Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

Zasady organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych i konsultacji prowadzonych w szkole dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

Oddziały przedszkolne i klasa I: załączniki nr 1, 2,3

Klasy VII i VIII: załączniki nr 1, 2,3, 4

Pracownicy szkoły: załączniki nr 1, 2, 3, 4,5