Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSPLiM)

WÓJT GMINY ŁAZISKA                                     Łaziska, dnia 21 czerwiec 2021 r.

   

Wszyscy Mieszkańcy Gminy Łaziska

Dotyczy: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSPLiM)

                Wójt Gminy Łaziska zachęca do wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, który rozpoczął się 1 kwietnia 2021 roku i potrwa do 30 września 2021 roku.

Pragnę przypomnieć, że powyższy spis jest realizowany:

1. Obowiązkowo metodą samospisu internetowego, który w obecnej chwili jest najbezpieczniejszą, a zarazem najwygodniejszą formą wypełnienia swojego obowiązku.

Formularz spisowy do samospisu dostępny jest od 1 kwietnia na stronie: https://spis.gov.pl.

Samospisu internetowego można dokonać w budynku Urzędu Gminy w Łaziskach w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30 na specjalnie przygotowanym w tym celu stanowisku komputerowym przeznaczonym do samodzielnego wypełnienia przez respondenta  formularza spisowego, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Stanowisko komputerowe do samospisu:

Urząd Gminy w Łaziskach sala konferencyjna pokój nr 1.

2. Uzupełniającą metodą jest wywiad telefoniczny, który jest w głównej mierze skierowany do osób starszych, schorowanych czy niepełnosprawnych.

Osoby wykluczone cyfrowo mogą skorzystać z opcji spisz się przez telefon na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem: 22 279-99-99.

 3. Metodą wywiadu bezpośredniego, która obecnie na stan epidemii Covid 19 nie jest jeszcze możliwy.

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie. Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczęli pracę od 4 maja 2021 roku.

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.

Więcej informacji o spisie można znaleźć na stronie dedykowanej Narodowemu Spisowi Powszechnemu Ludności i Mieszkań 2021:  spis.gov.pl.

                                                                                              Z poważaniem

                                                                       Karol Grzęda Wójt Gminy Łaziska