Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach otrzymała dotację w wysokości 5000 zł w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.Środki finansowe zostały podzielone na: zakup książek-60% zakup elementów wyposażenia do biblioteki-36% realizację działań promujących…