Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

Dzień Edukacji Narodowej

           14 października 2015 roku w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej.  Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Pan Wójt Gminy Łaziska- Roman Radzkowski, Pan Władysław Mądzik oraz Pani Mariola Filiks  reprezentujący Regionalne Towarzystwo „Powiśle”,Dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach-Pani  Karolina SuskaPani Marianna Banaś, Pani Renata Grabowska oraz  przedstawiciele Rady Rodziców,  .

                          Po krótkim słowie wstępu Pana Dyrektora Zbigniewa Jackowskiego głos zabrał Pan Władysław Mądzik-Przewodniczący Regionalnego Towarzystwa Powiślan, który w imieniu Pana Tadeusza Stankiewicza przekazał naszej szkole wyjątkowy album, wydany w Polsce tylko w nakładzie 140 egzemplarzy, jako dar dla nauczycieli i młodzieży Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach.

           Pan Tadeusz Stankiewicz urodził się w 1930 roku. W okresie przedwojennym i okupacyjnym przebywał w Łeśniczówce -Głodno. W czasie okupacji jego ojciec należał do Armii Krajowej, gdzie pełnił funkcję kwatermistrza. Był również leśniczym. Pełniąc tę funkcję pomagał przetrwać ukrywającym się w ziemiankach Żydom. Za udzielenie pomocy Żydom  cała  rodzina Państwa Stankiewiczów została uhoronowana najwyższym oznaczeniem państwa izraelskiego „Sprawiedliwi wśród narodów świata”. W tym roku Polskie Towarzystwo „Sprawiedliwi wsród narodów świata” wydało wyjątkowy album, który jest efektem  ogólnopolskiego konkursu dotyczącego spotkań młodzieży ze” Sprawiediwymi wśród narodów świata”. Pan Tadeusz Stankiewicz prosił, aby zachecić młodzież do obejrzenia albumu.

Następnie młodzież  klas pierwszych złożyła uroczystą przysięgę na sztandar szkoły i została włączona w poczet uczniów gimnazjum. Po ślubowaniu głos zabrali dziewczęta i chłopcy z klasy IIB, którzy wraz z wychowawczynią Panią Barbarą Piwowarek  przygotowali żartobliwe przedstawienie , którego tematem była szkolna codzienność.

Po wystapeniu uczniów zostały wręczone Nagrody Wójta i Nagrody  Dyrektora zasłużonym nauczycielom. Po wręczeniu nagród zaproszeni goście złożyli na ręce Pana Dyrektora   najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich pedagogów. Pani  Karolina Suska  podziękowała również uczennicom pracującym jako wolontariuszki podczas wakacji   w Gminnej Bibluiotece i Domu Kultury w Łaziskach. Na tym uroczystość zakończono.