Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

Czytelniczy turniej klasowy

1. W turnieju uczestniczą drużyny klasowe złożone z dwóch przedstawicieli. Każda drużyna ma za zadanie przeczytać książkę pt.? Lew, czarownica i stara szafa.? C. S. Lewis?a i odpowiedzieć na pytania dotyczące treści.
2. Turniej odbędzie się
19 października 2015 roku.
3. Drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów otrzyma nagrody książkowe
oraz bardzo dobrą ocenę z języka polskiego.
4. Skład Jury: Ewa Dobrosz, Patrycja Grabowska, Eleonora Świech, Barbara Jezierska i Zbigniew Jackowski.
5. Test będzie się składał z 20 pytań zamkniętych (abcd). Za każdą prawidłową odpowiedź drużyna otrzymuje 1 punkt. W przypadku uzyskania przez dwie drużyny takiej samej ilości punktów przewidziana jest dogrywka.
6. Zwycięzca otrzyma nagrodę książkową.