Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Informujemy uczniów i rodziców uczniów klas ósmych naszej szkoły, że Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach przystępuje do próbnego egzaminu ósmoklasisty, który rozpocznie się 30.03.2020r. o godz. 9.00

Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00: język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00: matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00: języki obce nowożytne.

Dostępne informacje publikowane przez CKE znajdują się na stronach CKE i OKE Kraków

lub pod adresami:

https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-osmoklasisty

https://www.kuratorium.lublin.pl/gsok/include/pliki.php?cl=pliki&akc=dl&id=17658

Uczniowie powinni pobrać sobie arkusze drogą elektroniczną ze strony www.oke.krakow.pllubwww.cke.gov.pl w godzinach wskazanych w komunikacie. Rozwiązywać je w czasie określonym na arkuszu. Odesłać je na e-mail nauczyciela uczącego danego przedmiotu jako załącznik z określeniem w e-mailu imienia i nazwiska ucznia oraz klasy. Rozwiązania powinny być wysyłane jak najszybciej po zakończeniu egzaminu -najpóźniej do pół godziny po zakończeniu testu. W przypadku problemów technicznych i braku możliwości odesłania rozwiązania w określonym czasie, prosimy o kontakt z nauczycielem przedmiotu, z którego pisany jest w danym dniu egzamin.

Załączniki z rozwiązaniami mogą być w wersji komputerowych plików tekstowych, zdjęć lub skanów rozwiązań pisanych ręcznie na karkach papieru. Prosimy o wysyłanie rozwiązań w jak najbardziej czytelnej formie.