Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

Ankieta dotycząca zebrania informacji o występowaniu zjawiska przemocy domowej

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ?przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności?, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach opracowuje Program Wspierania Rodziny i Ofiar Przemocy Domowej.
W związku z powyższym zachodzi potrzeba zebrania informacji o występowaniu zjawiska przemocy domowej na terenie gminy Łaziska. Ankiety, znajdujące się pod wskazanym poniżej linkiem, skierowane są do uczniów Szkół Podstawowych na terenie gminy Łaziska. Ankiety są całkowicie anonimowe a zebrane dane wykorzystane zostaną wyłącznie w celach statystycznych.

Link do ankiet dla dzieci i młodzieży: https://forms.gle/f3zcw3qxfmyEvEMF8