Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

Informacja dla uczniów i rodziców klas 7 i 8 w sprawie nauczania hybrydowego

Od 17.05.2021r. do 28.05.2021r. będzie realizowane nauczanie hybrydowe w Naszej Szkole, tzn. część klas będzie realizować zajęcia lekcyjne w formie stacjonarnej, a część w formie zdalnej wg następującego planu zajęć :

Zajęcia stacjonarne w szkole

17.05.2118.05.2119.05.2120.05.2121.05.2124.05.2128.05.21
Klasa
7a 7c
Klasa
7b 7c
Klasa
7a 7c
Klasa
7a 7b
Klasa
7a 7b
Klasa
7b 7c
Klasa 8

Dowozy i odwozy wg planu przyjętego na początku roku szkolnego.