 notatka podręcznik str 231 do zeszytu

zad 1,2,3,str 232 podręcznik

15.16.04.2020 

Temat: Działania na potęgach.

Powtórz pięć wzorów dotyczących działań na potęgach, przeanalizuj przykłady str 233 wykonaj zadania 1-10 str 234,235 podręcznik

lekcja na grupie czwartek godz 9.00

20.04.2020:

temat:Działania na potęgach – ćwiczenia.

powtarzacie wiadomości o potęgach

należy umieć zastosować pięć wzorów na potęgi- str 233 podręcznik

wykonujemy lekcję 6.5 ćwiczenia str 97.

23.04.2020

Temat: Notacja wykładnicza liczb.

https://www.youtube.com/watch?v=VfR5h-MZdoI&t=15s

notacja wykładnicza liczb tomasz gwiazda you tube

notatka z filmu

praca domowa ćwiczenia lekcja 6.6 str 99 ,100,101

lekcja grupa czwartek godz 9.00 

24.04.2020

Temat: Notacja wykładnicza liczb cd.

potęga o wykładniku całkowitym ujemnym

https://www.youtube.com/watch?v=fc-MopTAOck

zadania 1-6 str 242,243 podręcznik

lekcja grupa piątek godz 11.00

kartkówka – działania na potęgach poniedziałek 27.04. godz 10.00

27.04.2020

Temat: Działania na potęgach – kartkówka.

kartkówka quizizz

28.04.2020 

Temat: Pierwiastki.

https://www.youtube.com/watch?v=R0-DnwB765U

notatka z filmu

praca domowa zadania 1-8 str 248 podręcznik

lekcja grupa godz 10.00 

29.04.2020:

Temat: Działania na pierwiastkach

https://www.youtube.com/watch?v=3TSdv4F-4yw

działania na pierwiastkach cz1 Tomasz Gwiazda

notatka z filmu

praca domowa ćwiczenia zad 7-14 str 104-105

5.05.2020:

5.05.2020 temat: Działania na pierwiastkach. 

https://www.youtube.com/watch?v=uyWeW58Y_Jc

str 252 podręcznik

zadania 1,2,3,4,5,str 253 podręcznik.

lekcja grupa wtorek 5.05. 2020 godz 11.00

6.05.2020:

Temat: Działania na pierwiastkach. cd

film z poprzedniej lekcji

wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka

zad 7,8,9 str 254 podręcznik

włączanie czynnika pod znak pierwiastka

zad 13 str 255

usuwanie niewymierności z mianownika

zad 25 str 251

lekcja grupa czwartek 7.05.2020 godz 10.00

8.05.2020:

Temat: Utrwalamy wiadomości o potęgach i pierwiastkach.

Sprawdź ile umiesz str 108,109 ćwiczenia.

12.13.05.2020

Temat: Przygotowanie do klasówki – potęgi,pierwiastki.

podręcznik str 256-257.

14.05.2020 temat: Przykłady graniastosłupów.

lekcja grupa discord 14.05.2020 godz 10.00

15.05.2020

Temat: Praca klasowa -potęgi,pierwiastki.

15.05.2020 grupa  godz 11.00

19.05.2020

Temat: Siatki graniastosłupów.

 narysuj siatki i wykonaj modele: 

str 270 podręcznik

graniastosłup prosty trójkątny

graniastosłup prawidłowy czworokątny 

wysłać zdjęcia modeli – messenger

 20.05.2020

Temat: Pole powierzchni graniastosłupa.

notatka:

wzór i definicja str 270 podręcznik

ćwiczenia lekcja 7.2 str 111.112

21.22.05.2020

Temat: Pole powierzchni graniastosłupa-zadania.

zad 7,8,9,10 podręcznik str 272,273.lekcja messenger,discord czwartek godz 10.00

19.05.2020 temat: Siatki graniastosłupów.

 narysuj siatki i wykonaj modele: 

str 270 podręcznik

graniastosłup prosty trójkątny

graniastosłup prawidłowy czworokątny 

wysłać zdjęcia modeli – messenger

 20.05.2020 temat: Pole powierzchni graniastosłupa.

notatka:

wzór i definicja str 270 podręcznik

ćwiczenia lekcja 7.2 str 111.112

21.22.05.2020 temat: Pole powierzchni graniastosłupa-zadania.

zad 7,8,9,10 podręcznik str 272,273.lekcja messenger,discord czwartek godz 10.00

26.27.05.2020

Temat: Objętość sześcianu i prostopadłościanu,jednostki objętości.

notatka str 274,275 podręcznik

zadania 1-14 str 276-276 podręcznik

lekcja grupa messenger 26.05.2020 godz 10.30

28.29.05.2020

Temat: Objętość graniastosłupa.

notatka str 280 podręcznik

zadania 1-9 str 281, 282 podręcznik

lekcja grupa messenger 29.05.2020 godz 10.30

2.06.2020 temat: Objętość graniastosłupa – ćwiczenia. 

zad 4,5 str 114 ćwiczenia – jednostki objętości

zad 1,2 str 115 ćwiczenia – objętość graniastosłupa

3.06.2020 temat: Sprawdź ile umiesz.

 str 116 ćwiczenia.

4.06.2020

Temat: Przed klasówką .

zadania str 283 podręcznik.

zad 12,15,18,23,26,zadania uzupełniające podręcznik.

5.06.2020

Temat: Praca klasowa – graniastosłupy.

8-10.06.2020:

Temat: Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie.

9.10.06.2020

Temat: Odczytywanie danych statystycznych.

lekcja ćwiczenia str 118

10.06.2020

Temat: Co to jest średnia?

lekcja ćwiczenia str 121

ćwiczenia będą sprawdzane po powrocie do szkoły w kl 8 proszę je zachować bo niektóre tematy z kl 7 będziemy musieli powtórzyć

15.19.06.2020

temat: Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych.

str 122,123 ćwiczenia

22.06.2020:

22.06.2020 temat: Zdarzenia losowe.

ćwiczenia str 124,125

23.06.2020 temat: Sprawdź czy umiesz.

str 126,127ćwiczeniaChemia:

tydzień 16 -20.03 2020

temat: Obliczenia stechiometryczne -pojęcie mola.

(dla zainteresowanych)

 film  https://epodreczniki.pl/b/dlaczego-chemicy-uzywaja-pojecia-mol/PfBIyMUtx

Wykonujemy ćwiczenia interaktywne zamieszczone przy tej lekcji, zadania zapisujemy do zeszytu.

kontakt w ustalonych grupach na facebooku albo na maila 

dorotapernak71@gmail.com

Wyszukaj… wróć do Odebrane  odpowiedz   prześlij dalej przenieś do  zapisz drukuj 25 mar 2020 09:12 (9 minut temu)Od: dorota pernakDo: mnie ewadobrosz@wp.plTemat: chemia kl 7a i 7b

25.03.2020:

Temat: Pisanie i uzgadnianie równań reakcji chemicznych-powtórzenie

Uzgodnij reakcje  (wstaw załącznik)

dla zainteresowanych (wstaw załącznik)

sprawdź kody QR jeśli możesz 

konsultacje indywidualne na messengerze

1.04.2020

Temat: Podsumowanie wiadomości o łączeniu się atomów i równaniach reakcji chemicznych.

Sprawdź się:

7.04.2020:

Temat: Woda właściwości i rola w przyrodzie,woda jako rozpuszczalnik.

czytamy lekcje z podręcznika str 160-169

proszę sporządzić notatkę w której mają być zawarte odpowiedzi na pytania

 1. jakie właściwości fizyczne ma woda? str 162
 2. jaka jest budowa cząsteczki wody? str 166(wzory sumaryczny, strukturalny elektronowy, co to jest dipol? co oznacza że woda ma budowę polarną?
 3. od czego zależy szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie?

dla zainteresowanych lekcje na ten temat w e.podręczniki.pl 

17.04.2020:

Temat: Sprawdzian wiadomości – Łączenie się atomów, równania reakcji chemicznych.

piątek godz 9.00 grupa

20.04.2020:

Temat: Rodzaje roztworów.podręcznik str 170

odpowiedz pisemnie na pytania w zeszycie

 1. Co to jest roztwór? (rysunek z opisem)
 2. Wyjaśnij pojęcia:
 • roztwór nasycony
 • roztwór nienasycony
 • roztwór rozcieńczony
 • roztwór stężony
 • roztwór właściwy
 • koloid
 • zawiesina

3.Na czym polega zjawisko krystalizacji?

Praca domowa 

wykonaj doświadczenie podręcznik str 176 zadanie 3

 wynik doświadczenia podlega ocenie

22.04.2020:

Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie.

 podręcznik str 177-183

zadania 1,2,3,4,7,8,str 183 podręcznik

notatka do lekcji na grupie

lekcja grupa 22.04.2020 godz 9.00

29.04.2020

Temat: Stężenie procentowe roztworu.

https://epodreczniki.pl/a/stezenie-procentowe-roztworu/DBs4CnWwG

analizujemy 1.2.3.część tej lekcji z filmu

notatka do zeszytu (część 1)

Stężenie procentowe określa ile części masowych (wagowych) rozpuszczonej substancji znajduje się w 100 częściach masowych (wagowych) roztworu. 

Zapis 5% oznacza, że w 100 gramach roztworu znajduje się 5 gramów substancji rozpuszczonej.

wzór na stężenie procentowe …

wzór na masę roztworu …

zadania z części lekcji 2 i 3 analizujemy i wpisujemy do zeszytu dwoma sposobami ze wzoru i za pomocą proporcji.

Temat: Stężenie procentowe roztworu – rozwiązywanie zadań.

zadania 1- 5 str 191 podręcznik

praca domowa zad 3,4

lekcja grupa 5.05.2020 godz 12.00

8.05.2020:

temat: Stężenie procentowe roztworu – rozwiązywanie zadań.

zad 6,7,8,10 str 191 podręcznik

lekcja grupa 8.05.2020 godz 11.00

12.05.2020

Temat: Rozwiązywanie zadań na stężenie procentowe roztworu.

lekcja grupa messenger,discord godz  11.00

reguła mieszania zadania podręcznik str 191 zad 9,11,12

14.05.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości o wodzie i roztworach wodnych.

  sprawdź czy umiesz zadania do powtórzenia podam na grupie.

20.05.2020

Temat: Tlenki metali i niemetali.

podręcznik str 196-201, zad 1-5 str 201 podręcznik, do zeszytu 

22.05.2020

Temat: Praca klasowa -woda roztwory wodne.

praca klasowa quizizz godz 9.00

27.05.2020

Temat: Elektrolity i nieelektrolity.

notatka do zeszytu zapamiętaj str 208 podręcznik

proszę obejrzeć i zapoznać się jaki jest odczyn roztworów jak go zbadać

https://epodreczniki.pl/a/odczyn-roztworow/DSGuB6r4w

29.05.2020

Temat: Wzory i nazwy wodorotlenków.

str 209 210 podręcznik

notatka zapamiętaj str 210

zadania 1,2 str 210 w zeszycie

lekcja piątek messenger godz 11.15

3.06.2020

Temat: Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu.

doświadczenie

właściwości NaOH i KOH notatka do zeszytu

zad 1,2 str 215 podręcznik

5.06.2020

Temat: Wodorotlenek wapnia.

doświadczenia:

notatka zapamiętaj str 218 podręcznik

zad 2,3,4 str 218 podręcznik

9.06.2020r:

Temat: Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie.

  Najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: czy każdy wodorotlenek rozpuści się w wodzie? Otóż nie każdy. Wodorotlenki rozpuszczalne w wodzie tworzą zasady. Wynika z tego, iż nie każdy wodorotlenek w wodzie się rozpuści. I dzisiaj mamy poznać właśnie te wodorotlenki, sposoby ich otrzymywania. Wpiszcie sobie do zeszytu tę myśl: Wodorotlenki, które w wodzie się rozpuszczą tworzą zasady. 

Otrzymywanie wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie – wodorotlenku miedzi (II) i wodorotlenku żelaza (III):

19.06.2020 temat: Proces dysocjacji jonowej zasad.

lekcja e.podręczniki.pl dysocjacja elektrolityczna wodorotlenków

https://epodreczniki.pl/a/dysocjacja-elektrolityczna-wodorotlenkow/DZxZYVWqO


Plastyka:

25.03.2020:

Proszę o wykonanie świątecznej kartki wielkanocnej w dowolnej technice. Zdjęcie pracy należy przesłać do następnego czwartku (02.04.2020) na mojego maila – barbarajezierska3107@wp.p

02.04.2020:

Temat: Abstrakcje geometryczne

Zadania:(e-podręczniki – PLASTYKA – ABSTRAKCJE GEOMETRYCZNE.  PROJEKTUJEMY ODZIEŻ I AKCESORIA)

1. Proszę zapoznać się z powyższym tematem (zapisać go w zeszycie do plastyki).

2. Można wykonać w zeszycie cztery wybrane zadania zawarte pod tematem.

 3. Praca plastyczna nadobowiązkowa – proszę zaprojektować 

abstrakcję geometryczną jako motyw na koszulkę lub torbę

(którą sama/sam chciałabyś/ chciałbyś nosić!)

Pracę można odesłać – barbarajezierska3107@wp.pl

16.04.2020:

 Temat: Kopia znanego obrazu

Zadania: Proszę wyszukać obraz, który Wam się podoba 

i wykonać jego jak najwierniejszą kopię. 

Jeśli mogę doradzić, to wybierajcie portrety, pejzaże albo abstrakcje, 

bo te najłatwiej skopiować  (z „Bitwą pod Grunwaldem ” Jana Matejki byłoby trudno,

ale obrazy van Gogha sprawdzają się zawsze.)

Technikę proszę sobie dobrać samodzielnie- polecam farby, kredki, flamastry.

Na wykonanie pracy macie dwa tygodnie – czekam do 30.04.2020r.         (barbarajezierska3107@wp.pl)

Kopia -dokładne powtórzenie wykonanego wcześniej dzieła (np. rzeźby, obrazu, obiektu architektonicznego), z tego samego (lub tańszego) materiału, przy zastosowaniu tej samej techniki, w tej samej skali. Kopia powinna być oznakowana, tak aby nie nosiła znamion fałszerstwa (nazwisko osoby sporządzającej kopię jest znane). Kopie wykonuje się w celach dydaktycznych, kolekcjonerskich, dla ochrony dzieła oryginalnego (np. kopię rzeźby, pomnika eksponuje się na wolnym powietrzu, a oryginał wystawia się w muzeum).

Kopia wykonana przez Was nie musi mieć takich samych rozmiarów jak oryginał ani nie musi być wykonana w tej samej technice.

Ważne, żeby była jak najbardziej podobna do oryginału!

23.04.2020:

Temat: Najsłynniejsze dzieła malarskie i ich twórcy

 Zadania:   

1. Proszę wpisać temat do zeszytu.
2. Wyszukaj w dostępnych źródłach informacje o obrazie (którego kopię wykonywałaś/-eś  na poprzednich zajęciach!). Wpisz je do zeszytu.
3. Znajdź informacje/ciekawostki! o autorze tego obrazu; zrób notatkę w zeszycie.

4. Praca nadobowiązkowa – na dobrą ocenę!
Przygotuj pracę w postaci plakatu, planszy, albumu 
albo krótkiej prezentacji multimedialnej, która będzie zawierała:

1. reprodukcję obrazu, który wybrałaś/-eś do kopiowania; 
 2. Twoją kopię tego obrazu;
 3. informacje o autorze obrazu;
 4. informacje o obrazie
5. ewentualnie informacje o innych dziełach artysty.
Praca może być wykonana wg Waszego uznania i możliwości – 
na komputerze lub ręcznie.  Proszę, żeby była estetyczna, dobrze rozplanowana i bez błędów rzeczowych, ortograficznych itd. 
Czekam dwa tygodnie – do 7 maja 2020 r. 
W razie wątpliwości proszę pytać!   (barbarajezierska3107@wp.pl)

30.04.2020:

Temat: Słowo + obraz = komiks

Komiks to popularna dziedzina sztuki współczesnej. Każdy z Was na pewno zetknął się z komiksem, może nawet są fani! Warto zapoznać się z historią komiksu i najważniejszymi twórcami oraz techniką tworzenia komiksu. 

Zadania: Proszę się zapoznać z tematem, spróbujcie też rozwiązać zadania (e-podręczniki – CZYM JEST KOMIKS? CZ. I  i CZ.II) 

Może ktoś spróbuje stworzyć własny komiks? Na podstawie lektury?Mitu?”Wymyślonej przez siebie historii? 

Nie zapomnijcie o zapisaniu tematu do zeszytu! Proszę o sformułowanie krótkiej notatki o technice tworzenia komiksu. 

W dalszym ciągu czekam na prace plastyczne od niektórych osób! 
Przypominam, że w klasie ósmej nie będzie już lekcji plastyki i możliwości poprawy oceny końcoworocznej.

7.05.2020:

Temat:Co portret mówi o człowieku?

Zadania:

1.Wyszukajcie w e-podręcznikach temat: CZEGO DOWIADUJEMY SIĘ O LUDZIACH?NAJSŁYNNIEJSZE MALARSKIE PORTRETY

2. Przeanalizujcie informacje o historii portretu, najważniejszych twórcach i najbardziej znanych dziełach portretowych 

3.Proszę przejrzeć i rozwiązać w e-podręczniku zadania.
4. Wpiszcie temat do zeszytu i wykonajcie notatkę:

a) Zdefiniuj pojęcia: portret, autoportret, en  face, en pied, en trois quarts, kontrapost, karykatura, półprofil,                                                            b) Wymień najsłynniejszych portrecistów w dziejach i ich najbardziej znane portrety.

c) Zadanie dla chętnych na dobrą oenę!- Poszukaj portretu, który robi na Tobie wrażenie (nie musi to być bardzo znane dzieło!),wyszukaj reprodukcję oraz informacje na temat autora, dzieła; zamieść to wszystko w pracy, która będzie miała formę referatu, plakatu, prezentacji multimedialnej lub papierowego minialbumu, który sfotografujesz. 
Termin odesłania pracy- do 21.05.2020
(barbarajezierska3107@wp.pl

12.05.2020:

ZADANIA NADOBOWIĄZKOWE 
Informacja dla uczniów zainteresowanych oceną celującą na koniec roku!

14.05.2020:

Temat: Temperatura barw

Zadania: Temat jest opracowany w (e-podręczniki – CIEPŁO – ZIMNO – JAK MÓWIĄ KOLORY). Proszę przeczytać informacje, przeanalizować koło barw i rozwiązać zadania. Wpiszcie temat do zeszytu i zapiszcie definicje pojęć zawarte  w słowniku na końcu lekcji.

21.05.2020:

Temat: Historia fotografii w pigułce

Obecnie każdy, kto ma telefon komórkowy, może fotografować otaczający go  świat.  Jednak utrwalanie obrazów ma o wiele dłuższą historię, niż się może wydawać. Warto poszerzyć swoją wiedzę o tej powszechnej czynności, która bywa też działaniem artystycznym. 

Zadania: Proszę wyszukać w e-podręcznikach temat OBRAZ ZATRZYMANY W KADRZE – MOŻLIWOŚCI FOTOGRAFII. Zwróćcie uwagę na rozdziały: WAŻNE DATY i WSTĘP, w których krótko przedstawiono historię fotografii. O tym, co jest ważne w fotografii, przeczytacie w częściach: KONCEPCJE i ARTYSTYCZNY WDZIĘK FOTOGRAFII. Obejrzycie animację MOŻLIWOŚCI FOTOGRAFII. Rozdział UPOWSZECHNIANIE wyjaśni Wam kwestie prawa autorskiego i plagiatu. Ćwiczenia zamieszczone pod tematem sprawdzą, na ile uważnie przeczytaliście tekst. 

28.05.2020:

Temat:Symetria i kolor – projekt płytki

4.06.2020:

Zadania: 1.W podręczniku do plastyki (nie e-podręczniku!!) proszę przeczytać temat – str.66 – 68.                          2. Praca plastyczna dla chętnych lub tych, którzy poprawiają ocenę.
                Proszę wykleić tekturę z tyłu bloku (dociętą do formatu 21cm na 21cm) plasteliną 
                w taki sposób, aby powstało tło pejzażu. Poszukajcie w domu materiałów (typu: kasza                            różnego typu, ziarenka, mały makaron,nici, włóczka, guziki, folia aluminiowa, piórka, itp.) i                    wyklejcie tymi materiałami, np. dom, drzewa, płot, zarys gór itp. w taki sposób, aby                              powstał pejzaż. 
                *Plastelina musi być rozgrzana w rękach, aby dała się rozciągnąć gładko na tekturce. Nie                          może być za gruba warstwa, ale też nie za cienka, bo się nie przykleją materiały. Najpierw                      trzeba spróbować na małym kawałku!
Czekam na pracę do przyszłego wtorku – 9 czerwca.


Muzyka

25.03.2020:

Temat: Polska szkoła narodowa- powtórzenie wiadomości.

Przygotujcie krzyżówkę o wybranym kompozytorze :  F. Chopin, S. Moniuszko lub H .Wieniawski.

Hasło krzyżówki to imię i nazwisko kompozytora lub tylko nazwisko.

Krzyżówkę i pytania do niej zapisz w zeszycie przedmiotowym (proszę czytelnie). Wykonaj zdjęcie i  prześlij na mój adres   mklodka@interia.pl w celu wystawienia ocen

1.04.2020:

Temat :Muzyka w wiosennym nastroju. Nauka piosenki  „Chodź, pomaluj mój świat”.

Zapoznaj się z melodią i rytmem piosenki „Chodź, pomaluj mój świat” w wykonaniu zespołu 2 plus 1

Odszukaj stronę : Pośpiewaj  z nami Karaoke : 2 plus 1 Chodź pomaluj mój świat. ( You Yube)

Spróbuj nauczyć się tej piosenki.

Wykonaj Muzyczne zadania – podręcznik strona 79.

Część plastyczna dla chętnych . Wykonanie pracy w zeszycie przedmiotowym, nagrodzone oceną.

Temat : Jazzowe improwizacje.

Przeczytaj informacje z podręcznika od strony 87 do strony  88.

Napisz w zeszycie przedmiotowym  notatkę:

wyjaśnienie  pojęć zapisanych w podręczniku tłustym drukiem,

etapy rozwoju jazzu,

wielkie indywidualności muzyki jazzowej (na świecie i w Polsce).

Zapoznaj się z terminami muzycznymi w słowniku ( strona 88)

Posłuchaj dowolnego przykładu muzycznego ,w wykonaniu przedstawiciela muzyki jazzowej (wielkie indywidualności muzyki jazzowej).

 Notatkę prześlij na mój adres : mklodka@interia.pl

15.04.2020:

22.04.2020:

Temat:  Polska muzyka współczesna i jej przedstawiciele.

 1. Przeczytaj uważnie informacje w podręczniku od strony 91 do strony 93.
 2. Pod tematem lekcji w zeszycie przedmiotowym napisz notatkę  według następujących zagadnień:
 3. Wypisz nazwiska najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki współczesnej

i przykłady ich dzieł,

(przypominam : Krzysztof Penderecki zmarł w tym roku ?sprawdź informacje)

 • Jakie nowatorskie pomysły muzyczne wykorzystywali w swoich utworach kompozytorzy polskiej muzyki współczesnej?
 • Wysłuchaj kompozycji zaproponowanych w podręczniku.
 • Zaśpiewaj piosenkę „Otwórz oczy” s.94 -95.

Jeśli ktoś będzie chciał zaśpiewać piosenkę na ocenę ( z możliwością otrzymania oceny bardzo dobrej lub celującej) proszę do mnie napisać : mklodka@inteia.pl

Notatka jest na ocenę .

29.04.2020:

6.05.2020:

Temat : Poezja śpiewana.

 1. Posłuchaj fragmentu pieśni Bułata Okudżawy  „Francois  Villon”. Do jakiego gatunku słowno -muzycznego przypisałbyś ten utwór?
 • Zapisz temat lekcji w zeszycie przedmiotowym.
 • Przeczytaj informacje w podręczniku od strony100 do strony 102.
 • Pod tematem opracuj notatkę według zagadnień:
 • Najpopularniejsi  wykonawcy i twórcy poezji śpiewanej na świecie i ich dzieła.
 • Przedstawiciele poezji śpiewanej w Polsce i ich utwory.
 • Zaśpiewaj piosenkę ?Dni , których jeszcze nie znamy?.

Zapraszam do nauki tej piosenki i wykonania jej na ocenę (5 lub 6) ? zadanie dodatkowe , dla chętnych.

https://www.youtube.com/watch?v=IyrrJOlqNDc

13.05.2020:

Temat : Muzyka znana i lubiana.           

 1. Wysłuchajcie jednego z największych przebojów zespołu  The Beatles https://www.youtube.com/watch?v=wXTJBr9tt8Q

Zapraszam do wysłuchania innych piosenek z repertuaru tej grupy .

 • Zapoznajcie się z treścią w podręczniku od strony 106 do strony 108.
 • Zapiszcie temat w zeszycie i opracujcie notatkę według zagadnień:
 • Muzyka rozrywkowa ? wyjaśnienie pojęcia
 • Główne nurty muzyki rozrywkowej
 • Przykłady twórców muzyki rozrywkowej

Korzystając z Internetu posłuchajcie piosenek ?przebojów  wokalistów czy zespołów o których jest mowa w podręczniku.

20.05.2020:

27.05.2020:

Temat :  O tym, jak zapisuje się i odtwarza dźwięk.                    

 1. Zapisz temat lekcji w zeszycie przedmiotowym.
 2. Zapoznaj się z informacjami w podręczniku ( s.112-115), które dotyczą:
 3. Historii urządzeń do zapisu i odtwarzania dźwięku,
 4. Rodzajów nośników wdzięku,
 5. Firmy fonograficzne- światowe i polskie
 6. Pisemnie  wykonaj zadanie  1 ,2, 3, 4 ) s.115.
 7. Zapraszam do nauki piosenki ? Kwiaty we włosach?.

https://www.youtube.com/watch?v=P83OcJI6UG8https://www.youtube.com/watch?v=i8kzdJxiTtM

10.06.2020:


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Temat: Kiedy „ch”, a kiedy „h”?
Zadania: e-podręczniki (JĘZYK POLSKI – proszę wyszukać temat:
„ZUCHWAŁY CHOCHLIK KOCHA ŚMIECH”);
  – wykonać zadania 1,2,3,4,5,6 –
 najlepiej na kartce z zapisanym tematem z dzisiejszą datą

21.04.2020:

Temat: Czasownik w akcji
Zadania: 1.Proszę wyszukać lekcję: (e-podręczniki – RYCZĄ W KLASIE, DOKAZUJĄ, CZYLI CZASOWNIK W AKCJI) 2. Proszę zapisać temat na kartce z dzisiejszą datą i dołączyć do poprzednich. 3. Proszę przeanalizować lekcję w e-podręczniku i rozwiązać zadania: 2,4,5,7,8,9. 4. Zwróćcie uwagę na pisownię „NIE” z czasownikami. NOTATKA (proszę zapisać i zapamietać): „Nie” z osobowymi formami czasownika piszemy rozdzielnie. Zadanie 1.(zapiszcie rozwiązanie na kartce) Ułóż zdania z zaprzeczonymi czasownikami: nie znam, nie chcę, nie pojedziemy, nie zatrzymacie, nie kupiłbym, nie możemy, nie powinniście, nie zrozumiałem, nie otwieraj, nie myślę.

28.04.2020:

5.05.2020:

12.05.2020:

Temat: Łączna i rozdzielna pisownia partykuły NIE – utrwalenie wiadomości
Zadania:(e-podręcznik – NIE NIE JEST TAKIE ZŁE, O NIE!) W temacie znajdziecie notatkę przypominającą jeszcze raz zasady pisowni NIE z rzeczownikami, przymiotnikami, przysłówkami i formami czasownika. Pod schematem jest zestaw ćwiczeń, które należy rozwiązać. Są to zadania 1,2,3,4,5.

28.05.2020:

Temat: Ortograficzne potyczki – utrwalanie zasad pisowni. 

2.06.2020:


Doradztwo zawodowe

1.04.2020:

https://docs.google.com/document/d/1sG_GLZ3fpQC0kgzf98zngeiOdCAG2Gv8jpnH0qA1bwI/edit?usp=sharing

7.04.2020:

Temat: Co bierzemy pod uwagę wybierając zawód?

Zachęcam Was do odpowiedzi na następujące pytania:

Jeśli na któreś z zagadnień nie możecie udzielić odpowiedzi, pozostawcie wolne miejsce.

21.04.2020:

Temat: Kto może pracować zdalnie.

Zachęcam Was do wspólnego uzupełnienia tabelki. Jeśli chcecie możecie wpisać, swoje imiona w nawiasie. Pozdrawiam Ewa Dobrosz

https://docs.google.com/document/d/10Xq29RHzoGFMD4Wit2Q4ZSiaVX75S3K2ZNvtedfN-QQ/edit?usp=sharing

28.04.2020:

Temat: Co lubię robić?

https://forms.gle/8B4T5MbYqPecNHTz6