Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

Mediacje rówieśnicze

18 października 2018 roku uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach wraz z opiekunką Panią Ewą Dobrosz uczestniczyły w konferencji na temat: „Mediacja rówieśnicza metodą rozwiązywania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży” konferencja odbyła się w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.