Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

Książki dla przedszkolaków

Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach otrzymały dotację w wysokości3125 zł w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” .Środki finansowe zostały podzielone na:

zakup książek-87,20% oraz realizację działań promujących czytelnictwo – 12,80%