Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

Mistrz Pięknego Czytania

Konkurs „Mistrz pięknego czytania”.
1. Konkurs odbędzie się 29 października 2015 roku w świetlicy szkolnej Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach.
2. Uczestnicy konkursu zaprezentują fragment tekstu z ulubionej książki.
3. Czas prezentacji: maksymalnie 2 minuty.
4. Cele konkursu:
– wyłonienie Mistrza i Wicemistrza Pięknego Czytania
– doskonalenie umiejętności pięknego czytania
– kształtowanie kultury czytelniczej.
5. Kryteria oceniania:
Laureaci konkursu zostaną wyłonieni na podstawie prezentacji, które będą oceniane zgodnie z przyjętymi przez komisję zasadami.
Ocenie będą podlegać:
-dobór tekstu, tempo czytania, interpretacja wybranych fragmentów prozy, umiejętność budowania nastroju, wrażliwość na piękno słowa mówionego.
6. Poszczególne składniki oceny punktowane będą w skali od 1 do 6. Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięzcę konkursu.
Konkursowe prezentacje oceniać będzie komisja w składzie Pani Marianna Banaś, Pani Eleonora Świech, Pani Barbara Jezierska, Pan Zbigniew Jackowski.
7. Zwycięzca otrzyma nagrodę książkową.